858
18

Schrijver

Joris van Huijstee is geboren op 16 februari 1966. In 2012 werd bij hem de officiële diagnose syndroom van Asperger gesteld. Op zijn 26ste levensjaar, in 1992, verbleef hij voor een psychose een jaar in psychiatrische inrichting de Sinaï te Amersfoort. Sinds ontslag in 1993 heeft hij nooit meer chemische medicatie tegen geestziekte gebruikt en is nooit meer depressief geweest. Door sommige experts verklaard als onmogelijk. Het heeft bij hem een drang aangemaakt om op te komen voor mensen met psychische problemen die dreigen onder te sneeuwen in het Nederlandse geestelijke zorgsysteem. Om ze te behoeden om een leven in de psychiatrische molen te leiden als dit voorkomen kan worden. Hij heeft Economie gestudeerd, gewerkt als telefonische verkoper, en in 1996 de toelatingstest voor Mensa gehaald. Het laatste om rechtvaardiging aan zijn soms andere gedachten te kunnen geven. Sinds 2002 is hij begonnen met schrijven. In totaal heeft hij vier detectives, twee romans, en een SF geschreven (2013) getiteld Het Nieuwe Leven, door de Telegraaf vergeleken met A Brave New World van Aldous Huxley.

Nederland is in identiteitscrisis

Het probleem van de identiteitscrisis is dat de na te streven norm, status, en gevoel gedefinieerd zijn en als maakbaar opgevoerd worden. Wat niet zo is

Cranio sacraal therapie gaat uit van het geheel. Cranio betekent schedel en sacraal staat voor staartbeentje. In totaal ons gehele zenuwstelsel. Het kan zowel fysisch als psychisch herstellend werken. Het onderbewustzijn laat het gebeuren. Er wordt niet gestuurd. Je ligt op een bank, kleren aan, en een therapeut legt de handen op een punt bij de enkels. Gewoon stil zonder druk. Net zolang totdat je lichaam op de aanraking reageert. En dan verlegt ze de handen naar een ander punt dat betekenis op het gehele gestel kan hebben. Je raakt in een roes of valt in een zeer diepe slaap.

Het is zelfherstelling vanuit het intrinsieke eigen ik zonder dat de ander actionair naar jou toe is en jij derhalve reactionair hebt te reageren. Het komt volledig uit jezelf. Zo gezegd wordt er gebruik gemaakt van de ademhaling van de hersenen. Cranio sacraal leest zich ook als hersenritme. Iemands persoonlijke controle- en indicatielampje dat aangeeft waar een blokkade zich bevindt en wat die blokkade nodig heeft om weer in beweging te komen. Iemand heeft een aanrijding gehad en de gebeurtenis gaat emotioneels als fysiek in het bindweefsel zitten. De schrik, woede, etc. kan zo jaren later nog vanuit het bindweefsel bewust gemaakt worden. Waarna een balans gevonden kan worden.

Nederland is in een identiteits- en financiële crisis. Een financiële crisis kan je ook zien als een correctie van denken. Een cultuur die het contact met het eigen intrinsieke zijn is kwijtgeraakt. Het probleem van de identiteitscrisis is dat de na te streven norm, status, en gevoel gedefinieerd zijn en als maakbaar opgevoerd worden. Wat niet zo is. De commercie, het grote geld, en hogerhand hebben hier voeding aan gegeven. Het Nederlander zijn zit in het bindweefsel. De binding tussen arm en rijk dreigt verloren te gaan. Het secundaire algemene welvaartsgevoel van weleer is verdwenen. Zoals men bijvoorbeeld proclameerde in Italië, Frankrijk, of in Nieuw Zeeland (zelf in te vullen) te wonen wanneer men aan de eigen identiteit refereerde. Een cultuur waar men zich meer mee verbonden voelde. Een symbolische welvaartsgedachte t.a.v. een andere cultuur. Het alter ego. Dat is verdwenen en dichterbij gekomen en de verloren zelfliefde maakt haat aan naar de ander in het eigen land. De Nederlandse internationale handelsgeest is nationaal geworden. De verbinding tussen arme en rijk kan gevonden worden in een ruil van diensten.  

Een rijk persoon die ervoor zorgt dat een arme een menswaardig bestaan heeft hoeft geen hekken om zijn tuin te zetten en een beveiligingsdienst in de hand te nemen. Simpel gezegd. De Nederlandse welvaart van vroeger die ook economischer was. Die uiteindelijk de maatschappij minder kostte. In het menswaardig bestaan voor iedereen zit ook creativiteit en innovatieve drang. Zaken waarin een klein land groot kan zijn. We zijn ingezetenen van een groter geheel geworden. Dat dwingt een zoeken naar een nieuwe vorm. Zoals Ajax dat van klein  stadion naar een groter ging en zichzelf opnieuw moest uitvinden. Europa streeft één dezelfde maatschappelijkheid voor iedereen na. We moeten waken over ons welvaartsideaal van gelijkheid is uiteindelijk goedkoper.

De armen zijn proefkonijnen en melkkoeien van het grote geld geweest en worden nu in Nederland van de toekomsttrein losgekoppeld. In de zorg van hogerhand aangestuurd en in de commercie. Want de laatste wagon werkt vertragend. Ze mogen het zelf uitzoeken en ook zelf de rekening oppakken. Als stank voor dank. Het onvertaalbare woord gezellig verdwijnt uit het Nederlandse woordenboek en de Nederlander gaat de eigen verantwoordelijkheid over het leven weer terugnemen.

De in het buitenland gestelde vraag over ons land was; hoe doen ze het? Liberaal, vrijheden, en welvaart. Wat een Nederlander in het buitenland een gevoel gaf trots op zijn land te zijn. Prostitutie legaal en soft drugs gedoogd. Goedkoper dan er jacht op maken. Twee vrijheden die door Europa aan banden gelegd worden. In principe is het een probleem van de landen met inwoners die in ons land soft drugs komen kopen. Niet van ons. Er komt minder belastinggeld binnen als coffeeshops niet aan buitenlanders mogen verkopen. Het is op eigen land en Nederlands gedoogbeleid.

Waarin zit het echte Nederlander zijn? Misschien wel in het negatieve wat ons overvallen heeft. Men analyseert het ‘zijn’ en beredeneert hoe het moet en probeert afstand van de eigen negatieve lading te nemen. Een positieve nagestreefde norm. Acceptatie van het eigen intrinsieke ‘zijn’ komt vanuit het negatieve. Positivisme door middel van negativisme. Het negatieve erkennen en naar buiten laten en vanuit daar een nieuw Nederlands optimisme proberen te vinden. Een vol glas tot de helft leegdrinken is halfleeg. Een leeg glas tot de helft volschenken is halfvol. Maar halfleeg is wel samen. Twee mensen drinken een helft. Het nieuwe Nederlander zijn komt vanuit de veranderende onderlaag. Een voetbalteam uit vorm moet geen hoge school voetbal nastreven maar terug naar de basis van simpel. Vanuit daar verder. Nederland heeft de binding tussen arm en rijk nodig. Zonder dat zijn we als klein land kansloos verloren. En anders moeten we maar de straat op om te demonstreren voor meer gelijkheid. 


Laatste publicatie van JorisvanHuijstee

  • Het Nieuwe Leven

    science fiction

    2012


Geef een reactie

Laatste reacties (18)