582
12

SP-Fractievoorzitter Europees Parlement

Dennis de Jong (1955) is sinds juli 2009 de fractievoorzitter van de SP in het Europees Parlement. Hij is lid van de commissies interne markt, burgerlijke vrijheden (Justitie en Binnenlandse Zaken) en begrotingscontrole, en vice-Voorzitter van de groep Verenigd Links. Daarnaast houdt hij zich bezig met algemene Europees-politieke onderwerpen en probeert hij de invloed van lobbyisten van grote bedrijven te beteugelen en transparantie in Brussel te vergroten.

Voordat hij Europarlementariër werd, werkte hij o.a. bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als adviseur mensenrechten en goed bestuur. In de jaren '90 werkte hij bij de Europese Commissie en daarna bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, waar hij zich vooral met immigratie en asiel bezighield.

Nederland is de paria van Europa

Met de SP in de regering krijgt Nederland weer bondgenoten in de EU

Het kabinet Rutte is er in twee jaar tijd in geslaagd met bijna alle lidstaten van de Europese Unie ruzie te maken. Nederland begint dan ook de paria van Europa te worden. Rutte en De Jager leenden zich ervoor om de kastanjes voor Angela Merkel uit het vuur te halen en daarmee heel Zuid-Europa van zich te vervreemden.

Door verder onvoldoende afstand te nemen van de PVV en hun ‘Polen meldpunt’ maakte Rutte ook in Oost-Europa geen vrienden. Met de SP in de regering kunnen we werken aan een diplomatiek offensief in Europa, met heldere initiatieven waardoor Nederland weer een rol van betekenis gaat spelen en tegelijkertijd de Nederlandse belangen weer gediend worden.

De discussies over een kabinet Roemer spitsen zich erg toe op de vraag of het mogelijk is voor Nederland een soepele regeling te kunnen krijgen voor het begrotingstekort op korte termijn. Voor de SP is de 3% norm niet in alle omstandigheden heilig en daarmee worden we vaak weggezet als ‘outsiders’ in Europa. Het indienen van een goed doordacht plan om het begrotingstekort terug te dringen zonder de economie kapot te bezuinigen, is echter wel degelijk in Brussel te verdedigen, omdat de Brusselse afspraken die mogelijkheid ook bieden. Daarvoor is namelijk een uitzondering op de 3% norm voorzien voor ‘bijzondere economische omstandigheden’ en daarvan zullen veel lidstaten gebruik moeten maken, omdat de meeste eurolanden de 3% norm niet kunnen halen in tijden van recessie.

Om voldoende steun te krijgen voor zo’n verstandige economische aanpak is het echter wel nodig dat Nederland weer vrienden krijgt in Europa. Daarvoor moeten we eerst de rommel van het kabinet Rutte opruimen. We zullen solidair moeten zijn met gewone mensen in heel Europa die de grootste klappen van de economische crisis moeten opvangen. Dat kan o.a. door afspraken te maken over de invoering van een minimumloon in heel Europa, gekoppeld aan het nationaal inkomen. Het kan door Zuid-Europa te verzekeren dat we een einde zullen maken aan sluiproutes voor hun grote bedrijven om via Nederland belasting te ontwijken. En we kunnen helpen met de opbouw van goed bestuur. Ook kunnen we ervoor pleiten via de Europese cohesiefondsen innovatie in die landen te bevorderen. Zonder te ontkennen dat er in Zuid-Europa in het verleden een fout beleid gevoerd is, en zonder naïef te worden, kunnen we in plaats van boeman weer een volwaardige gesprekspartner voor Zuid-Europa te worden.

Richting de Oost-Europese lidstaten kunnen we duidelijk maken dat we, anders dan het kabinet Rutte, niet doen aan stilzwijgen over discriminatie. Samen met deze landen kunnen we een actieplan uitwerken om de uitbuiting van Oost-Europeanen door malafide uitzendbureaus te bestrijden. Dat is goed voor Nederlandse werknemers en voor het MKB, omdat hiermee gelijk loon voor gelijk weer de regel wordt. En het is goed voor de Oost-Europese landen zelf: bij illegaal werk elders in Europa krijgen zij geen belastinginkomsten en worden premies voor de sociale zekerheid niet afgedragen. Zij hebben er belang bij dat hun burgers netjes worden behandeld, ook als ze elders in Europa werken.

Verder kunnen we op zoek naar nieuwe partners. In Finland en Denemarken maken zusterpartijen van de SP deel uit van de regering. Met Noord-Europa en hun zorg voor een goed sociaal stelsel moeten we een front kunnen vormen tegen de neoliberale wind die nog steeds in Brussel waait

Met de SP in de regering krijgt Europa te maken met een charme offensief van Nederland. Zonder onze eigen belangen uit het oog te verliezen kunnen we zo de schade uit het verleden herstellen. Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn.

Geef een reactie

Laatste reacties (12)