662
31

Tweede Kamerlid GroenLinks

Na een studie internationaal recht in Amsterdam, vertrekt Van Tongeren naar Australië. Daar is ze directeur van organisaties voor daklozen, vluchtelingen en mishandelde vrouwen. Ook is ze oprichter en directeur van een centrum voor vreedzame conflictbemiddeling. Terug in Nederland werkt Van Tongeren bij de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en is ze directeur van een vrouwenopvang en een vestiging van de Sociale Dienst. Sinds 2003 is Liesbeth van Tongeren directeur van Greenpeace Nederland. Naast haar werk bij Greenpeace is ze bestuurslid van Women on Top en van een onderneming in duurzaam vastgoed. Ze werd in 2010 voor GroenLinks in de Tweede Kamer gekozen.

Misverstand: economie en ecologie zitten elkaar altijd dwars

In meerdere kranten komt deze stelling steeds terug; zo ook in Trouw van vandaag.

Balkende denkt dit ook zoals bleek uit zijn misplaatste brief aan voorzitter Barosso van de EU commissie; of Natura 2000 niet ietsjes flexibeler toegepast kan worden. Maria van der Hoeven zegt ook al zoiets. Ze zei dat de regering nu dan wel een beleid heeft met pittige doelstelling op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en het verminderen van vieze uitstoot maar dat dat in een volgende regeringsperiode wat haar betreft een stuk minder moet want tja de economie. Ook wordt er vaak verkondigd dat een land eerst zijn economie op een fatsoenlijk peil moet hebben en dat er dan vanzelf geld overblijft voor natuur, milieu en klimaat. Daar zitten twee denkfouten in.

Ten eerste zijn de rijkste economieën ter wereld ook de meest vervuilende met de VS voorop. De rijkere landen doen ook zeker niet allemaal meer aan milieubeleid. Canada, Australië en de VS doen daar hoe je het ook meet heel erg weinig aan in verhouding tot de omvang van hun economie. Ten tweede is er door Sir Nicolas Stern overtuigend aangetoond dat niets doen aan klimaatverandering heel veel duurder uit gaat pakken voor alle wereld economieën, en dus ook de Nederlandse, dan nu wel schoon beleid invoeren.

Andere onderzoeken laten hetzelfde zien voor het leegvissen van onze oceanen. In meerdere landen zoals Canada en Zweden  bijv. heeft dat al geleid tot het compleet instorten van de bedrijfstak visserij in bepaalde kust regio’s. In Nederland moet de palingvisserij er eigenlijk voor 50 jaar mee stoppen om de palingstand nog enige kans te geven en daarmee de palingvissers. Die hebben zich dus als bedrijfstak zo goed als weggevist. Met beter beheer, duurzame vangstmethodes en zeereservaten kan de visserij een rendabele economische sector blijven.

Met het behoud van natuur in Nederland valt ook geld te verdienen; Tom Bade liet zich hier duidelijk over uit in de Volkskrant van gisteren. Hij haalt de Ooijpolder aan als voorbeeld waar landbouw en wildernisnatuur op een perfecte manier samengaan. De Drentse regio verdient goed aan de uitbreiding van park Wieden-Weerribben. Een ander goed voorbeeld van hoe het wel kan is de uitbreiding van een middelbare school bij Ubbingen. Daar heeft de school vooraf heel goed overlegd met natuur- en milieuorganisaties, omwonende en ouders van de scholieren. De school heeft haar uitbreidingsplannen bijgesteld en grond verkocht aan Natuurmonumenten die daar groot belang bij had. De milieugroepen en omwonenden hebben geen bezwaren in gediend en de bouw van de uitbreiding kon redelijk snel van start.

Juist nu, na de crisis, is er een kans deze groene economie neer te zetten. De economie heeft door de tijden heen steeds door een vernieuwing een slinger gekregen. Denk aan stoom, staal, elektriciteit, de ontdekking van kunststoffen en natuurlijk het computertijdperk. Elke keer zag je een toenemende groei, bedrijvigheid, werkgelegenheid en een algemene opleving. De enige stimulans die zich nu aandient is groen! Gaan we als Nederland daar op tijd aan meedoen of laten we de kansen naar Denemarken, Duitsland en zelfs China gaan? Groen als economische aanjager heeft meer voordelen dan economie en werkgelegenheid alleen, we pakken ook direct het energie, milieu en klimaatprobleem aan. Economie en ecologie, mits goed aangepakt, versterken elkaar.

Geef een reactie

Laatste reacties (31)