976
9

Europarlementariër PvdD

Anja Hazekamp (1968) is lid van het Europees Parlement voor de Partij voor de Dieren. Voorheen was zij Tweede Kamerlid en Statenlid in de provincie Groningen, beide voor de Partij voor de Dieren. Als bioloog deed Hazekamp onderzoek naar het welzijn van genetisch gemanipuleerde dieren bij de afdeling Dierproefvraagstukken van de Universiteit Utrecht. Daarna was ze achtereenvolgens als beleidsmedewerker werkzaam bij de Dierenbescherming, de Zeehondencrèche en stichting AAP.

Nederland en Europa moeten transporthel voor dieren verbieden

Pas na 24 uur in de vrachtwagen hebben dieren recht op een rustperiode.

Nederlandse exporteurs van levende dieren hebben jarenlang de regels voor dierenwelzijn aan hun laars gelapt, zo bericht RTL Nieuws. Op verre reizen naar Rusland of nog verder werden dieren na dagenlang transport in krotten uitgeladen voor een ‘rustpauze’. Veel van de zogenaamde rustplaatsen blijken zó vervallen dat het onwaarschijnlijk is dat de dieren daar überhaupt zijn uitgeladen voor een rustpauze: de rustpauzes bestonden enkel op papier.

Minister Schouten heeft de export van levende dieren inmiddels stopgezet. Ze is daartoe ook verplicht: volgens het Europees Hof mogen Nederland en andere EU-landen alléén een vergunning geven voor diertransporten, als dieren tijdens de gehele reis beschermd worden volgens Europese regels; dus óók als een vrachtwagen zich in Rusland bevindt.

De Europese regels bieden overigens –zelfs als ze volledig worden nageleefd – slechts een minimale basisbescherming aan dieren op transport. Pas na 24 uur in de vrachtwagen hebben dieren recht op een rustperiode, waarin ze worden uitgeladen en eten en drinken krijgen.

Dat Nederlandse bedrijven jarenlang ongestoord dieren konden vervoeren zónder deze voorgeschreven rustperiodes, is de zoveelste bevestiging dat noch Minister Schouten, noch de NVWA enig zicht hebben op wat er met dieren gebeurt zodra ze de Europese buitengrenzen zijn gepasseerd. Nederland moet de export van levende dieren naar landen buiten Europa daarom voorgoed verbieden.

En dat geldt ook voor de rest van Europa. Nederland is namelijk bepaald niet het enige land dat dieren een regelrechte transporthel instuurt: Roemenië stuurt schapen met tienduizenden tegelijk op wekenlange transporten naar de Perzische Golf; op gammele schepen en zelfs op momenten dat het kwik oploopt tot 46 graden. Een groot deel van deze dieren redt het niet eens tot de eindbestemming en wordt onderweg in zee gegooid. Dierenbeschermers filmden hoe stapels dode schapen met heftrucks werden afgevoerd in de haven van bestemming. In Sloveense, Kroatische en Roemeense havens zag ik zelf hoe de autoriteiten toekeken terwijl gewonde dieren met grof geweld op schepen werden geladen. Ook daar liepen de temperaturen waaraan dieren werden blootgesteld op tot ver boven de toegestane dertig graden. En dat zijn maar enkele voorbeelden: dierenbeschermingsorganisaties leverden sinds 2007 al honderden rapporten in bij de Europese Commissie, met daarin gedetailleerd bewijs van misstanden bij transporten, afkomstig uit heel Europa -en daarbuiten-. De vee-industrie maakt zich hierover kennelijk geen zorgen en laat bij monde van Henk Bleker weten het gesleep met dieren tot over de EU-grenzen zo snel mogelijk te willen hervatten.

Gelukkig ziet het Europees Parlement wèl in dat er een einde moet komen aan deze transporthel voor dieren.  Onlangs stemden vrijwel alle Europarlementariërs in met een verzoek van de Partij voor de Dieren om een parlementaire enquête te starten naar het wanbeheer van diertransporten. Hierdoor komt er een grondig onderzoek, waarin afgegeven vergunningen, transportdocumenten en andere relevante documenten tegen het licht worden gehouden.

Ook kan de enquêtecommissie getuigen oproepen. Nederlandse bewindspersonen stonden jarenlang export toe die strijdig was met de regels en staan momenteel onder druk van de vee-industrie om dit weer te doen. Wat mij betreft kan Minister Schouten alvast een uitnodiging verwachten.

Anja Hazekamp is initiatiefnemer van de parlementaire enquête naar wanbeheer van diertransporten die op korte termijn van start gaat in het Europees Parlement.

Geef een reactie

Laatste reacties (9)