928
34

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Ministers moeten zich uitspreken over Wilders speech in Berlijn

De speech van Geert Wilders in Berlijn is een rijke bron voor iedereen die geĆÆnteresseerd is in het gedachtegoed en in de tactiek van de Grote Gedoger.

Zo blijkt de PVV niet alleen voor Nederlandse consumptie bestemd. Het is nadrukkelijk een exportartikel geworden.

Wilders in Berlijn: “Ik ben hier omdat Duitsland voor Nederland en de rest van de wereld van belang is en omdat wij zonder sterke Duitse partner geen ‘International Freedom Alliance’ kunnen vormen.” Als Wilders elders in Europa een nieuwe Verlosser ontdekt, trekt hij als een soort Gerardus de Doper uit om hem officieel te erkennen. De wegbereider van deze Messias wijst dan het kwaad aan – de islam – en, zoals Martijn van Dam terecht constateert, de wapens die door dit fenomeen wordt gehanteerd, geweld en immigratie. In de woorden van Wilders zelf:

We moeten er ons van bewust zijn dat de islam zich op twee manieren uitbreidt. Omdat hij geen religie is, is bekering een marginaal fenomeen. Historisch gezien breidde de islam zich of door militaire veroveringen of door het inzetten van het wapen van de Hijra, immigratie, uit. Mohammed veroverde Medina door immigratie. Hijra is ook datgene waarmee wij vandaag te maken hebben. De islamisering van Europa schrijdt onverminderd voort. Maar het westen bezit geen strategie hoe het met de islamitische ideologie moet omgaan, omdat onze elites zeggen dat we ons aan hen moeten aanpassen, in plaats van precies andersom.

Opnieuw waarschuwt een Nederlander luidruchtig de wereld voor de laatste maal. Het bestraffende Nederlandse vingertje, waar Hans Wiegel zich destijds zo aan ergerde, is helemaal terug. Dat zal voor ons land zeker internationale repercussies hebben. De formateur heeft immers toegegeven dat Wilders op de achtergrond betrokken was bij de selectie van de ministers. Hij zou een soort vetorecht hebben gehad. Het is hoe dan ook noodzakelijk om te weten, hoe de bewindslieden van het kabinet Rutte de woorden van hun gedoger in Berlijn wegen. Vinden zij ook dat de islam strijd voert via geweld en immigratie? Of hebben zij hier andere opvattingen over?

Als de islam de hoofdvijand is, heeft dat grote gevolgen voor het buitenlands beleid, voor integratie (hoort bij Binnenlandse Zaken niet bij Immigratie en Asielzaken), het veiligheidsbeleid en tenslotte het defensiebeleid want je kunt je afvragen of onze strijdkrachten wel adequaat gewapend zijn tegen de islam.
Maar het kan ook zijn dat de ministers er heel anders over denken ondanks het feit dat Wilders hun keuze heeft gedoogd.

Daarom is het een landsbelang dat zij allemaal hom of kuit geven over Wilders’ speech in Berlijn.

Als ik in de Tweede Kamer zat, zou ik de nieuwe ministers daar pertinente vragen over stellen, zo dat zij zich niet onder een helder antwoord en een even heldere toelichting uit kunnen wurmen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (34)