817
12

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Minister Leers luistert dit keer niet naar Wilders

Arezo mag blijven, maar wat gebeurt er met andere ernstig zieke vreemdelingen?

Onlangs kreeg ik, in ruil voor het wegblijven van camera´s, de gelegenheid om tijdens een persoonlijk gesprek met minister Leers de zaak van Arezo aan de minister toe te lichten. Arezo verblijft sinds 2001 in Nederland. In 2006 diende haar advocaat een aanvraag in voor een verblijfsvergunning vanwege haar gezondheidstoestand. Arezo heeft sinds haar geboorte een verstandelijke handicap. Daarnaast heeft zij epilepsie, psychische en gedragsstoornissen, ziekte van het zenuwstelsel en stoornissen in motorisch functioneren. Zij verblijft al acht jaar in de Swetterhage in Zoeterwoude; een woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap waar zij liefdevol wordt verzorgd.

De artsen van het bureau medische advisering (BMA) zijn in dienst van de IND. Deze artsen adviseren de IND over toelating en uitzetting van zieke vreemdelingen. Het BMA schrijft in zijn rapport dat Arezo volledig afhankelijk is van 24 uurs zorg en dat bij uitblijven van behandeling en verzorging op zeer korte termijn een medische noodsituatie bij haar zal ontstaan. Desondanks adviseerde het BMA aan de IND dat Arezo kan worden uitgezet naar Iran, omdat in Iran, aldus het BMA, zorginstellingen zijn waar Arezo terecht kan. Op basis van het advies van BMA was de IND bezig haar uitzetting voor te bereiden. De redactie van VARA stuurde verslaggever Thomas Erbrink op onderzoek uit in Teheran om het advies van het BMA te verifiëren.

Het programma van de VARA onthulde dat door het BMA genoemde instelling (Nasim Instutute) een bejaardentehuis is waar uitsluitend rijke Iraanse ouderen terecht kunnen. Arezo is 46 jaar, is meervoudig gehandicapt en heeft geen geld. Het BMA schrijft echter in zijn rapport dat Arezo terecht kan in de betreffende instelling voor passende zorg. Daarbij komt nog dat de artsen van het BMA Arezo zelf nooit hebben gezien. Bovendien baseren deze artsen zich op anonieme bronnen. Het is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat artsen van het BMA de IND adviseren iemand als Arezo uit te zetten naar Iran, terwijl zij haar zelf nooit hebben onderzocht en terwijl zij zich baseren op anonieme bronnen.

Dankzij de actie van de VARA kon de uitzetting van Arezo naar Iran worden voorkomen. Slechts drie dagen na mijn persoonlijk gesprek met minister Leers heeft de minister laten weten dat hij besloten heeft om aan Arezo op humanitaire gronden een verblijfsvergunning te geven. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Maar er zijn vele andere zieke vreemdelingen, die op basis van adviezen van het BMA worden uitgezet. Sommige van hen kunnen bij terugkeer de noodzakelijke medische zorg niet krijgen, omdat zij simpelweg geen geld hebben en dat met alle gevolgen van dien.

Het probleem is dat het BMA zich in haar advisering slechts richt op de vraag of de medische zorg in algemene zin in een land beschikbaar is. Zelfs de aanwezigheid van één particulier ziekenhuis ergens in een land waar medische zorg voor bijvoorbeeld dialysepatiënten verkrijgbaar is, is voor het BMA voldoende om te zeggen dat medische zorg in dat land voor die patiënten beschikbaar is. Het BMA kijkt dus niet of een vreemdeling in zijn land die medische zorg ook daadwerkelijk kan krijgen; bijvoorbeeld omdat hij die medische zorg niet kan betalen. De verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid houdt op bij het vliegveld van het land van herkomst. Wat er daarna met die zieke vreemdelingen gebeurt, daar houdt de Nederlandse overheid zich niet mee bezig.

Het BMA handelt in haar advisering volgens het beleidskader dat door de politiek is vastgesteld. Als de wijze van advisering door het BMA wordt verbeterd, dan zullen meer levens van ernstig zieke vreemdelingen worden gered naast dat van Arezo. Het wordt hoog tijd dat de politiek zich over die principiële vraag buigt. Het gaat hier om mensenlevens. Het doet er dus niet toe wat de gedoogpartner Wilders ervan vindt.

Sander Terphuis werkte mee aan het VARA-programma de Ombudsman waarin bleek dat Aruzo geen medische hulp kan verwachten in Iran


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (12)