1.399
37

Kamerlid PvdA

Henk Nijboer is Kamerlid voor de PvdA.

Nederland klimt uit het dal

Ook 2014 zal een moeilijk jaar zijn, maar dit kabinet doet wat nodig is

De uitgelekte cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) laten zien dat we nog altijd door een zware tijd heen gaan, maar inmiddels uit het dal klimmen. Na twee jaren krimp gaat de economie volgend jaar weer groeien. De werkloosheid stijgt minder snel, de koopkracht stijgt voor veel gezinnen met lage en middeninkomens en blijft over de gehele linie beperkt tot een lichte daling.

Ook 2014 zal een moeilijk jaar zijn. Maar we klimmen uit het dal. Nederland haakt aan bij de groei van de wereldhandel en de Europese economie. Dit kabinet doet wat nodig is. Het kiest voor maatregelen die leiden tot een lager begrotingstekort maar die de voorzichtige groei van de economie zoveel mogelijk ontzien.

Te veel mensen zitten zonder baan. De PvdA spoort het kabinet daarom aan om met investeringen te komen die het economisch herstel verder versterken. Bijvoorbeeld op de woningmarkt door overeenstemming met woningcorporaties of op de energiemarkt door te kiezen voor duurzame energie. Ook moeten pensioenfondsen meer in Nederland investeren om particuliere vermogens die nu vast zitten weer beschikbaar te maken met een eenmalig belastingvoordeel. Kredietverlening aan bedrijven moet op gang worden gebracht om de motor van de economie aan te jagen en de banen te scheppen die ons land nodig heeft. We verwachten op Prinsjesdag concrete voorstellen van het kabinet op dit vlak.

Ook in 2014 gaat de koopkracht gemiddeld iets achteruit. De cijfers zijn wel veel beter dan voorgaande jaren. Bovendien geldt het gemiddelde niet voor iedereen. Werkende alleenstaanden met een minimumloon gaan er duidelijk op vooruit. Ook voor modale gezinnen met 1,5 inkomen of twee werkende partners met elk een modaal inkomen is er een lichte stijging in de koopkracht.

Niet alles is in de koopkrachtplaatjes verwerkt. Een omvangrijke compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten is niet in de cijfers meegenomen omdat die via gemeenten gaat lopen. Daardoor ontstaat een vertekend beeld van de koopkracht van minima. In elk geval krijgen minima volgend jaar een extraatje om stijgende kosten te kunnen opvangen. Voor een gezin gaat het om honderd euro.

Voor de PvdA is het van grote betekenis dat mensen met lage en middeninkomens zoveel mogelijk worden ontzien in deze zware tijden. Ook 2014 wordt geen makkelijk jaar, maar Nederland klimt uit het dal. De PvdA zal er alles aan doen om dat herstel te versterken en de werkgelegenheid te verbeteren.

Dit artikel staat ook op de website van de PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (37)