993
15

Trainer

Wim Grommen geeft trainingen op het gebied van automatisering. Hij heeft zich de laatste jaren verdiept in transities, maatschappelijke transformatieprocessen, de S-curve en transities in relatie met beursindexen. Zijn artikelen over deze onderwerpen zijn o.a. gepubliceerd in Hermes, Tijdschrift voor het economisch onderwijs, Technische & Kwantitatieve Analyse, BeursBulletin en Royal Bank of Scotland Markets Magazine.

Na de euro nu de beurzen

Europese Unie beurzen herindexeren op 100 punten heeft veel voordelen

Het invoeren van de euro heeft de burgers van Europa veel voordelen en uniformiteit opgeleverd. Het zou fijn zijn als die uniformiteit ook zou gelden voor het vergelijken van de verschillende beurzen. Indexpunten van beurzen zijn geen vaste eenheid in de tijd en de Europese burger mag er dan ook geen enkele betekenis aan hechten voor de toekomst. Het vergelijken van indexpunten tussen de verschillende beurzen heeft geen enkele zin. De tijd is rijp om de Europese beurzen te herindexeren op 100 punten.

Na het invoeren van een uniforme munt voor alle Europeanen, is het zaak dat de EU ook uniformiteit op de beurzen doorvoert. Omdat een beursindex geen enkele relevante toekomstige waarde heeft, is de tijd rijp om de beurzen te herindexeren op 100 punten. Het herindexeren van de beurzen op 100 punten kan heel eenvoudig worden doorgevoerd. Voor elke beursindex wordt een zogenaamde DIVISOR100-waarde geïntroduceerd. De waarde van elke DIVISOR100 wordt bepaald door het aantal indexpunten van de eindstand van een beurs op een bepaalde datum, bv. 31 december 2013 te delen door 100. De AEX eindigde 31 december 2013 op 401,79  en de AEX_DIVISOR100 krijgt dus de waarde 4,0179 (401,79 delen door 100). De DAX eindigde 31 december 2013 op 9552,16  en de DAX_DIVISOR100 krijgt dus de waarde 95,5216 (9552,16 delen door 100).

Tabel: overzicht van waarden voor de DIVISOR100 voor diverse beurzen

Door nu het aantal punten van elke beurs te delen door de DIVISOR100-waarde van de desbetreffende beurs wordt elke index geherindexeerd op 100 punten.  De AEX eindigde op 31 december 2013 op 401,79 en het aantal punten van de AEX wordt voortaan gedeeld door 4,0179 , de waarde van de AEX_DIVISOR100. De DAX eindigde op 31 december 2013 op 9552,16  en het aantal punten van de DAX wordt voortaan gedeeld door 95,5216, de waarde van de DAX_DIVISOR100. Daarmee staan de indexen van deze beurzen op de herindexeerdatum 1 januari 2014 op 100.

Het voordeel van deze methode van herindexeren is, dat elke beursindex zijn eigen karakteristieke eigenschappen, zoals samenstelling en berekening, blijft behouden en dat ook de historie van de beursgrafiek behouden blijft. De technisch analist kan nog steeds dezelfde methodieken op de beursgrafiek blijven toepassen en patronen in de grafiek herkennen. Voor de burgers van Europa worden de beurzen door deze herindexering veel inzichtelijker.

De eindstand van de beurskoersen op 30 juni 2014 zonder herindexering:

De eindstand van de beurskoersen op 30 juni 2014 na herindexering:

In een oogopslag ziet de burger hoe een beursindex ervoor staat ten opzichte van de 100 punten. Hij ziet meteen hoeveel procent een index vanaf 1 januari 2014 gedaald of gestegen is. Het vergelijken van beursindexen binnen en buiten europa wordt een fluitje van een cent. Ook de emotiefactor in de huidige formules van de beursindexen, de terughoudendheid en of euforie van beleggers bij grote fluctuaties in punten, wordt door deze herindexering enorm verkleind en daardoor zal de ratio bij burgers en beleggers de boventoon gaan voeren.

Om de burgers van Europa aan het idee van herindexatie van de beurzen te laten wennen, kunnen de oude indexwaarden tijdens een overgangsperiode,  nog naast de nieuwe indexwaarden gepubliceerd worden. Na verloop van tijd zal men alleen nog maar oog hebben voor de nieuwe indexwaarden. De kosten van dit project  voor de Europese burger zullen nihil zijn; de formules waarmee beursindexen worden berekend, worden toch al jaarlijks meerdere keren veranderd. 

Geef een reactie

Laatste reacties (15)