7.498
11

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Nederland in zomerstand ter voorbereiding op hectische herfst en winter

Alsof Nederland niet aan de vooravond staat van een mogelijk compleet rampjaar

Het aantal coronabesmettingen is in Nederland gelukkig hard teruggelopen. De verwachting van veel deskundigen is dat gedurende de zomer deze ontwikkeling vermoedelijk wel zal aanhouden. Onzeker is wat er zal gaan gebeuren na de zomerperiode. Komt er een tweede golf van besmettingen of blijft het aantal uitbraken beperkt en beheersbaar?

Inmiddels is na een eerste evaluatie van de gevolgen van de coronacrisis een aantal zaken over het gedrag van mensen, de zorgsector en de economie glashelder geworden. Glashelder maar wel uiterst verontrustend. De zorgsector windt er geen doekjes om. De reguliere zorg heeft een stuwmeer aan uitgestelde behandelingen en veel zorgmedewerkers zijn begrijpelijk uitgeput en toe aan een broodnodige rust. De mededeling vanuit de zorg dat bij een tweede grote uitbraak niet alle IC-bedden gebruikt zullen worden voor corona patiënten zal met de nu al vaststaande veel te kleine capaciteit aan IC-bedden, met zekerheid leiden tot een toepassing van het beruchte zwarte scenario. Ouderen en kwetsbare patiënten zullen dan met zekerheid niet opgenomen worden op een IC-afdeling. Een weinig geruststellende vaststelling voor een grote groep Nederlanders. Aan bedden is dan geen tekort. Wel aan deskundig verplegend personeel. Dankzij bewust beleid van voor de coronapandemie van onze overheid.

Nederland
cc-foto: Wikipedia

Maar er zijn meer uiterst verontrustende gevolgen te noemen. De economische gevolgen zullen veel ondernemers, werknemers en zzp’ers definitief hard raken. Niet beperkt tot een faillissementsgolf maar ook verder reiken voor wat betreft bijvoorbeeld huisvesting. Voor corona was er immers al een fors tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen. Eveneens als gevolg van beleid van de overheid. Waar moeten al die economisch zwaar getroffen coronagedupeerden met een bijstandsinkomen straks gehuisvest worden in Nederland? De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn nu al ellenlang. Een ongewenste groei van het aantal daklozen zal dan ook onvermijdelijk zijn. Ook vanuit deze sector is de overheid al jaren gewaarschuwd dat een toename van goede opvangplekken uiterst noodzakelijk is om goede opvang te kunnen blijven borgen.

De tweedeling in de samenleving zal met zekerheid toenemen als onverhoopt dit inktzwarte scenario zich in het najaar en de winter zal gaan ontvouwen. Niet alleen een tweedeling voor wat betreft inkomsten van mensen. Maar ook een tweedeling tussen kwetsbare patiënten groepen en minder kwetsbare patiëntengroepen. Kwetsbare patiënten zijn op voorhand al kansloos.

Wat doet de overheid om dit horrorscenario te kunnen voorkomen? Die gaat in de zomerstand! Maar ook bereidt die zich voor op de verkiezingen van maart 2021. Alsof Nederland niet aan de vooravond staat van een mogelijk compleet rampjaar. Met de ergste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog en een uiterst onzekere uitkomst hoe lang het coronavirus ons nog in een wurggreep houdt op alle onderdelen van de samenleving. Dan is een zomerstand aan je kiezers toch moeilijk uit te leggen.

Waarom wordt er in deze zomerperiode geen grootschalig Deltaplan ontwikkeld om alle besmettingsrisico’s in gesloten ruimtes te kunnen minimaliseren? Waar is het Masterplan om alle hiervoor genoemde verschijnselen, die met zekerheid zullen optreden bij een grootschalige tweede uitbraak, het hoofd te kunnen bieden? Of zijn we dat preventieve station al gepasseerd?

Wanneer wordt Nederland wakker?


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (11)