3.560
56

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Nationalisme, ideologische kwakzalverij met ernstige gevolgen

De vlucht van mensen in de flut-ideologie van het nationalisme is helaas verre van lachwekkend. Het is een gevaar voor Europa en de Europese gedachte

cc-foto: Wilson Leonel

Het formuleren van mensenrechten, zoals in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 na de horreur van twee wereldoorlogen die vooral op nationalistische motieven werden gevoerd, is een van de meest waardevolle initiatieven van na de Verlichting. Ze overstijgen ook godsdienstige geboden, al wordt daar steeds meer aan geknaagd en gebeurt dat veelal vanuit nationalistische motieven.

Het beroep doen op nationalisme en op een gezamenlijke cultuur vind ik nogal lachwekkend. Terug naar grenzen, uitsluiten van mensen, muren bouwen heeft misschien tijdelijk nut, maar het houdt never nooit stand, als je tegelijkertijd niks aan de oorzaken van de instroom doet. De opwarming van de Aarde en de opeenhoping van rijkdom zullen hun verwoestende werking blijven uitoefenen en tot volksverhuizingen leiden, als we ze niet effectief bestrijden. Nationalisme als middel om problemen op te lossen is als krabben bij jeuk, het maakt de zaak schrijnender en lost de oorzaak niet op.

Ik bijvoorbeeld wil helemaal niet tot de groep van Wilders of Baudet behoren en bij een heleboel andere van die ‘echt Nederlandse’ groepen hoor ik ook niet. Ik waardeer de huidige Nederlandse rechtstaat ten zeerste. Dat is wat me bindt aan Nederland.

Bovendien, tot waar gaat nationalisme? Waar ligt de grens? Waar begint het, en waar houdt het op? Laat ik bijvoorbeeld een groot voorstander zijn om Friesland weer vrij te maken. Samen met Ost-Friesland vormen we al meer dan duizend jaar lang een prachtig voorbeeld van een oorspronkelijke cultuur. Ik wil dat Friesland de eerste Europese vrijstaat wordt. En omdat het strijdig is met de Fryske cultuur verbieden we, op grond van zijnde on-Fryske activiteiten, de volgende zaken: De katholieke kerk en het salafisme. Ook mogen er geen mensen met geblondeerd haar en buitenlandse wortels wonen, waaronder lavendel snuivende politici met een Franse achternaam. Lachwekkend? Ja, maar niet lachwekkender dan de ideeën van Wilders.

Niemand heeft Wilders ooit gevraagd hoe hij alle groepen mensen, die volgens hem ongewenst zijn, het land uit wil krijgen als ze niet vrijwillig gaan. Dat is wel een belangrijk en zeer relevant detail lijkt mij. De opvattingen van Baudet neigen meer naar de theorieën van bijvoorbeeld Lombroso, een Italiaan die dacht aan de hand van uiterlijke kenmerken – denk aan zware doorlopende wenkbrauwen – misdadigers te kunnen herkennen. Grote groepen zogenaamd ‘bezorgde burgers’ geloven dergelijke onzin. Met als gevolg dat ze stoppen met het zoeken naar de echte oorzaken.

De vlucht van mensen in de flut-ideologie van het nationalisme is helaas verre van lachwekkend. Het is een gevaar voor Europa en de Europese gedachte. Het is net zo gevaarlijk als het verheerlijken van oorlogvoeren, vaak de volgende stap van nationalisten. Bovendien leidt het af van de immense taak die we met het voeden en gezond houden van de mensheid met het oog op de klimaatverandering te volbrengen hebben.

Sommige schrijvers en deskundigen beweren dat het nationalisme in de 19de eeuw is uitgevonden en gepropageerd door het grootkapitaal om de arbeidersklasse te disciplineren, door ze in nationale legers te dwingen en zo het “Alle Menschen werden Brüder” van het communisme en socialisme onschadelijk te maken.

Nationalisme beperkt zich niet langer tot Europa. Het America First van Trump maakt de rest van de wereld bij wijze van spreken tot indianen. We weten hoe het met hen is afgelopen.


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (56)