1.314
43

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Minister Van Bijsterveldt smijt met geld

De minister bezuinigt niet, dat lijkt maar zo. Het geld dat ze weghaalt bij speciaal onderwijs zorgt de komende decennia voor torenhoge kosten

Terwijl de leiders van de gedoogcoalitie wanhopig zoeken naar posten waarop nog te bezuinigen valt, heeft minister van Bijsterveldt – OCW – een geldkraan opengezet. Zij zal daar niet op worden aangesproken. Als straks de trieste trojka van Wilders, Rutte en Verhagen bijeenzit in het Catshuis, zullen zij aan dit lek geen aandacht besteden. Het ziet er immers uit als een bezuiniging.

Dit jaar wordt de nekslag toegebracht aan het speciaal onderwijs. Het is de bedoeling dat kinderen met een (gedrags)probleem naar het reguliere onderwijs gaan “want”, “want” dus, ze moeten straks ook in de normale maatschappij functioneren. Ambulante leerkrachten die extra steun gaven aan zorgleerlingen, kunnen ook wel weg. Hun werk kan makkelijk gedaan worden door de vaste meesters en juffen.
Volgens de laatste berichten worden 6.000 gespecialiseerde leerkrachten op straat gesmeten. Dus mevrouw van Bijsterveldt kan trots in de ministerraad verkondigen hoeveel goedkoper zij uit is.
Wat echter zullen de gevolgen zijn van een en ander?

Een paar leerlingen met gedragsproblemen kunnen het voor een hele school verpesten. De extra aandacht die de meester of de juf moet geven om de probleemleerlingen bij de les te houden – en dat zal veel zijn – gaat ten koste van de rest. Het kan niet anders of de kwaliteit van het onderwijs zal hieronder lijden. Ook is het maar de vraag of de probleemleerlingen zich inderdaad zo gemakkelijk aanpassen. Eerst bij het leven op school en daarna bij het leven in de maatschappij. De kans is groter dat zij straks zonder voldoende sociale vaardigheden op de samenleving worden losgelaten. Hun disfunctioneren zal hoge kosten met zich meebrengen want productief zullen zij niet worden. Je creëert eerder een nieuwe categorie die is aangewezen op een uitkering.

De bezuiniging  op het speciaal onderwijs leidt onvermijdelijk tot zeer hoge kosten en tot problemen die decennia lang zullen doorvreten.

De minister bezuinigt niet. Dat lijkt maar zo. Minister van Bijsterveldt smijt met geld.

Aanvulling:

Het bezuinigen op het speciaal onderwijs vormt met prestatiebeloning onmiddellijk een uiterst giftige verbinding. Wie gaat voor een hoger salaris, moet opvallen, voor zichzelf scoren en nadrukkelijk niet voor de concurrenten, want dat zijn de andere leerkrachten op de school nu geworden . Prestatiebeloning zal er toe leiden dat collega’s elkaar niet meer helpen – je wilt immers geen dief van je eigen portemonnee zijn. Als een docent moeite heeft met een bijzonder lastige  probleemleerling of met een klas vol kinderen die bijzondere begeleiding nodig hebben, dan raakt hij lekker achter in de race om de loonsverhoging.

Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (43)