1.023
9

Bioloog, gedragsdeskundige

Patrick van Veen (1970) is zelfstandig bioloog, trainer, consultant en interim-manager. Basis voor zijn huidige werkzaamheden vormt het onderzoek naar de overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en mensen in bedrijven, waarmee hij in 1999 is gestart.
In 2004 verscheen van zijn hand het boek ‘Help! Mijn baas is een aap, een biologische kijk op sociaal gedrag in organisaties’. In mei 2007 is zijn tweede boek ‘Dierbare collega’s, apenstreken op de werkvloer’ verschenen, een foto- en tekstboek dat het resultaat is van de samenwerking met Stichting Apenheul. In mei 2009 publiceerde hij een essay over de actuele kredietcrisis die in boekvorm verscheen met de titel ‘Kuddegedrag in crisistijd, een biologische kijk op menselijk gedrag’.

Minister-president welterusten

Willen wij slimme volwassenen wel de lessen leren van kinderen als Tim Ribberink en het meisje uit Staphorst?

Waarom worden we niet als volwassenen geboren? Een boeiende vraag voor een bioloog. Het meest waarschijnlijke antwoord is omdat we nog zo ontzettend veel moeten leren en volwassenen ons daarbij moeten helpen. In de complexe sociale structuren waarin wij mensen leven is er ontzettend veel te leren over normen en waarden en hoe we met elkaar om moeten gaan.

Maar laten wij volwassenen onze taak niet een beetje verslonzen? Hebben we er geen zin meer in of willen we die complexe taak niet meer op ons nemen? Of zijn we bang geworden voor de verantwoordelijkheid?

Zie de laatste trieste ontwikkelingen rondom pesten, zijn het de jongeren die ons volwassenen nu een les proberen te leren? Eigenlijk moeten wij grenzen stellen en tijdig ingrijpen, dat is de rol verdeling tussen volwassene en kind. Een van de vele basale oorzaken van pesten is waarschijnlijk ook verkenning van normen en waarden.

Bij apen neemt de zilverruggorilla of de alfa man/vrouw die verantwoordelijkheid op zich door tijdig in te grijpen bij escalerend pestgedrag. Bij natuurvolken zorgen stamoudsten ervoor dat pesters gecorrigeerd worden. En wat gebeurt er bij ons zo hoog ontwikkelde en geciviliseerde westerlingen? Is onze eigen complexe samenleving ons dusdanig in de weg gaan zitten dat we niet meer in staat zijn ons te wijten aan de basale opgave van opvoeden en normen en waarden overdragen?

De verontwaardigde reacties na de dood van Tim Ribberink zijn inmiddels naar de achtergrond verdwenen. De brief van Jeffrey Arenz aan de minister-president zien we als een actie van moed, maar de acties blijven achterwege en de politiek sukkelt verder. En weer probeerde een jonge meid uit Staphorst ons iets te vertellen. Maar wat gaan we doen, kijken we de andere kant op en sluiten we onze ogen? Wie is wie nu aan het opvoeden? Maar willen wij slimme volwassenen wel de lessen leren?

Volwassenen welterusten, slaap maar lekker, denk maar niet te veel.

Geef een reactie

Laatste reacties (9)