489
3

Econometrist en leraar wiskunde

Thomas Cool (1954) is econometrist en leraar wiskunde. Hij heeft gewerkt bij het Centraal Planbureau en de Ministeries van VROM en V&W, was consultant in Brussel en docent aan de HES in Rotterdam.
Voor zijn wetenschappelijk werk gebruikt hij de naam Colignatus voor een scherper onderscheid met zijn andere activiteiten. Hij is lid van het Sociaal Liberaal Forum, een oproep tot de vorming van een nieuwe politieke partij. Hij is vader van drie zonen en een dochter. Zijn website is http://thomascool.eu

Nationaliseer de criminaliteit

Wat verboden wordt, gaat snel ondergronds

De bedevaart van PvdA-kamerlid Myrthe Hilkens naar Zweden om het (anti-) prostitutiebeleid daar te onderzoeken, roept gemengde gevoelens op. Ieder weldenkend mens is tegen mensenhandel. De huidige legalisatie van prostitutie is inderdaad een dekmantel voor slavernij en moet dus worden veranderd (Evelien Tonkens, VK 2 nov 2011). Moeten we toch weer gaan verbieden?

Wat verboden wordt gaat snel ondergronds. Onder de persoonlijke vrijheid valt ook de keuze voor lichamelijke therapie. Wat zijn geschikte maatregelen om de vrijheid te bewaren en het misbruik tegen te houden ? Een reis naar het Walhalla in Sc(h)andinavië zal niet helpen.

Mijn advies is de kwestie ruimer te zien dan alleen prostitutie. Nationaliseer de hele criminele sector. Pak het hele probleem structureel aan.

We hebben het al gedaan met alcohol. De drooglegging in de USA zorgde vooral voor de opkomst van de maffia. Het verbod op gokken leidde tot Las Vegas en een mooie gelegenheid tot het wiswassen van mafia-gelden. Met Staatsloterij en commercieel verkrijgbaar bier houden we het misbruik een beetje binnen de perken.

Het verbod op drugs leidt tot gigantische winsten in het criminele circuit. Mensen die het niet redden op de normale arbeidsmarkt kunnen daar nog een redelijke boterham verdienen, zij het met groter risico op ‘bedrijfsongevallen’ waar een normale vakbond toch wat aan zou doen.

We hebben het al gedaan met het berekenen van rente. Rente en woeker zijn verboden in de Bijbel. In de middeleeuwen kwam de handel op en de Kerk vond het wel handig om geld te lenen. Joden waren uitgesloten van de meeste beroepen maar konden wel handel drijven. Joodse handelaren hadden er geen probleem mee aan niet-Joden geld te lenen, hadden zo een concurrentie-voordeel en werden als bankiers jaloersmakend rijk. Om ook Christen-bankiers te krijgen werd het vagevuur ingevoerd, een tussenoplossing tussen hemel en hel. De Christelijke bankier kon nu ook rijk worden en toch niet in de hel te belanden. Het vragen van rente voor leningen werd legaal. De overheid heeft zelfs een Centrale Bank, en bij een economische crisis worden banken genationaliseerd.

We hebben het al eerder gedaan met geweld. De overheid heeft het monopolie op geweld. Dat monopolie wordt vaker overtreden dan ons lief is, maar het principe geldt wel.

Nationalisatie betekent niet dat alle problemen meteen zijn opgelost. Je moet letten op nieuwe ontsporingen, bijv. bij het comazuipen. Bij de NS en bij de banken moet er ook nog van alles geregeld worden. Nationalisatie betekent alleen dat je een wettelijk kader hebt waarin de staatsmacht wordt ingezet om de vrijheid te maximeren en het misbruik te minimaliseren. Nationalisatie betekent dat je als overheid je verantwoordelijkheid neemt en je niet verschuilt achter allerlei halfslachtige maatregelen en uitvluchten.

Er zijn natuurlijk grenzen.

Piraterij voor de kust van Afrika wanneer buitenlandse vloten de vissen hebben weggevist lijkt te billijken, maar, toch maar niet doen. Misbruik van kinderen is eeuwig en altijd een zware misdaad. Stierenvechten, nee, niet mijn cultuur. Kooigevechten op leven en dood, een zaak voor psychiaters, misschien tegelijk in die kooi erbij. Veel blijft echte misdaad.

Inbreken mag natuurlijk ook niet. Maar wanneer Henk Krol gestraft wordt voor zijn digitale onthulling terwijl hij als onderzoeksjournalist eigenlijk beloond zou moeten worden, dan is er nog wel wat te veranderen.

Prostitutie zal pas helemaal geaccepteerd zijn wanneer Madurodam ook zijn red light district krijgt. Een dure madam in een koetsje getrokken door mannen die hun pik achterna lopen. Er zijn nog veel ouders die hun dochter met iedereen in bed zien duiken en die dan denken: “Gelukkig vraagt ze er geen geld voor.” Misschien komt het door de economische crisis maar jonge studentes verdienen wat bij (Mare, universiteitsblad Leiden). Vooral psychologie-meiden zijn in staat te denken dat ze even iemand anders zijn, mogelijk in navolging van professor Diederik Stapel. Hier liggen lastige morele vragen, waar de overheid terughoudend moet blijven, maar waarin wel een taak ligt het evenwicht te bewaren.

Betaald lichamelijk contact kan een overheidsmonopolie zijn dat aan strenge regels is onderworpen. Niet zodanig dat “sexwerkers” naar het ondergrondse circuit worden gejaagd waar slavernij wacht. Juist op zo’n manier dat dit ondergrondse circuit geen kans krijgt. Geef de employees of ZZP-ers goede werkomstandigheden en veel kansen om te switchen naar iets anders.

Als econoom moet ik me aan strenge eisen houden. Het zou een rommeltje worden wanneer iedere econoom zomaar wat zou gaan zeggen. Laat ik daarom helder stellen dat ik dit voorstel tot het nationaliseren van de criminaliteit niet nader heb bestudeerd. Ik formuleer nu alleen een principe dat in het verleden is toegepast en dat ook voor de toekomst nuttig kan zijn. Er is een mechanisme waarin een cultureel dogma tot spanningen leidt, en waarin de oplossing gevonden kan worden in het wegnemen van het dogma en het erkennen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Myrthe Hilkens en Evelien Tonkens hebben gelijk: prostitutie zoals die moderne slavernij heet pakken we helemaal verkeerd aan. Het probleem is vooral dat iedereen met enig praktisch benul dit van te voren had kunnen zien aankomen. Nu het besef tot de naïevelingen doordringt dat criminelen echt overal misbruik van maken, is het aan te bevelen om nu eens praktisch te worden. Geef mensen kansen zodat ze niet crimineel hoeven worden. Help bijvoorbeeld ook Italië en Griekenland zodat de mafia geen vrij spel heeft. De econoom Steven Levitt heeft al wat onderzoek gedaan naar prostitutie en drugs. Maar hij is een Amerikaanse vrijhandelaar en geen Europese overheidsregelaar. Laten we ook de Europese aanpak overwegen en eens serieus nadenken over het nationaliseren van de criminaliteit.

Geef een reactie

Laatste reacties (3)