Laatste update 20 mei 2019, 08:57
2.333
32

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Nederlandse bewegingsvrijheid is het best gewaarborgd binnen de EU

Zou je dat allemaal willen weggooien voor de hersenschim van een stel sprooksprekers. Zou je dat echt willen?

cc-foto: Pixabay

Een vreesachtige Kamermeerderheid heeft zich al een week of wat geleden geschaard achter een voorstel van de SGP en de SP om uit de doelstellingen van de Europese Unie te schrappen het streven naar een ever closer union. Dat was uiteraard om zich in te likken bij het populistisch denkend volksdeel maar er bleek nog iets uit: de parlementariërs zijn in zoverre een afspiegeling van de kiezers in dit vlakke land omdat zij denken de Engelse taal goed te beheersen. Op grond daarvan menen zij dat streven naar een ever closer union betekent dat we daarmee op weg gaan naar een federatie. Het betekent echter dat de lidstaten streven naar een nauwere samenwerking.

De EU is al een union. De nauwere samenwerking van de 28 onafhankelijke lidstaten, daar kan geen zinnig mens tegen zijn. En een federatie staat helemaal niet op de agenda. Dat is misschien een zaak voor 2120 niet 2020. Voorlopig zijn de Europese volkeren nog te eigengereid en daar is weinig mis mee.

Maar goed, om feiten en de rede gaat het allang niet meer als het onderwerp Brussel ter tafel komt. Nederland zou zich dus tegen die nauwere samenwerking moeten verzetten en aan de geestelijke horizon van de FvD- en PVV-stemmers gloort het soevereine Nederland van weleer, dat zijn eigen koers uitzette en zijn grenzen opende en sloot naar believen.

Zijn eigen koers uitzette. O ja?

Het Nederland zoals wij dat kennen, stamt uit 1839 toen koning Willem I eindelijk officieel de afscheiding van België erkende. Daarmee eindigde een lang proces dat al in 1830 met een opstand in Brussel begonnen was. De uiteindelijke regeling kwam tot stand onder toezicht van de toenmalige grote Europese landen die wat macht betreft elkaar in evenwicht hielden. Om te zorgen dat dit niet werd verstoord, was een neutraal Nederland nodig dat geen bondgenootschappen sloot, niet met Engeland, niet met Pruisen, niet met Frankrijk en niet met Rusland. Geen enkele grote macht mocht greep krijgen op de monden van de Rijn, toen zeker de belangrijkste verkeersader van westelijk Europa. De Nederlandse onzijdigheid kon blijven bestaan omdat de andere Europese landen er baat bij hadden. Toen Hitler er anders over ging denken, was het snel afgelopen.

Kon Nederland vrij en soeverein zijn gang gaan? De regering moest er altijd op letten geen van de grote Europese machten voor het hoofd te stoten. Zij waren gauw geneigd een bepaalde beslissing of een bepaalde koers uit te leggen als een feitelijk bondgenootschap met een ander land. Dat was een heel beperkende factor bij die soevereiniteit.

Door de bezetting heeft Nederland leergeld betaald. Daarom is het nu lid van de NAVO en de Europese Unie. Bij de grondleggers leefde overigens niet alleen de herinnrering aan het echec van de neutraliteit maar ook dat een Europa van soevereine staten met gesloten grenzen betekende voor het bestrijden van de economische crisis in de jaren dertig. Omdat iedereen zijn eigen plan trok en zijn eigen ondernemers en boeren beschermde, is die ernstig verdiept. Dat mocht niet nog een keer gebeuren.

Dat is het voorland als Nederland zijn eigen weg gaat. Dat wordt dus geen eigen weg. Dat wordt wat Nederland wordt toegestaan. Dat wordt de vlag in top maar een beperkte bewegingsvrijheid.

Veel mensen hebben nog mooie herinneringen aan de gulden. Wat was dat geweldig, die gulden. Wat konden we die goed gebruiken voor ons eigen economisch beleid. In de praktijk volgde de president van De Nederlandsche Bank precies na wat zijn collega bij de Bundesbank in Duitsland met de mark deed. De gulden was volstrekt afhankelijk van de Duitse mark. Een dergelijke situatie zal opnieuw ontstaan als de EU wordt ontbonden en de euro ontmanteld. Het vrije Nederland wordt dan een economisch buitengebied van Duitsland, meer dan het ooit geweest is.

Misschien zelfs wel een vazalstaat. Of een satellietstaat. Of hoe je dat allemaal kunt noemen.

Het klinkt misschien paradoxaal maar binnen de Europese Unie is de Nederlandse soevereiniteit nog het best gewaarborgd. Dat geldt ook voor de persoonlijke vrijheid van de burgers. Een land dat tot de EU wil worden toegelaten, moet het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens ratificeren. . Dit betekent tevens dat burgers die menen dat ze in die rechten zijn aangetast, in beroep kunnen gaan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit maakt geen deel uit van de Europese Unie maar van de Raad van Europa, een ander samenwerkingsorgaan van tal van naties, dat in omvang de EU overstijgt.

Dat is inderdaad een beperking van de nationale soevereiniteit maar een vergroting van jouw vrijheid. Zou je dat allemaal willen weggooien voor de hersenschim van een stel sprooksprekers.

Zou je dat echt willen?


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (32)