814
12

Kamerlid PvdA

Marit Maij is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Haar portefeuille is ontwikkelingssamenwerking en internationale handel

Naar een beter vreemdelingenbeleid

Alle veranderingen bij elkaar betekenen een wezenlijke stap vooruit en dragen bij aan een humaner asielbeleid

De PvdA is tevreden met de verbeteringen in het vreemdelingenbeleid. Na jaren waarin het asiel- en vreemdelingenbeleid steeds strenger is geworden, is dit na het kinderpardon een nieuwe stap vooruit om het beleid weer humaner en rechtvaardiger te maken. Wie het rapport van Anmesty International kent en eens een detentiecentrum heeft bezocht weet wat het werkelijke belang is van deze vooruitgang.

Deze verbeteringen hebben voor vele vreemdelingen betekenis. Zo wordt de vreemdelingendetentie verminderd, komt er meer ruimte voor alternatieven voor bewaring en wordt de medische zorg verbeterd. Het buiten schuldbeleid zal ook een stuk beter worden uitgevoerd.

We zorgen ervoor dat uitgeprocedeerde vreemdelingen die wel terug willen, maar dat niet kunnen een buitenschuld verblijfsvergunning krijgen, door het beleid inzichtelijker, eenduidiger en rechtvaardiger te maken. Nu lopen zij vast in onduidelijke procedures. Door heldere criteria en betere begeleiding voor deze vreemdelingen komen er straks naar verwachting twee keer zoveel mensen in aanmerking voor een buitenschuldvergunning.

Door het nieuwe beleid komen uitgeprocedeerde vreemdelingen minder snel in detentie en zal eerst naar een alternatief worden gezocht, bijvoorbeeld een meldplicht of borgsom. Vreemdelingendetentie wordt alleen ingezet als vreemdelingen niet meewerken, er een serieuze mogelijkheid is dat ze terug kunnen keren naar het land van herkomst en er gegronde redenen zijn om te verwachten dat de diegene zich aan het zicht van de overheid wil onttrekken. Op deze wijze wordt vreemdelingendetentie echt als laatste middel ingezet. Dat zal ook in een nieuwe wet tot uiting worden gebracht. Het aantal plekken in de vreemdelingendetentie wordt meer dan gehalveerd.

Ook de omstandigheden in de detentiecentra zullen verbeteren. In vreemdelingendetentie zal bijvoorbeeld meer bewegingsvrijheid komen en meer mogelijkheden voor dagbesteding. Zo wordt ervoor gezorgd dat het detentieregime duidelijk soepeler is dan in een gewone gevangenis. Dat is belangrijk, want het gaat hier enkel om niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen, niet om mensen die veroordeeld zijn voor een misdaad.

Verder zal voor de toezichtmaatregel van visitatie worden gezocht naar een alternatief, zoals een bodyscan. Tot slot wordt de medische zorg in detentie verbeterd en wordt de overdracht van medische dossiers tussen verschillende diensten beter geregeld. Juist in de overdracht van informatie kunnen er cruciale fouten ontstaan, zoals we hebben gezien in de zaak van de overleden asielzoeker Dolmatov. Dat mag niet meer gebeuren.

Alle veranderingen bij elkaar betekenen een wezenlijke stap vooruit en dragen bij aan een humaner asielbeleid. De PvdA-fractie gaat de invulling van deze verbeteringen in de praktijk goed volgen. Op deze manier waarborgen we dat de verbeteringen niet alleen op papier, maar ook in de praktijk zo snel mogelijk vorm krijgen.

Dit artikel verscheen op de website van de PvdA. U kunt Marit Maij ook volgen op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (12)