587
18

wethouder GroenLinks


Maarten van Poelgeest is namens GroenLinks wethouder Ruimtelijke Ordening, Bouw en Woningtoezicht, Grondzaken en Klimaat & Energie in Amsterdam. Hij zat er van 1998 tot 2006 in de gemeenteraad, vanaf 2011 als fractievoorzitter. Van Poelgeest is auteur van twee boeken: 'Amsterdam als emancipatiemachine'(samen met Leo Platvoet) en 'Meer Amsterdam'.

Na groene stroom ook groene data?

De 35 datacentra in Amsterdam verbruiken meer energie dan alle andere bedrijven tesamen

Mensen realiseren zich maar zelden dat al die dingen die je niet opslaat op je harde schijf, zoals e-mails en social media ook een hele boel geheugen nodig hebben. Ons dataverbruik is door de moderne mobiele datatechnologie de laatste jaren enorm toegenomen. Al die data moet wel weer ergens opgeslagen worden, daarom worden er steeds meer datacentra gebouwd.

Die datacentra hebben weer een hele hoop energie nodig. Omdat Amsterdam beschikt over snelle en goede internetverbindingen en een paar hele goede computers vestigen veel van deze bedrijven zich in Amsterdam. Dat is natuurlijk mooi, want op die goede datafaciliteiten komen weer andere bedrijven af en dat zorgt dan natuurlijk weer voor banen voor Amsterdammers. Wel is het zo dat de 35 Amsterdamse datacentra maar liefst 10% van het Amsterdamse elektriciteitsverbruik voor hun rekening nemen, dat is meer dan alle andere Amsterdamse bedrijven samen!

Zowel GroenLinks Amsterdam als het Amsterdamse college hebben hoge ambities wat betreft het verduurzamen van onze energievoorziening. Die windmolens moeten er dus snel komen. Maar het voorbeeld van datacentra toont aan dat er ook nog een wereld te winnen is door gewoon met zijn allen kritischer te kijken naar ons energieverbruik. Daarom zijn wij eens kritisch gaan kijken naar die 35 datacentra. Daaruit is naar voren gekomen dat vooral 15 verouderde datacentra een hoop elektra gebruiken. Hier kan betrekkelijk eenvoudig een hoeveelheid stroom bespaard worden die gelijk staat aan het gebruik van 27.000 huishoudens!

Inmiddels zijn we succesvol bezig. Er wordt gesproken met de eigenaren van de datacentra, en gelukkig zijn veel daarvan bereid te investeren in duurzamere data-opslag. Dat is ook niet zo gek, want vaak verdient het zich in vijf jaar terug en is het dus zelfs zonde om het niet te doen. Die eigenaren die dan nog niet willen investeren kunnen we gelukkig verplichten om te stoppen met de energieverspilling. Dit op basis van een wet die al jaren bestaat, waarmee we eerder ook voor elkaar hebben gekregen dat supermarkten tegenwoordig een deurtje voor hun koelvak doen.

Ik hoop dat landelijk dit soort voorbeelden over worden genomen door het rijk of andere gemeenten, want er is nog een wereld te winnen. Dus niet alleen Amsterdammers en Amsterdamse bedrijven ondersteunen om bijvoorbeelden zonnepanelen of een windmolen te plaatsen, maar ook gewoon zorgen dat er zuiniger wordt omgegaan met energie.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)