2.438
97

Oud-premier en erevoorzitter van The Rights Forum

Dries van Agt was van 1977-1982 minister-president van Nederland. In 2009 richtte hij 'The Rights Forum' (http://www.rightsforum.org/) op, een stichting die zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering en de Europese Unie. De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies met oud-bewindslieden en hoogleraren internationaal recht. Van Agts persoonlijke website, http://www.driesvanagt.nl/, bevat veel achtergrondinformatie over het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Mooi dat Haskoning zich terugtrekt uit illegaal Israëlisch project

Bizar hoe ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind de zaken totaal verkeerd voorstelde

Met verbazing heb ik dinsdag naar een overleg van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer gekeken. Zelfs SP-Kamerlid Harry van Bommel leek even de kluts kwijt. Van Bommel bleek in de veronderstelling te verkeren dat het Nederlandse ingenieursbureau Royal HaskoningDHV meewerkt aan een Israëlisch-Palestijns samenwerkingsproject, dat de Palestijnse bevolking ten goede komt. Het gaat om een waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem.

Waarschijnlijk is Van Bommel, anders zo scherp, op het verkeerde been gezet door misleidende informatie van collega-Kamerlid Joel Voordewind (ChristenUnie). Die bazuint al meer dan een week rond dat het betreffende project een schoolvoorbeeld zou zijn van goede samenwerking tussen Israël en de Palestijnen, bedoeld om schoon water voor Palestijnen te produceren. Voordewind heeft felle kritiek op het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat Royal HaskoningDHV heeft geadviseerd zijn betrokkenheid bij het project te beëindigen.   
Hoe Voordewind in deze kwestie de beeldvorming manipuleert, gaat alle fatsoensnormen te buiten. Hij geeft zich geen enkele rekenschap van de feitelijke Palestijnse opstelling ter zake. Daarover heeft Dr. Hanan Ashrawi, Palestijns oud-minister en zittend lid van het Uitvoerend Comité van de PLO, een week geleden nog eens duidelijkheid verschaft. In een verklaring zegt zij:

Anders dan sommigen beweren, is de Palestijnse Nationale Autoriteit (PNA) geen partner in dit project. De PNA heeft expliciet en herhaaldelijk haar hevig verzet tegen het project tot uitdrukking gebracht. Deze positie is ook aan Royal HaskoningDHV en aan de Nederlandse regering kenbaar gemaakt.

Over de aard van het betreffende project laat zij zich in ondubbelzinnige bewoordingen uit:

Dit project, een gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie in opdracht van Israëlische autoriteiten, zal in het bezette Oost-Jeruzalem gebouwd worden. Het voornaamste doel van deze installatie is het dienen en versterken van Israëls illegale nederzettingen, het verdiepen van Israëls annexatie van Oost-Jeruzalem en het consolideren van de bezetting van de Westelijke Jordaanoever – niet het leveren van schoon water voor Palestijnen.

In de periode 2009 – 2012 heeft het Israëlische leger bijna 300 Palestijnse waterputten en watertanks vernield, aldus VN-organisatie OCHA.

Vandaag heeft ook de Palestijnse Water Autoriteit een belangrijke verklaring uitgedaan, die geen spaan heel laat van de beweringen van Joel Voordewind. Klaarblijkelijk heeft Royal HaskoningDHV intussen besloten om zich terug te trekken uit het project, want de Palestijnse minister Shaddad Attili, verantwoordelijk voor water, verwelkomt dit besluit. Dat is bijzonder goed nieuws. Royal HaskoningDHV liet onlangs weten volgens een hoge integriteitstandaard te werken en altijd (inter)nationale wetten en regelgeving te volgen. Het bedrijf had dus geen andere keus dan zich uit het illegale project terug te trekken.

De verklaring van de Palestijnse Water Autoriteit bevestigt nogmaals dat de Palestijnse autoriteiten zich steeds tegen het illegale project hebben verzet en daaraan niet meewerken. De verklaring bevat tevens belangrijke informatie over de wijze waarop Israël de Palestijnse waterzuivering ondermijnt. Volgens afspraken die in de jaren negentig zijn gemaakt, moeten de Palestijnen toestemming vragen aan Israël, wanneer ze daar – op hun eigen land – voorzieningen voor willen opzetten.

De cijfers spreken boekdelen: van de 30 voorstellen voor waterzuiveringsinstallaties, die de Palestijnen sinds 1995 in de Joint Water Committee hebben ingediend, heeft Israël er 26 afgewezen. Slechts vier voorstellen werden goedgekeurd. De uitvoering daarvan is ook nog eens aan vertragingstactiek van Israël onderhevig. Dat is de ware oorzaak van de ernstige milieuproblematiek in delen van de Westelijke Jordaanoever, mede te wijten aan vervuild water: Israël werkt de Palestijnen op hun eigen land tegen en blijft volop nederzettingen bouwen, waaronder illegale bedrijvenparken die ernstige vervuiling veroorzaken.

Daar horen we ChristenUnie-Kamerlid Voordewind nooit over. Als het om Israël gaat, is hij ziende blind en horende doof.

Dit artikel verscheen ook op The Rights Forum


Laatste publicatie van Dries van Agt

  • Op weg naar Alpe d'Huez

    Wielerverhalen (met Frans van Agt)

    2012


Geef een reactie

Laatste reacties (97)