2.045
29

IT-consultant, lid Piratenpartij

Dirk Poot (42) studeerde bedrijfskunde (Breukelen) en geneeskunde (Sint Eustatius, N.A.) en is werkzaam als zelfstandig programmeur. Poot meent dat het beschermen van kennis en creativiteit met het huidige systeem van octrooi- en auteursrechten onaanvaardbare consequenties heeft voor nagenoeg de gehele wereldbevolking. Wanneer de toegang tot levensreddende medicijnen, fundamenteel onderzoek, participatie in de digitale cultuur en de privacy moeten worden opgeofferd om een verouderd systeem van octrooi- en auteursrechten overeind te houden, is het gekozen middel vele malen erger dan de kwaal.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was Poot kandidaat-Kamerlid voor de Piratenpartij. Als kandidaat voor de Piratenpartij wilde hij bijdragen aan een alternatief dat de vruchten van de individuele intelligentie effectief beschermt, én dat daarnaast het overstijgende belang van de menselijke extelligentie minstens evenveel aandacht en bescherming geeft.

Minister Hirsch Ballin legt bom onder rechtsstaat

Voorstellen van de minister zijn feitelijk de introductie van internetcensuur en een schandalige poging tot inperking van het recht op vrije meningsuiting en nieuwsgaring

In een ongekend ruime interpretatie van zijn waarnemende rol heeft de demissionair Minister van Justitie op 28 juli een wetsvoorstel ingediend dat niet alleen het internet aan censuur door het Openbaar Ministerie onderwerpt, maar daarnaast ook het werk van klokkenluiders-organisaties als WikiLeaks strafbaar stelt en feitelijk onmogelijk maakt.

De kritiek richte zich in eerste instantie terecht op de door Ernst Hirsch Ballin voorgestelde ‘Internet Kill-switch’. Het tweede deel van het wetsvoorstel is zo mogelijk nóg gevaarlijker. De Nederlandse overheid wil het namelijk strafbaar stellen om gegevens die zonder toestemming verkregen zijn te lekken, te bezitten óf bekend te maken.

Het wordt op deze wijze verboden om beveiligingsproblemen of misstanden op te sporen en aan het licht te brengen. Daarnaast wordt er weer een extra stok gecreëerd om eventuele klokkenluiders te ontmoedigen. Met name sites als WikiLeaks, die zich juist toeleggen op het publiceren van gelekte informatie zullen op deze wijze strafbaar gesteld kunnen worden.

De minister wil daarnaast het Openbaar Ministerie de mogelijkheid bieden om sites zonder tussenkomst van een rechter ontoegankelijk te laten maken. Dit is feitelijk de introductie van internetcensuur en een schandalige poging tot inperking van het recht op vrije meningsuiting en op vrije nieuwsgaring.

De rationalisatie is dat deze wijziging slechts bedoeld is om de gegevens in het, inmiddels steeds twijfelachtiger wordende electronisch patiëntendossier (EPD) te beschermen. Het zou wenselijker zijn geweest om de beveiliging van het EPD zelf met zo’n nietsontziende mentaliteit ter hand te nemen, in plaats van dit juridisch gedrocht af te leveren dat de burgerlijke vrijheden van alle Nederlanders in gevaar brengt.

Dit revolutionaire voorstel wordt tijdens het zomerreces gedaan door een demissionair minister, die bovendien minder dan een maand voor consultatie inruimt na afloop van het reces. Het is onbestaanbaar dat Ernst Hirsch Ballin met deze poging tot een staatsgreep wegkomt. De Tweede Kamer zou teruggeroepen moeten worden van reces om de minister direct naar huis te sturen, demissionair of niet.

Iemand die zijn demissionaire status op deze manier misbruikt en zelf niet eens doorheeft hoezeer zijn voorstellen indruisen tegen de principes van de democratische rechtsstaat, lijkt niet geschikt om nog een dag langer minister van Justitie te blijven.

Overigens wordt ook het opnemen van gesprekken verder strafbaar gesteld, ook als je zelf deelneemt aan deze conversaties; een opmerkelijk idee voor de minister die zelf onbetwist wereldrecordhouder telefoontaps is. Voortaan dus niet meer opnemen als je telefoonbeantwoorder al loopt; je bent direct in overtreding… 

Wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

“Het wetsvoorstel bevat een zelfstandige bevoegdheid voor de officier van justitie om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. Daarnaast wordt het, volgens het wetsvoorstel, strafbaar om zonder toestemming gegevens uit een computer over te nemen, en om computergegevens die op die manier zijn verkregen, te bezitten of aan een ander bekend te maken (“heling” van computergegevens). Ten slotte wordt het strafbaar om stiekem een met een ander gevoerd gesprek op te nemen.”

====+===

“Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch middel: a. niet openbare overdracht van gegevens door middel van telecommunicatie of een geautomatiseerd werk aftapt of opneemt, of b. niet openbare gegevens die zijn opgeslagen door middel van een geautomatiseerd werk, voor zichzelf of voor een ander overneemt.”

====+===

“Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die: a. de beschikking heeft over niet openbare gegevens die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zijn verkregen door wederrechtelijk afluisteren, aftappen, opnemen of overnemen van een gesprek, gegevensoverdracht of gegevensverwerking door middel van telecommunicatie of een geautomatiseerd werk;
b. zodanige gegevens opzettelijk ter beschikking van een ander stelt of aan een ander bekend maakt.”

====+===

“De officier van justitie kan van een aanbieder van een communicatiedienst of van degene die de beschikkingsmacht heeft over een geautomatiseerd werk, vorderen om onverwijld alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om gegevens die worden opgeslagen of doorgegeven, ontoegankelijk te maken, voor zover dit nodig is ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten.”

====+===

Publicatiedatum             28-07-2010
Einddatum consultatie   30-09-2010

Geef een reactie

Laatste reacties (29)