1.992
52

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

Moeten atheïsten Kerstmis vieren?

Vrijwel alle kerkelijke feesten zijn terug te leiden op 'heidense' feesten

Het Christendom (en ook het Jodendom) is een verfraaiing van de Egyptische religie gecombineerd met universele (of in ieder geval Euraziatische) feestdagen zoals de zomer- en winterwende, midsomer en midwinter, lente en herfst equinox. Zelfs de diverse Christenlijke offers zijn heidense rituelen die pas zijn opgenomen in het geloof na de bijeenkomt in Nicea waar het Christendom is vastgelegd.


Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (52)