2.375
94

Oud-wethouder Amsterdam Bos en Lommer

Fouad Sidali is sinds mei 2008, namens de PvdA, wethouder in het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. Zijn portefeuilles zijn Onderwijs en Jeugd, Welzijn en Zorg, Werk en Inkomen en Kunst en Cultuur.
Sidali werkte na zijn studie Journalistiek als redacteur bij het NOS-journaal en later als verslaggever bij Hart van Nederland van SBS. In 2003 verruilde hij de journalistiek voor het woordvoerderschap. Hij werd bestuursvoorlichter voor het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam.

Moslims zullen hand in eigen boezem moeten steken

Het zou je moeder of zus maar zijn die belaagd wordt omdat ze een hoofddoek draagt

Onlangs werden zorgwekkende discriminatiemeldingen bij verschillende politiekorpsen vrijgegeven. Zorgwekkend omdat er sprake zou zijn van een toename van intolerantie en discriminatie van met name joden en homoseksuelen. Het landelijke Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, SMN, haast zich in een persbericht om ook aandacht te vragen voor discriminatie van moslims.

Ook ik vind het triest dat in de conclusie van Poldis 2009 wordt gezegd dat het aantal discriminatie-incidenten op grond van etniciteit en herkomst juist de grootste categorie vormt maar verder geen aandacht verdient in de beeldvorming.

Hier ligt een taak voor het SMN zou je zeggen. Maar die taak wordt naar mijn mening niet juist ingevuld. In een persbericht zegt het SMN aan minister Hirsch-Ballin te zullen vragen om specifieke aandacht te besteden aan discriminatie van en geweld tegen moslims en Marokkaanse Nederlanders. Verder kan uit de persverklaring niet opgemaakt worden wat het SMN zelf gaat doen richting haar achterban.

Het wordt tijd dat moslims zelf zorg dragen voor de meldingen van discriminatie en geweld jegens hen. Je hoeft op dit punt de komende jaren niets te verwachten van het op hande zijnde rechts kabinet. Binnen de moslim gemeenschap moet er een bewustwording opgang komen hoe om te gaan met discriminatie en intolerantie. SMN had ook de gemeenschap kunnen oproepen om een meldpunt te beginnen. Moslims, zeg maar moskeeën, zorgen dan voor de financiering van het ‘Meldpunt Discriminatie van Moslims’. Met de honderden moskeeën die er in Nederland zijn, moet dit makkelijk gefinancierd kunnen worden. Een gemiddelde moskee in een gemiddelde gemeente brengt alleen al in de maand Ramadan al gauw een bedrag op van 40.000 euro. Geld kan dus het punt niet zijn.

Het zelf financieren van een dergelijk meldpunt heeft vele voordelen. Je bent niet afhankelijk van de overheid voor subsidie. Nu hoef je uiteraard als instelling voor moslims helemaal niet op steun te rekenen van een rechts kabinet dat gedoogd wordt door de PVV. Door het zelf te financieren maak je afspraken met jezelf en niet met de overheid. Een ander belangrijk punt is dat moslims veel eerder geneigd zijn om melding te maken van discriminatie. Wat je vooral ook ziet onder homoseksuelen is dat de meldingsbereidheid erg laag is omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat de politie iets doet met de melding. Het zou me niet verbazen als dit ook het geval is bij joden.

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders doet er goed aan om dit soort geluiden te laten horen. Wanneer het besef groeit over discriminatie, intolerantie en zelfs geweld vanwege je afkomst, geloof of sekse, dan zal ook het besef groeien om een groep Marokkaanse jongeren te weerhouden van discriminatie jegens joden of homoseksuelen.

Het zou je moeder of zus maar zijn die belaagd wordt omdat ze een hoofddoek draagt. Maar ze gaat niet naar de politie omdat er niets mee gedaan wordt. Zelfs niet als het aandachtspunt naar de Tweede Kamer gaat. Kom op moskeeën, geef, voor een goed doel!

Geef een reactie

Laatste reacties (94)