Laatste update 19:41
2.948
163

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Morrend volk

De politici luisteren juist wél naar het morrende volk in plaats van zelf met een helder verhaal te komen

Woensdag schreef Joost van Spanje hier op Joop, dat de meeste Brexiteers tot hun keuze kwamen vanwege hun problemen met de immigratie. Die verklaren volgens hem ook de successen van Geert Wilders, Marine Le Pen en andere extreem-rechtse leiders op het vasteland. De rest kan hun kiezers niet zoveel schelen. Als ze die buitenlanders maar een poepie laten ruiken.

Zondebok
Joost van Spanje heeft gelijk. De kern van het populisme is wantrouwen ten opzichte van vreemdelingen. Xenofobie is de basis van alles, ook de weerzin tegen de Europese Unie. De zondebok is altijd in het buitenland te zoeken.

cc-foto: Roel Wijnants
cc-foto: Roel Wijnants

Pas als de politiek die klacht serieus neemt, kan aan de opmars van uiterst rechts een halt worden toegeroepen, meent Van Spanje. Anders blijft het volk in arren moede de Wildersen omarmen. Het voelt zich immers door de andere partijen in de steek gelaten en verraden. Niemand anders luistert naar ze.

Het bizarre van dit alles is echter dat de politiek niet veel anders heeft gedaan dan naar het morrend volk luisteren. Nederland gaat immigratie actief tegen. Zelfs internationale huwelijken worden met wettelijke pesterijen actief tegengewerkt en dat is zeker al een jaar of dertig het geval. De zeer strenge asielwetgeving is een creatie van de PvdA-staatssecretaris Job Cohen en niet van Rita Verdonk of enig ander zelfbenoemd erfgenaam van de heilige Pim Fortuyn. Sindsdien zijn de regels alleen maar aangescherpt.

Niet welkom
Ook in de EU als geheel zijn buitenstaanders niet welkom. Wie op de vlucht is voor vervolging, moet eerst illegaal een grens zien te overschrijden, waarvoor men de diensten van mensensmokkelaars nodig heeft. Daarna pas kan men politiek asiel aanvragen, dat in de meeste gevallen wordt geweigerd. Het aantal asielzoekers dat die horden weet te nemen is dan ook beperkt. Als de toestroom van verleden jaar proportioneel verdeeld was over de lidstaten van de EU, had niemand er wat van gemerkt, maar dat gebeurde niet. In teveel landen luisterden de politieke leiders immers naar de luidkeels protesterende gedeeltes van hun bevolking die moeite hadden met de immigratie. Om in ieder geval de toevloed van vluchtelingen vanuit het oosten te stoppen, heeft men maar een akkoord gesloten met de autoritair-islamistische president van Turkije, Recep Erdogan. Nu lopen vluchtelingen meer dan ooit vast in Turkije, als ze niet aan de grens al worden tegengehouden.

Bizarre waanvoorstelling
Het is een bizarre waanvoorstelling dat de Nederlandse en Europese grenzen wagenwijd open staan.

Al dat luisteren blijkt de opkomst van het populisme niet tegen te gaan. Integendeel, het groeit juist omdat het in de ogen van de aanhang nooit genoeg is. Het moet harder, het moet strenger, het moet soberder. Steeds maar weer. Uiteindelijk zal men om Wilders en Le Pen de wind uit de zeilen te nemen het ijzeren gordijn opnieuw oprichten. Er zijn in de voormalige DDR nog wel wat oude opa’s die kunnen uitleggen hoe je dat doet, met automatische schietinstallaties en zo. Of hoe je met patrouilleboten de kust zo bewaakt dat er niemand uit… pardon, dat er niemand meer ín komt.

Om een recent succesvol Brits politica te parafraseren: “Grenzen dicht is grenzen dicht”. En daarna zullen de deportaties van de donkerogigen, donkerharigen, donkerhuidigen op gang komen want dat zal de volgende stap zijn. Binnen de hekken wordt het land gezuiverd. Niet allemaal tegelijk, de ene categorie na de andere. Je kunt op de rechtse blogs lezen wanneer je niet meer welkom bent: als je een strafblad hebt, als je een dubbele nationaliteit hebt, als je de normen en waarden van de natie niet met je handtekening onderschrijft, als je de islam belijdt, als je thuis je eigen land op moet gaan bouwen, enzovoorts. Op de Balkan was nog een kwart eeuw geleden te zien hoe de zaken dan escaleren.

Treinen naar het oosten
Wie dit zegt, kan op bittere hoon rekenen. Elke ignorant die denkt dat hij origineel is schrijft dan: “Ik hoor de treinen naar het oosten weer fluiten”. Inderdaad, de vage fluittonen uit het verleden zijn te horen voor wie zijn oren spitst en ze liever niet dichtstopt met de watten van het ontkenningsgedrag. De Pegidaleider die nu geestverwanten rekruteert om op vluchtelingenjacht te gaan aan de Bulgaarse grens is de kanarie in de mijn, zoals de Britten het zeggen. Dat is het gevolg van al het luisteren, al het flemen, al het meelullen.

Wij hebben politici nodig die de waarheid zeggen en blijven zeggen, ook al worden zij door de meute nog zo hard uitgejouwd. Die waarheid luidt in het kort als volgt:

Inderdaad wordt het westen ondermijnd. Onze positie verslechtert met de dag. Wij gaan als wij niet oppassen onze ondergang tegemoet. De belangrijkste waarschuwing hebben wij gekregen in 2008, toen door het onverantwoordelijk beleid van de banken en verzekeringsmaatschappijen de economie op een haar na instortte. Wij hebben daar niets van geleerd. Wij houden de boel alleen met lapmiddelen overeind, waarbij de lasten vooral bij de gewone mensen terecht komen. Dat helpt niet.

De kans is groot dat binnenkort een belangrijke kaart wordt weggetrokken uit ons kaartenhuis. Dat is Italië. Dat zal een volgende zware klap worden voor het westen. Wij hebben daarnaast te maken met oorlog en onrust aan onze buitengrenzen. Die bedreigen net zo goed onze stabiliteit. Voor een deel is die chaos van onze makelij. Kijk naar wat het westelijk bondgenootschap in Irak en Afghanistan heeft aangericht om over het ingrijpen in Libië nog maar te zwijgen. De komst van meer vluchtelingen dan we de laatste tien jaar gewend zijn, heeft hier mee te maken. Daarom is het onverstandig om de deur voor hen te sluiten.

Wij hebben belang bij stabiliteit en economische groei aan onze buitengrenzen. De vluchtelingen kunnen een factor zijn bij het herstel van de vrede in het Midden-Oosten en Libië en ook bij een door ons gesteunde brede welvaartspolitiek in Afrika. Vandaar dat het noodzakelijk is die vluchtelingen op een behoorlijke manier op te vangen, zodat zij zich met onze hulp kunnen voorbereiden op hun terugkeer – als ook de vrede terugkeert – naar hun landen. Wij moeten ook duidelijk maken dat dat hun perspectief is. Dan is het in ons eigen belang om ze daadwerkelijk te helpen bij de wederopbouw. Dat zal miljarden en nog eens miljarden kosten, maar waarschijnlijk zal dat goedkoper zijn dan dat ijzeren gordijn en de peperdure defensiesystemen die wij nodig hebben als we straks geïsoleerd staan in een vijandige wereld.

Bij de hierboven geschetste gevaren valt het terrorisme in het niet. Terrorisme kunnen wij alleen bestrijden met effectieve en onderling goed samenwerkende geheime diensten. Het is van wezenlijk belang dat die strijd alle aandacht krijgt, maar de werkelijke gevaren zijn de instabiliteit van de landen om ons heen en van ons financieel systeem. Wat is dan Uw oplossing? Er is geen eenvoudige oplossing. Iedereen die met een eenvoudige oplossing komt is een leugenaar, een bedrieger, een oplichter, een volksverlakker, maar als u zich aan wil sluiten bij de lemmingen op weg naar hun afgrond, be my guest.

Dát zouden politici moeten durven in plaats van zich mee te laten slepen door de agenda die wordt opgesteld door de xenofoben en andere dagelijkse luisteraars naar Radio Paranoia. Ik bedoel na zoveel jaren slijmen en meepraten en door je knieën gaan zou je het toch ook wel eens met een eigen krachtig verhaal kunnen proberen. Gewoon bij wijze van experiment je oren eens niet laten hangen naar de grootste schreeuwers.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (163)