6.305
156

Oud-Tweede Kamerlid

Harry van Bommel (1962) was van 1998 tot 2017 lid van de Tweede Kamer
voor de SP. Hij was daar woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken.
Hij was tevens lid van de parlementaire assemblee van de NAVO en de
OVSE. Voorafgaand aan zijn Kamerlidmaatschap was Van Bommel van
1994-1998 gemeenteraadslid in Amsterdam en lid van de stadsdeelraad
Amsterdam-Oost (1990-1994). In 2017 zei hij zijn lidmaatschap van de SP
op uit onvrede over het gebrek aan interne democratie in de partij.

Van Bommel studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam en behaalde eerder een lesbevoegdheid aan de Hogeschool
Windesheim. Hij doceerde enkele jaren Nederlands en Engels aan het
ROC-Amsterdam. Tegenwoordig werkt Van Bommel als strategisch
bestuursadviseur van het college van Burgemeester en Wethouders in
Zwolle. Naast deze functie treedt hij op als internationaal
verkiezingswaarnemer voor de OVSE en als politiek consultant en trainer.

Nederland radicaliseert

'Sommige politieke partijen wakkeren de tegenstellingen aan in de hoop daar zetels mee te winnen'

Het lijkt er sterk op dat Nederland in hoog tempo radicaliseert. Nee, dan doel ik niet in de eerste plaats op moslimfundamentalisme of de sympathie voor Islamitische Staat. Ik doel dan op de groeiende tegenstelling tussen mensen die zichzelf als echte Hollander zien en anderen die niet al generaties in Nederland wonen als ‘anders’ beschouwen. Zolang je mensen als ‘anders’ blijft zien, mag je ze ook anders behandelen, vinden velen. In de wet staat immers dat gelijke gevallen, gelijk moeten worden behandeld.

Typhoon. Cc-foto: Rinse Fokkema
Typhoon. Cc-foto: Rinse Fokkema

Rapper Typhoon ondervond hoe het is om als anders behandeld te worden. De combinatie van een donkere huidskleur en een dure auto was volgens de politie verdacht en hij werd staande gehouden. Etnisch profileren heet dat en dat mag niet. Volgens de minister van justitie een betreurenswaardig incident maar volgens veel van mijn Surinaamse vrienden komt dit heel vaak voor. Media en politiek sprongen er meteen bovenop en de opvattingen staan lijnrecht tegenover elkaar. VVD-voorman Zijlstra vond het de gewoonste zaak van de wereld gezien het feit dat bepaalde etnische groepen vaker crimineel zijn. Anderen spreken van pure discriminatie op grond van huidskleur. Ik deel die laatste opvatting.

Incidenten als rond Typhoon en de discussie over Sylvana Simons’ toetreding tot Denk, maar vooral de reacties daarop, tonen aan dat ons land radicaliseert. Eerder zagen we al dat de discussie over Zwarte Piet volledig uit de hand liep. Sommige politieke partijen wakkeren die tegenstelling aan in de hoop daar zetels mee te winnen. Zo diende de PVV een motie in waarbij de ‘Kamer uitspreekt dat Zwarte Piet zwart is.’ De partij wierp zich op als ultieme hoeder van de Nederlandse cultuur waarvan het Sinterklaasfeest kennelijk het hoogtepunt is. De nieuwe partij Denk lijkt zich op te gaan werpen voor iedereen die zich gediscrimineerd voelt en dat kunnen er best eens heel veel zijn. Met die ontwikkeling heb ik grote moeite. Beide partijen hebben namelijk politiek belang bij discriminatie en racisme omdat ze elkaar op dat thema fel kunnen bestrijden. Ik vrees daarom dat Nederland de komende jaren verder zal radicaliseren.

Geef een reactie

Laatste reacties (156)