2.078
53

Journalist, publicist

Uitgever en hoofdredacteur van www.amerika.nl

Nederland laat Obama in de kou staan

Daar staan we weer mooi te kijk als toonaangevend land op het gebied van mensenrechten

Nou vraagt Obama expliciet om onze hulp om het slepende probleem Guantanamo op te lossen, geeft Nederland (weer) niet thuis. Ik zeg ‘weer’ omdat onder Balkende wel de oorlog in Irak werd gesteund maar het verzoek om mensen op te nemen niet werd gehonoreerd. Ook bij Maxime Verhagen, destijds minister van ons gidsland, hoefde de VS niet op een gewillig oor te rekenen.

De PvdA en de SP moeten zich schamen dat ze, een dag na het asieldebat, weigeren om twee mensen die nergens anders terecht kunnen, in Nederland op te nemen. Wat een lafheid. Het is vergelijkbaar met de harteloze houding van het Amerikaanse Congres. Volgens SP-Kamerlid Van Bommel zou Nederland door deze twee mensen op te nemen het Amerikaanse beleid ‘legitimeren’. Dat is bullshit. Obama probeert een probleem op te lossen. Van Bommel moet verder zijn mond houden over Guantanamo. Als hij niet wil helpen met de oplossing is hij deel van het probleem.

De stelling dat de Amerikanen de gevangenen zelf maar moeten opnemen is goedkoop en laf. Iedereen weet dat het Congres dat tegen zal houden. Door te weigeren om Obama te helpen, legitimeert Nederland juist dat er nog langer mensen in Guantanamo zitten die anders vrij hadden kunnen zijn. Van Bommel is medeplichtig.

Het gaat om mensen die vrijgelaten kunnen en mogen worden, die geen proces krijgen en die niet naar hun eigen land kunnen. Slachtoffers van onze westerse interventies. Gevaarlijke mensen? Nee. Zielige mensen? Ja. Wij zijn daar medeverantwoordelijk voor.

Dus het is van tweeën één: of we helpen Obama Guantanamo op te lossen of we houden op met het klagen over alle schendingen van mensenrechten die daar plaatsvinden. 

Nederland gidsland? Me neus. Laf, dat zijn we. PvdA voorop. Van de VVD en de christelijke partijen hoef je niet anders te verwachten maar ik had toch echt van sociaaldemocraten een bredere visie verwacht. Maar misschien is dat te veel gevraagd in de week dat de regering acht JSF-vliegtuigen kocht.

Het nieuwste boek van Frans Verhagen is Lincoln, een geniaal politicus

Geef een reactie

Laatste reacties (53)