Laatste update 22 september 2017, 10:38
5.296
47

Jurist en filosoof

Jair Schalkwijk is jurist en filosoof.

Nederland kan niet meer wegkijken

Extreem laag vertrouwen van moslims in de politie moet reden zijn voor directe actie

cc-foto: Roel Wijnants

Dooor: Jair Schalkwijk en Dionne Abdoelhafiezkhan

Het Europese Agentschap voor grondrechten (het Fundamental Rights Agency) deed onderzoek naar vertrouwen en discriminatie bij moslims in Europa. Nederland komt er het slechtste van af.

Moslims in Nederland
Volgens het CBS stijgt het percentage moslims in Nederland licht. Ongeveer 5% van alle volwassenen in Nederland noemt zich moslim, blijk uit een jaarlijkse enquête onder ongeveer 100.000 van mensen ouder dan 15. Als je dat omrekent naar de totale bevolking kom je op ongeveer 850.000 moslims.

Achtergrond onderzoek
De enquête is vorig jaar afgenomen bij 10.527 personen die zich als moslim identificeren en werd gehouden in vijftien EU-lidstaten: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Enkele resultaten
Europese moslims zijn de afgelopen tien jaar somberder geworden over hun positie in de maatschappij. Vooral moslims in Nederland ervaren in toenemende mate discriminatie. “Op de arbeidsmarkt hebben moslims hun achternaam tegen, op straat hebben ze te maken met etnische profilering door de politie, reageren ze als huiszoekende op een woning dan worden ze gepasseerd”, schrijft de Volkskrant. Van de ondervraagden zegt 17% in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd te zijn. In 2008, toen het FRA voor het eerst een dergelijk onderzoek onder Europese moslims verrichte, zei 10 procent van hen gediscrimineerd te zijn op religieuze gronden.

In Nederland zegt nu 30 procent van de moslims dat ze in de afgelopen vijf jaar wel eens benadeeld zijn vanwege hun religieuze overtuiging. Dat verschil tussen Nederlandse moslims en de gemiddelde Europese moslim komt ook terug in het gevoel van verbondenheid dat moslims hebben met hun Europees thuisland. Het gemiddelde is 4,1 op een schaal van vijf. Nederlandse moslims geven hun gevoel van verbondenheid met Nederland echter een 3,4. Dat kan volgens FRA-onderzoekers te maken hebben met het feit dat Noord-Afrikaanse moslims in Nederland meer dan gemiddeld het idee hebben etnisch geprofileerd te worden door de politie.

Met betrekking tot etnisch profileren
Met betrekking tot etnisch profileren staat in de resultaten dat 32% van de Marokkaans-Nederlandse moslims in de afgelopen vijf jaar door de politie gestopt is. Over de laatste politiecontrole zegt 64% dat er sprake was van etnisch profileren. Van de Turks-Nederlandse moslims is 28% in het afgelopen jaar gestopt. Daarvan zegt 42% dat er bij de laatste politiecontrole sprake was van etnisch profileren.

Gemiddeld in heel Europa is 16% van de moslims gestopt door de politie in de afgelopen 5 jaar. Bijna de helft van de respondenten (42%) zegt dat ze gestopt zijn vanwege hun migratieachtergrond.

Het vertrouwen van moslims in de politie is in Nederland het laagst van alle landen, zie onderstaande grafiek.

Het is tijd dat de politie alle onderzoeken op een rijtje zet, z’n knopen telt en de burger serieus gaat nemen. Alle rapporten wijzen in dezelfde richting: mensen met een migratieachtergrond willen niet bij de politie werken (rapport Motivaction), ze hebben minder vertrouwen in de politie (CBS), ze worden vaak gestopt zonder dat daar een objectieve rechtvaardiging voor is (Landman), er is geen extern toezicht op de politie (WODC rapport), agenten die elkaar niet aanspreken is de leitcultur binnen de politie (onderzoek naar de Centrale Ondernemingsraad van de politie).

– Er is inmiddels te veel gerechtvaardigde twijfel aan de eerlijkheid en rechtvaardigheid van politiecontroles. Van burgers mag niet langer gevraagd worden dat zij vertrouwen in de integriteit van de politie. De politie moet systematisch monitoren wie er wordt gestopt en wat de effectiviteit daarvan is.

– Er is aandacht nodig van de gemeenteraden voor het achterblijvende vertrouwen in de politie onder moslims en mensen met een migratieachtergrond. In mei 2017 concludeerde het CBS dat het vertrouwen in de politie toeneemt – nu blijkt dat het CBS een blinde vlek heeft. Het wordt tijd dat gemeenteraden (een hoge mate van) tevredenheid over de politie opnemen in het Integrale Veiligheidsplan (IVP) dat eens in de vier jaar gemaakt wordt en meer specifiek vragen we om op te nemen: dat burgers met een ‘niet-westerse migratieachtergrond’ even tevreden zijn over de bejegening bij het laatste politiecontact en evenveel vertrouwen hebben in de politie als ‘autochtone’ inwoners.

Dit artikel verscheen ook bij Control Alt Delete

Geef een reactie

Laatste reacties (47)