11.375
301

Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

Nederlandse cultuur bestaat niet

Zij is per definitie multicultureel

De PVV maar ook met enige regelmaat de VVD zien immigratie louter als kostenpost. En ondanks het feit dat dankzij de Wet Cohen een halt is toegeroepen aan de voortdurende grote instroom onder de voorgaande rechtse kabinetten, blijft de PVV volhouden dat Nederland elk jaar een kapitaal kwijt is aan de immigranten. Nederland is geen immigratieland volgens hun. Door de vreemde culturen zal de Nederlandse cultuur vervagen en mogelijk zelfs verdwijnen. Het tegendeel is echter het geval. De Nederlandse cultuur is door de eeuwen heen opgebouwd uit zeer vele exotische invloeden. Eigenlijk bestaat er geen Nederlandse cultuur. Zij is per definitie multicultureel.

Vanaf 1492 begint eigenlijk de geschiedenis van de immigratie naar Nederland. Vluchtelingen, voornamelijk Joden, kwamen vanuit Noord-Afrika en Portugal naar Noord-Europa. Vele kwamen aan in Antwerpen, Middelburg en Amsterdam, de belangrijke afmeerhavens van de VOC. De reden voor de trek van de Joden was o.a de felle inquisitie, waar zij in Nederland, vanwege de grote mate van godsdienstvrijheid, een veilig heenkomen vonden. Ook al mochten zij hun geloof niet openlijk belijden, ze waren wel gevrijwaard van vervolging. Het waren in die periode vooral Europees georiënteerde vluchtelingen. Echter, in die periode waren de culturele verschillen tussen de verschillende landen en bevolkingsgroepen, aanzienlijk groter dan nu. Volgens een schatting kwamen tot zo’n 1630 150.000 vluchtelingen naar Nederland.

Door de economische bloei van Nederland, wat tot uiting kwam in de VOC en WIC, had Nederland een grote aantrekkingskracht. Ook had Nederland veel behoefte aan arbeidskrachten op de werven maar ook op de schepen. Het aandeel immigranten uit allerlei windstreken nam in hoog tempo toe, waardoor bijvoorbeeld in Amsterdam, einde 17e eeuw, 2/3 van de ondertrouwde bruidegoms immigrant was. De toename van het aantal immigranten bewerkstelligde de economische groei in die periode. Zij verrichtten vaak het zware en gevaarlijke werk, maar zorgden daarnaast door hun bestedingen voor toename van het BNP in die periode. Met die economische bloei kwam ook de Kunst & Cultuur en Wetenschap in Nederland tot bloei. ‘Veel beroemde Nederlandse wetenschappers, handelaren en kunstenaars uit de zeventiende eeuw waren vluchtelingen van buitenlandse afkomst zoals bijvoorbeeld de schrijver Joost van den Vondel [Keulen]

In de 17e en 18e eeuw kwamen grote groepen Hugenoten naar Nederland. ‘Zo’n 12.000 Hugenoten vluchtten naar Amsterdam en daardoor ontstonden er Franse buurten, kroegen en een Franse kerk (de Waalse kerk). Inmiddels waren er ook steeds meer Joodse gemeenschappen ontstaan vanuit Oost-Europese vluchtelingen. Deze Joden kwamen toen voornamelijk uit Polen, waar zij op grote schaal werden vervolgd en vermoord.

In de 19e eeuw kwamen vooral grote groepen Duitsers naar Nederland. Dat waren vooral handelaren en arbeiders. De marskramers waren rondtrekkende handelaren die van dorp tot dorp trokken en in vele gevallen zich blijvend vestigden. Zij vestigden hun bedrijven in Nederland, wat leidde tot imperia zoals Winkel van Sinkel, Peek & Cloppenburg, Hunkemöller, C&A en V&D. Deze bedrijven worden door veel Nederlanders en ook door de PVV als typisch Nederlands gezien, maar zijn van oorsprong buitenlands.

Met de instroom van immigranten, kwam ook de invloed van andere culturen. De Nederlandse taal verraadt ook deze invloed. In Amsterdam hoor je onmiskenbaar de Joodse invloed in het dagelijks woordgebruik. Wat de PVV de Nederlandse cultuur noemt, is niets anders dan een allegaartje van allerlei culturen. Van Hollands, Frans, Portugees, Pools, Noord-Afrikaans, Surinaams, Antilliaans etc. En ook de VOC en WIC namen de nodige invloeden mee terug van hun reizen. Niet alleen in de producten, maar ook in kennis, ervaring en buitenlanders. Het is juist de tolerantie en openheid van de Nederlandse samenleving geweest, die ervoor heeft gezorgd dat Nederland in meerdere opzichten kon opbloeien. Diversiteit en tolerantie zijn door de eeuwen heen, de belangrijkste kernwaarden van Nederland. Net als dat potje pindakaas waar we allemaal groot mee zijn geworden, maar van oorsprong toch echt Amerikaans is.

Lees meer bij blikopdewereld.nl en droommuseum.nl
Dit stuk staat ook op de website van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (301)