Laatste update 10:54
4.484
44

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Nederland als gidsland is soms niet slim en handig

Verkiezingswinst Forum voor Democratie en gele hesjes accentueren grote afstand tussen politiek en burgers

De overwinning van Forum voor Democratie(FvD) bij de Provinciale Statenverkiezingen kan niet los gezien worden van een andere snel opkomende beweging in Europa, de gele hesjes. Beide bewegingen zijn uitingen van hetzelfde; de grote afstand tussen burgers en de politiek.

Welke analyse en duiding er ook gegeven wordt aan de overwinning van de partij van Baudet, zijn overwinning zou nooit zo groot kunnen zijn geweest als het vertrouwen politici en de geloofwaardigheid van de politiek hoog zou zijn. Baudet dankt voornamelijk aan dat treurige feit zijn succes. Niet aan zijn omstreden ideologie en partijprogramma. En zijn voor grote groepen burgers gebruik van warrig taalgebruik.

Herstel vertrouwen in de politiek
Het is verspilde energie om tekeer te gaan tegen hem, zijn partij, het partijprogramma en zijn volgers en supporters. Beter is het voor de traditionele partijen om na te denken hoe het vertrouwen van een grote groep burgers weer kan worden hersteld. Bijvoorbeeld door zich af te vragen hoe het toch mogelijk is dat in een hoogontwikkelde samenleving met een op papier perfect draaiende economie met weinig werkloosheid, zoveel burgers ontevreden zijn met de uitkomsten van het gevoerde beleid. In alle sectoren en op alle terreinen. Ik geef enkele voorbeelden. De problemen in het onderwijs, zorg en bij justitie en politie. Maar ook ontevredenheid over de hoogte van de lonen welke geen gelijke tred houdt met de gestegen kosten van levensonderhoud. De wirwar aan belastingmaatregelen. Zowel op lokaal als op landelijk niveau. Het grote tekort aan betaalbare woningen en de steeds toenemende flexibilisering van arbeid. Om nog maar te zwijgen over het ontbreken van een toekomstbestendig pensioenstelsel en een onzekere AOW leeftijd.

Klimaattransitie moet economisch betaalbaar en haalbaar zijn
En boven dit alles hangt voor de burger dan nog eens het economische zwaard van Damocles van een noodzakelijke klimaattransitie. Waarover veel economische zin en onzin wordt uitgekraamd. Als gevolg van weinig goed doordachte en doortimmerde haalbare plannen.

Zonder betrouwbare en betaalbare prijskaartjes voor burgers. En zonder een deugdelijke technologische onderbouwing van haalbaarheid. Zoals bijvoorbeeld het promoten van warmte pompen waarvan de installatiesector zelf aangeeft dat er nog helemaal geen duurzame, betaalbare en geluidsarme pompen op grote schaal gemaakt kunnen worden.

Nederland als gidsland is soms niet slim en handig
Maar ook het benadrukken van Nederland als gidsland in Europa om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Zonder daarbij acht te slaan op de ons omringende landen en het tempo dat zij aanhouden om de afgesproken klimaatdoelstellingen te kunnen halen.

Het zijn van gidsland in Europa is niet erg maar dan moet je wel leren van je fouten. Recent is bekend geworden dat Nederland zo voorop loopt met haar werknemersverzekeringen in Europa dat het bijvoorbeeld moeilijk is geworden om WW fraude buiten Nederland te kunnen bestrijden. Omdat Europese wetgeving dat botweg verhindert. Me dunkt dat de overheid dan wel twee keer gaat nadenken om opnieuw in Europa het voortouw te nemen en op een thema gidsland te zijn. Dat kan je beter aan grote landen over laten als Duitsland en Frankrijk. En hen volgen in hun tempo en daadkracht. Dat geeft meer zekerheid aan burgers dat de klimaattransitie ook daadwerkelijk succesvol kan zijn. Zonder het risico te lopen dat wij straks alle klimaatdoelstellingen hebben behaald tegen een economisch veel te hoge prijs. En de ons omringende landen een economisch verantwoorde vertraging laten zien tegen veel gunstiger condities voor hun burgers.

Pak machtsmisbruik en integriteitskwesties hard aan
Tot slot; Baudet heeft met zijn verkiezingswinst ook duidelijk gemaakt dat een grote groep burgers niets moet hebben van een gesloten bestuurscultuur en baantjesjagerij van politici en het daarmede gepaard gaande machtsmisbruik en het niet integer handelen. Enkel om eigen privébelangen veilig te kunnen stellen. De VVD scoort op integriteitskwesties hoog en ook D66 is er niet onbekend mee. Baudet rangschikt dat onder de noemer het partijkartel. Ook op die zere plek in de samenleving heeft hij goed de vinger weten te leggen. En stemmen weten binnen te halen.

Oproep om afstand politiek en burgers te verkleinen
Hoogste tijd dat de traditionele partijen in gaan zien dat de grote groep kiezers deze maand een helder en duidelijk signaal hebben afgegeven; Stop met het vergroten van de afstand tussen politici en burgers in onze democratische rechtsstaat. Dat willen wij niet langer! Een indirecte oproep derhalve aan alle politieke partijen.

Verklein en dicht zo snel mogelijk deze steeds groter wordende afstand bij ongewijzigd beleid. Alleen dat kan een verdere tweedeling op alle niveaus en in alle lagen van de bevolking voorkomen. Als dat lukt zal de angst voor Baudet en zijn partij vanzelf voorbij gaan. Zijn kiezers hebben immers massaal een signaal willen afgeven dat ze het anders willen dan zoals het tot nu toe is gegaan. Politieke partijen die dat afgegeven signaal goed oppakken hoeven geen angst te hebben dat hun zetelverlies blijvend zal zijn. Werk aan de winkel dus voor alle politieke partijen met zetelverlies.

Cc-foto: Hans Splinter


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (44)