2.054
16

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Mismanagement en falend beleid bij het CBR

Ik word door dit alles ernstig gedupeerd en velen met mij

cc-foto: EtienneMuis

Veilig kunnen deelnemen aan het verkeer ligt ten grondslag aan de medische keuringen en rijvaardigheidsexamens van het CBR. Als eenmaal het rijbewijs is gehaald zal bij een verlenging een medische verklaring alleen vereist zijn als het verstrekte rijbewijs een beperkte geldigheidsduur heeft. Dat in verband met een medische situatie. Juridisch een verre van waterdicht systeem dat erg veel misbruik kent. Immers rijbewijshouders kunnen ontstane ernstige medische beperkingen bewust verzwijgen en gewoon een verlenging aanvragen zonder een gezondheidsverklaring in te vullen. In Nederland nemen vele rijbewijshouders met een fikse medische beperking deel aan het verkeer zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Het huidige systeem is dan ook juridisch een farce!

Alle gezondheidsverklaringen van medisch specialisten voor het verlengen van een rijbewijs worden op één hoop gegooid met een huidige wachttijd van 19 weken. Ook goedkeurende specialistische verklaringen die een behandelingstijd vergen van nog geen 5 minuten! Zelfs een volstrekt onervaren manager zou zo’n uniforme aanpak van een achterstandsprobleem in de verwerking van totaal verschillende clusters van gezondheidsverklaringen, anders hebben ingericht.

Onder generatiegenoten verneem ik de veel gehoorde klacht dat de goedwillende mensen door het CBR ernstig gedupeerd worden in vergelijking met generatiegenoten of jongeren die bewust hun beperkingen verzwijgen.  Goedwillende rijbewijshouders nemen wel hun verantwoordelijkheid en kennen de risico’s van het verzwijgen van hun werkelijke medische situatie bij hun aanvraag tot verlenging van hun rijbewijs. Met gevolg dat ze noodgedwongen soms maanden zonder geldig rijbewijs zitten door de extreem lange wachttijden bij de afhandeling van deze gezondheidsverklaringen. Maar ook  ernstig beperkt worden in hun bewegingsvrijheid en ongewild forse schade kunnen lijden.

Kortom; bewust de wet negeren loont bij het CBR! En veel weggebruikers onder de 75 jaar met ernstige medische beperkingen die de verkeersveiligheid in gevaar kunnen brengen,  weten dat. Hun bewegingsvrijheid gaat naar hun stellige overtuiging boven de algemene verkeersveiligheid. En de politiek en de verantwoordelijke minister accepteren dat. Zij hebben alleen oog voor de groep 75+ ( verplicht om een medisch onderzoek te ondergaan) om de gevolgen van het immense mismanagement en het falend beleid enigszins te verzachten.

Zelf behoor ik ook tot de categorie rijbewijshouders met een specialistische gezondheidsverklaring. Inhoudende dat ik medisch geschikt geacht moet worden om aan het verkeer deel te kunnen nemen. Volgens toezegging van het CBR zou ik uiterlijk op 20 juni 2019 bericht ontvangen over deze verklaring. Een wachttijd van 8 weken was dan verstreken na ontvangst van dat formulier door het CBR. Op 20 juni vernam ik van het CBR dat ik nog eens 11 weken moest wachten. De reden? Het CBR hanteert nu plotsklaps een wachttijd van 19 weken!

In februari 2019 heb ik vanuit het buitenland dit verlengingstraject al ingezet. Mijn rijbewijs verloopt op 1 juli 2019. Alleen ernstig mismanagement kan dit veroorzaken. Te laat inzien dat professioneel crisismanagement ingezet moest worden en dat niet gewacht kan worden op een personele  capaciteitsvergroting. Welk laatste aspect vooraf heel goed te voorzien is geweest.

Als de hiervoor genoemde wachttijd wordt aangehouden kan ik tot medio september als bestuurder niet deelnemen aan het verkeer. En wellicht kan ik nog langer wachten als draconische maatregelen uitblijven en het mismanagement ongestoord door kan gaan. Een verlenging van deze bizarre wachttijden is immers niet uitgesloten. Ook bij het CBR breekt de vakantieperiode aan en zal de schaarse verwerkingscapaciteit nog schaarser worden. Dus iedereen mag nog langer wachten.

Ik word door dit alles ernstig gedupeerd en velen met mij. Als jurist druist dit in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel dat weggebruikers die hun medische beperking bewust verzwijgen om verzekerd te blijven van hun rijbewijs, van dit alles geen last hebben. Maar andere verkeersdeelnemers wel ernstig in gevaar kunnen brengen.

Als deskundige op het gebied van herstructurering erger ik me dood aan het feit dat zoveel mismanagement zo lang kan voortduren bij een overheidsorganisatie met zoveel impact op het dagelijks leven van weggebruikers. Alleen draconische maatregelen die passen bij deze extreme crisissituatie kunnen de gesignaleerde problemen nog enigszins verzachten. Maar dan moeten ze wel direct genomen worden.

Minister en politiek, regel dat vanaf 1 juli a.s. de geldigheidsduur van alle in 2019 en wellicht 2020 te verlengen rijbewijzen tijdelijk wordt verlengd, met een termijn die in lijn ligt met de door het CBR aan te houden wachttijden van afhandeling van verlengingsaanvragen. Alleen met zo’n draconische maatregel worden de ernstige gevolgen van het ernstige mismanagement en het falend beleid niet afgewenteld op de eerlijke rijbewijshouders.

En als het CBR weer in rustiger vaarwater is gekomen, houdt dan het huidige systeem van ogenschijnlijke veiligheid eens goed tegen het licht. Dit systeem deugt van geen kanten voor wat betreft het borgen van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Zolang slimme, ernstig medisch beperkte rijbewijshouders onder de leeftijdsgrens van 75 jaar gewoon hun gang kunnen gaan en hun medische beperkingen voor het CBR kunnen verzwijgen staat vast dat dit systeem niet doet wat het wel beoogt te doen: veiligheid borgen.

 

 


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (16)