4.643
168

Politicoloog

Ewoud Butter (1965) is politicoloog en schrijver. Hij doet onderzoek naar integratievraagstukken, is redacteur van Republiek Allochtonië en heeft een eigen weblog: ewoudbutter.wordpress.com

Moslimbashen voor beginners (deel 2).

Tips voor rechtse populisten

Beste rechtse populist, de PVV heeft landelijk een grote aanhang, waarvan veel mensen zich niet (meer) vertegenwoordigd voelen door de andere landelijke partijen. Omdat de PVV bij de komende gemeenteraadsverkiezingen slechts in twee gemeenten meedoet, is er voor u, als rechtgeaarde rechtse volksvertegenwoordiger, in uw dorp veel te winnen. Vorige week gaf ik u tips om (rechts) populistische politiek te voeren. Daaruit bleek onder andere dat het electoraal bijzonder effectief is om met zo min mogelijk nuance tegenstellingen te creeren, groepen tegenover elkaar te zetten, en uw kiezers de stuipen op het lijf te jagen door hen voor te houden dat uw dierbare dorp naar de bliksem gaat als er niet snel wat verandert.

Het gevaar wordt, uiteraard, gevormd door moslims. Het is misschien niet erg origineel om moslims als zondebok te kiezen, maar het blijkt wel bijzonder effectief. Het is een gemakkelijk te herkennen groep met hun mallotige baarden en hoofddoeken, om maar niet te spreken over die levensgevaarlijke boerka’s en minaretten.

De Linkse Kerk maakt het u bovendien gemakkelijk: daar schieten ze op de een of andere manier in een kramp wanneer er kritiek op moslims of de islam wordt gegeven. Kritiek op het christendom is links, kritiek op de islam is het domein van rechts geworden. Maak het die linkse islamofielen extra moeilijk door een angstvisioen te schetsen waarin de moslims juist typisch links-liberale verworvenheden als de emancipatie van de vrouw en de homo bij het oud vuil zullen zetten.

Het is volstrekt niet relevant of er moslims in uw gemeente wonen. Ter illustratie: in de gemeente Edam/Volendam, waar hooguit 3% van de bevolking moslim is, haalde de PVV bij de Europese verkiezingen met haar anti-islam agenda de meeste stemmen.

Hanteer de volgende overzichtelijke vergelijking: allochtoon = moslim = extremist.

Spreek niet negatief over ‘moslims’, maar wel over hun ideologie, de islam. Dit uit juridische overwegingen.

Associeer moslims met geweld. U kunt daarbij uiteraard verwijzen naar 11 september en de moord op Van Gogh, maar let op: verwijs niet naar rapporten van Europol want daaruit blijkt dat van de 515 aanslagen in Europa in 2008 er welgeteld 0 door moslims zijn gepleegd.

Moslims zijn overigens per definitie daders en nooit slachtoffers; op z’n hoogst slachtoffers van de islamitische ideologie.

Kruip zelf in een slachtofferrol. Speculeer over een cordon sanitair, toon u snel beledigd en gekwetst, verwijs als het even kan naar een mogelijke bedreiging waarop uiteraard moslims het alleenrecht hebben. Het wekt medelijden bij uw achterban die zich gemakkelijker met slachtoffers kan identificeren en verlamt uw tegenstanders. Verwijt tegelijkertijd moslims dat juist zij in een slachtofferrol kruipen.

Ontmenselijk burgers waar u het niet zo op heeft. Gebruik daarom beeldspraak als straatterroristen, rifratten en geitenneukers.

Ga geen discussie of debat aan, zeker niet met moslims. Voordat u het weet krijgen ze namelijk menselijke trekjes en voldoen ze niet aan het angstbeeld dat u van hen heeft geschetst.

Wees alert en maak van ieder lokaal incident een zaak van landelijke proportie: een Sint zonder kruis, een hal zonder kerstboom of een mallotige advocaat zonder respect voor de rechter, het zijn allemaal uiterst serieuze bedreigingen voor de rechtsstaat die om aparte wetgeving vragen.

Toon u een ware theoloog en strooi kwistig met die citaten uit de Koran, uiteraard alleen wanneer ze uw betoog ondersteunen.

Verwijs altijd naar de islamitische wereld als een groot, machtig monolitisch blok en ontken dat de islam vanaf haar oprichting uiteengevallen is in vele elkaar bekampende stromingen en vormen van volksislam. Toon u ook onwetend over het gegeven dat het zelfs de moslims in Nederland nog nooit gelukt is om gezamenlijk één islamitisch overlegorgaan of islamitische omroep te vormen.

Hanteer dezelfde stelling als de salafisten, namelijk dat er maar één interpretatie van de islam mogelijk is en iedere moslim uiteindelijk een fundamentalist is.

De mening van een moslim deugt niet tot het tegendeel is bewezen. Het begrip taqqiya is het ultieme middel om iedere uitspraak van een moslim verdacht te maken. Voor de onwetenden onder u: taqqiya is het principe dat moslims hun werkelijke mening, gevoelens of geloof in bepaalde omstandigheden mogen verloochenen. Het is een sji’itisch principe dat voor de meeste Nederlandse moslims (voornamelijk soennieten) onbekend is. Iemand te beschuldigen aan taqqiya te doen is een effectieve methode om iemands mening bij voorbaat verdacht te verklaren en het geeft de verdachtmaking ook nog enig theologisch gewicht.

Tot slot: een moslim kan nooit één van ons worden. We blijven hem of haar daarom tot in generaties allochtoon noemen en trekken de integriteit van schijnbaar geïntegreerde moslims in twijfel door ze het label ‘wolf in schaapskleren’ te geven.

Geef een reactie

Laatste reacties (168)