4.588
77

Student Filosofie en Geschiedenis en activist

Jeanine van den Heuvel is student Filosofie en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is betrokken bij actiegroepen die zich inzetten tegen de militarisering van de Europese Grenzen en het huidige migratiebeleid.

NAVO en TNO medeplichtig aan duizenden doden Europese grenzen

NAVO en TNO dragen op verschillende, maar beide even desastreuze, wijze bij aan Fort Europa.

Op 4 augustus vond er een actie plaats op de terreinen van het Communicatie- en Informatieagentschap van de NAVO en van TNO. Twee terreinen die naast elkaar gelegen zijn in Den Haag en tevens innig verbonden zijn door de invloed die ze op het Europese migratiebeleid hebben.

Activisten van het No Border Camp beklommen het dak van de NAVO, anderen demonstreerden voor de poort en lazen een lijst voor met de namen van de 36.570 geregistreerde migranten die gestorven zijn door het Europese migratiebeleid. De groep op het dak van de NAVO werd zeer hardhandig gearresteerd door een gemaskerd arrestatieteam, de groep voor de poort werd onder politiebegeleiding verwijderd. De nacht ervoor hadden activisten tevens het naastliggende TNO-terrein betreden. Ook zij werden hardhandig gearresteerd door de marechaussee.

De actie bij de NAVO en TNO was specifiek gericht tegen deze twee organisaties, omdat ook zij medeplichtig zijn aan duizenden doden aan de Europese grenzen. Hoewel hun deelname aan de militarisering van de Europese grenzen minder bekend is dan dat van een bedrijf als Airbus, of het Europese grensbewaking agentschap Frontex, spelen de NAVO en TNO op de achtergrond een belangrijke rol in Europese grensbewaking.

De NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, heeft sinds de zogenaamde ‘vluchtelingencrisis’ van 2015 een steeds prominentere rol in Europese grensbewaking gekregen. Enerzijds door het leveren van logistieke ondersteuning bij Frontex-missies, anderzijds door het fysiek aanleveren van grensbewakers. Zo hielp de NAVO in 2015 bij de missie ‘Operatie Poseidon’ van Frontex in de Egeïsche zee, in samenwerking met de Turkse en Griekse kustwachten. De NAVO zette vijf schepen in die op de Egeïsche zee patrouilleerden en informatie over deze surveillance deelden met deze kustwachten.

Bizar was echter dat wanneer de NAVO-schepen vluchtelingen aantroffen in Griekse wateren zij deze migranten terug brachten naar de Turkse kust. Een schokkend gegeven, aangezien dit in strijd is met het internationale migratierecht. Een vluchteling die zich op Europees grondgebied bevindt – of dat nu op land of zee is – heeft het recht om een asielaanvraag te doen en de uitkomst van deze asielaanvraag in dat Europese land af te wachten.

Operatie Sophia
Maar niet alleen in de Egeïsche zee hielp de NAVO met patrouilles. Ook had de NAVO een aandeel in de veelbesproken Operatie Sophia voor de kust van Libië, die van start ging in 2015. Volgens haar website is het doel van Sophia om de netwerken van mensensmokkelaars te ontmantelen: “The mission core mandate is to undertake systematic efforts to identify, capture and dispose of vessels and enabling assets used or suspected of being used by migrant smugglers or traffickers.”

In praktijk is Operatie Sophia echter vooral een militaire operatie die in samenwerking met de Libische kustwacht migranten stopt voordat zij Europa bereiken kunnen. De NAVO helpt hier gretig aan mee en heeft een groot logistiek aandeel, met name in het leveren van schepen en vliegtuigen die patrouilleren op zee. Tevens heeft de NAVO een missie opgezet, operatie Sea Guardian, die onder andere bedoeld is om Operatie Sophia te ondersteunen. De NAVO speelt zo dus een cruciale rol bij Operatie Sophia, en vormt vaak het eerste front dat boten op zee spot – informatie die dan linea recta met de Europese en Libische kustwachten wordt gedeeld.

Operatie Sophia werd al vanaf het begin bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties, enerzijds vanwege de militaire aanpak, anderzijds om de samenwerking met de Libische kustwacht die migranten onder inhumane omstandigheden in Libische detentiecentra plaatst. Omstandigheden die de laatste maanden nog verder verslechterd zijn door de oplaaiende burgeroorlog in het land – een burgeroorlog die mede het gevolg is van de roekeloze NAVO-interventie in Libië in 2011.

Door haar medewerking aan de desastreuze Europese praktijken rondom migratie, is de NAVO medeverantwoordelijk voor duizenden migrantendoden en de inhumane omstandigheden waarin vele migranten moeten leven binnen en buiten de Europese Unie.

Technieken voor grenscontrole
Waar de NAVO direct ondersteuning levert aan Europese grensbewaking, doet TNO dit op de achtergrond. TNO is een natuurwetenschappelijk onderzoeksinstituut dat onderzoek doet in verschillende richtingen en verscheidene technologieën ontwikkelt op diverse gebieden. Zo houden zij zich bezig met ´Energie´ en ´Gezond Leven´, maar ook met ´Defensie en Veiligheid´, waar zij naar eigen zeggen hun ¨kennis en technologie inzetten voor veiligheid.¨

TNO werkt nauw samen met de Nederlandse overheid, in casu Defensie, en de Europese Unie en lobbyt zeer actief voor het ontvangen van meer subsidies om nog meer technieken voor grenscontrole te kunnen ontwikkelen. In het verleden ontwierp TNO het @MIGO-systeem, een programma dat kentekenplaten van mensen die de grens oversteken controleert. Niet alleen worden hierbij bepaalde mensen eruit gepikt en gecriminaliseerd, ook vormt dit een grove schending van het privacyrecht.

Tevens coördineerde TNO twee door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van grensbewaking. Dit waren CASSANDRA, dat gericht was op het controleren van containers die de Europese grens over kwamen, en XP-DITE, een project dat ten doel had om controlepunten op vliegvelden op te zetten. Los van de twee projecten die zij coördineerden, nam TNO ook nog deel aan tien andere Europese onderzoeksprojecten op het vlak van grensbewaking, en ontving zij voor deze deelname bijna zeven miljoen euro van de Europese Unie. Geen kleine speler dus. De projecten waar TNO in participeerde, waren stuk voor stuk gericht op het hermetisch afsluiten van de Europese grens met behulp van technologie.

TNO werkt ook voor Frontex. Zo hielp het EASPair – ook een Nederlands bedrijf – surveillancevluchten voor Frontex uit te voeren, door haar technologie SURPASS beschikbaar te stellen. SURPASS is een simulatiemodel en wordt door Frontex gebruikt om inzicht te krijgen in de beeldopbouw van een oppervlakte. Inzichten die vervolgens gebruikt worden om migranten op zee tegen te houden.

TNO doet actief haar best om haar plek te behouden. De afgelopen jaren lobbyde zij sterk voor meer subsidies. Zo maakt zij net als bedrijven als Thales en Airbus deel uit van de EOS, de European Organisation for Security. Deze lobbyorganisatie van de wapen- en veiligheidsindustrie heeft grote invloed op het EU-beleid van het militariseren van grenzen gehad. Voorts neemt TNO gretig deel aan conferenties en bijeenkomsten van andere Europese organisaties omtrent grensbewaking, zoals die van denktank SDA, the Security and Defence Agenda. TNO is dus geen willekeurig bedrijf dat niet weet waar zij mee bezig is op het gebied van Europese grensbewaking, maar wil actief haar plek behouden in het moorddadige Europese grensbeleid en dit zelfs uitbreiden.

Het was dus hard nodig dat er geprotesteerd werd tegen de NAVO en TNO. De twee organisaties dragen op verschillende, maar beide even desastreuze, wijze bij aan Fort Europa. De duizenden doden als gevolg van het Europese migratiebeleid worden indirect ook veroorzaakt door de NAVO en TNO. De duizenden mensen die in inhumane omstandigheden opgesloten zitten in detentiecentra zijn het gevolg van de hermetische afsluiting en militarisering van de Europese grens, waarbij TNO en de NAVO een grote rol spelen. Het is hoog tijd dat deze organisaties een halt wordt toegeroepen.

Geef een reactie

Laatste reacties (77)