Laatste update 16:37
715
20

Boswachter Natuurmonumenten

André Donker werkt als boswachter voor Natuurmonumenten aan de nieuwe eilandgroep de Markerwadden in het Markermeer. Hij schrijft opinies is betrokken bij landelijke actualiteiten, achterbanraadplegingen en debatten over de natuur in Nederland. 

Nederlanders, stop met jagen op de wilde eend

Al jaren zien we deze 'weidevogel' net als kievit en grutto veel te snel achteruit gaan

wildHet komt niet als een donderslag uit de hemel. Twintig procent minder wilde eenden, een soort ooit zo talrijk in ons land. Al jaren zien we deze ‘weidevogel’ net als kievit en grutto veel te snel achteruit gaan. Bij het lezen van de berichten van SOVON Vogelonderzoek Nederland kreeg ik een déja vu met nieuws van enige jaren terug over de huismus. Wie had ooit gedacht dat het met onze algemeen voorkomende soorten plotseling zo sterk bergafwaarts zou gaan. Net als bij de huismus toen, is het ook nu gissen naar de directe oorzaak van achteruitgang. In het jaar 2000 waren er nog 500.000 broedparen wilde eend en nu is dat al met 20 procent afgenomen.

Wilde eenden mogen vrij bejaagd worden in Nederland. Deze soort staat met haas, houtduif, konijn en fazant op de zogeheten vrije wildlijst. Ze mogen overal zonder opgave van reden worden geschoten omdat er geen aantoonbare schade zou bestaan voor deze populaties. Eerder stond ook de patrijs op deze vrij bejaagbare wildlijst. Pas toen deze nagenoeg was uitgestorven is deze fraaie vogel van de vrije wildlijst geschrapt. Heel voorzichtig keert de patrijs nu terug. Blijkbaar helpt het dus wel degelijk om een soort niet meer te bejagen als beschermende maatregel. Bovendien is ingrijpen van de overheid blijkbaar noodzakelijk om dieren waarmee het onverwacht slechter gaat in bescherming te nemen en daartoe roep ik onze staatssecretaris van Natuur nu ook op.

Vanuit het voorzorgsbeginsel is mijn pleidooi om de jacht op de wilde eend op te schorten, tot bekend is wat de oorzaken zijn van zijn achteruitgang. Pas daarna zou de staatssecretaris een definitief besluit kunnen nemen over de jacht op wilde eenden in de toekomst. Een tijdelijk verbod van vijf jaar voor de jacht op wilde eenden is een mooie tijd om onderzoek te doen en te meten of het stopzetten van de jacht zin heeft om de populatie weer te laten groeien.

De wilde eend, houtduif, fazant, konijn en haas worden vrij bejaagd in Nederland. Andere wildsoorten worden beheerd op basis van beheerplannen of vanuit het voorkomen van schaden en of overlast. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ganzen. Als verdrijven en verjagen onvoldoende schade en overlast terugdringen, kunnen dieren afgeschoten worden. Maar dan wel als laatste alternatief. En laat ik eerlijk zijn, de wilde eend geeft helemaal geen overlast. In natuurgebieden hoeft hij niet te vrezen voor zijn leven. Daarbuiten hopelijk binnenkort ook niet meer.

Geef een reactie

Laatste reacties (20)