1.541
11

Tweede Kamerlid PvdA

Jeroen Recourt is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Recourt studeerde Nederlands Recht en was rechter in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Zijn politieke ambitie is het recht voor iedereen toegankelijk en gelijk maken/houden.


Naar een moderne alimentatie

Op dit moment ontstaan er in tachtig procent van de gevallen na verloop van tijd betalingsproblemen

Kinderalimentatie moet eerlijker en transparanter worden. Hiertoe heb ik samen met de VVD een wetsvoorstel ingediend. Hierin passen we de regels zo aan dat rekening wordt gehouden met co-ouderschap en stellen we de belangen van het kind centraal. Zo doen we meer recht aan de situatie van kind en ouder.

Regels moeten een echtscheiding niet lastiger maken dan die al is. Dit geldt in het bijzonder als er kinderen in het spel zijn. Duidelijke, begrijpelijke regels voor kinderalimentatie maken de acceptatie van de betalingsverplichting een stuk groter dan die nu is. Op dit moment ontstaan er in tachtig procent van de gevallen na verloop van tijd betalingsproblemen.

Alimentatie bestaat om ervoor te zorgen dat kinderen financieel niet de dupe worden van een scheiding. Het geld is bestemd voor onderdak, scholing, voedsel en kleding voor het kind. De kosten moeten eerlijk verdeeld worden over beide ouders. Hiervoor moeten ze, naast het al verplichte ouderschapsplan, ook afspraken maken over wie welke kosten betaalt. Er wordt rekening gehouden met co-ouderschap en draagkracht. Ook worden tekorten verdeeld over beide ouders.

Om dat te realiseren brengen we het aantal stappen waarin je het te betalen bedrag berekent terug naar vijf. Zo is het voor veel meer mensen te volgen. Eerst wordt gekeken naar de behoefte van het kind: wat heeft het kind nodig? Daarna komt de draagkracht van ouders in beeld: wat kunnen ze bijdragen? Hierbij stellen we een minimumbedrag vast dat ouders hoe dan ook betalen; ouder ben je, ouder blijf je. Vervolgens vindt er een toets plaats: vallen de behoeftes van het kind binnen de draagkracht van de ouder? Bij de vierde stap wordt bekeken welke ouder verantwoordelijk wordt voor welke lasten. Ten slotte vindt de daadwerkelijke bepaling van het te betalen bedrag plaats. Dit alles in een eenvoudig en begrijpelijk internettool, waarvoor maar vier gegevens moeten worden ingevuld.

Ons doel is de acceptatie en betaling van kinderalimentatie te verbeteren. Dit is van groot belang voor het kind. Niet alleen vanwege het geld, maar ook omdat het veel ruzies tussen ouders voorkomt. Daar zijn kinderen zeer mee geholpen.

Lees het wetsvoorstel: Moderne alimentatie

Geef een reactie

Laatste reacties (11)