443
20

Europarlementariër GroenLinks

Judith Sargentini (1974, Amsterdam) was de GroenLinks-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Nu is ze delegatieleider van GroenLinks in het Europees Parlement. Judith Sargentini is in het parlement lid van de commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Sargentini is ook plaatsvervangend lid van de commissie Ontwikkelingssamenwerking. Tenslotte is Sargentini de eerste vice-voorzitter van de interparlementaire delegatie met Zuid-Afrika. Sargentini was eerder gemeenteraadslid in Amsterdam. Ze heeft geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en woont in Amsterdam.

Nee tegen de zoveelste databank

In Luxemburg werkt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de invoering van alweer een nieuwe databank, ditmaal met de gegevens van vliegtuigpassagiers

De teloorgang van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) had een wake-up call kunnen zijn voor de regering. Een aansporing om de privacy van burgers voortaan serieuzer te nemen. Niet dus. In Luxemburg werkt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie met zijn Europese collega’s vandaag (maandag 11 april) aan de invoering van alweer een nieuwe databank, ditmaal met de gegevens van vliegtuigpassagiers. Een slecht idee, vindt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini.

Begin dit jaar heeft de Europese Commissievoorgesteld om, naar Amerikaans voorbeeld, luchtvaartmaatschappijen te verplichten om een groot aantal passagiersgegevens uit hun reserveringssysteem door te geven aan de autoriteiten. Het betreft de Passenger Name Records (PNR) van alle passagiers die de Europese Unie in- of uitvliegen. De gegevens, waaronder creditcardnummers en reisgenoten, worden vijf jaar lang opgeslagen in nationale PNR-databanken. Ze mogen worden vergeleken met gegevens uit andere databanken wanneer dat dienstig lijkt voor de bestrijding van misdaad en terrorisme. Ook mogen de passagiersgegevens worden gebruikt voor het opstellen van risicoprofielen. Dat betekent dat ook reizigers tegen wie geen concrete verdenking bestaat de toegang tot een vlucht kan worden ontzegd, of uit de rij kunnen worden gehaald voor extra controle, louter omdat uit hun gegevens een ongunstig ‘profiel’ oprijst.

Anders dan bij het EPD of bij rekeningrijden heeft de burger ditmaal geen opt-out. De enige manier om uit de PNR-databanken te blijven is niet langer vliegen naar verre bestemmingen. En zelfs dat helpt misschien niet. De Britse regering wil de PNR-opslag tevens toepassen op intra-Europese vluchten. Ook de Nederlandse regering sluit dat niet uit. De Italiaanse regering heeft voorgesteld om ook de gegevens van veerbootpassagiers op te slaan. Als de ministers deze logica blijven volgen duurt het niet lang voor ook treinpassagiers in de databanken terechtkomen. Mogelijk wordt dat zelfs één Europese databank met de gegevens van honderden miljoenen reizigers. Sommige regeringen willen namelijk de optie van centrale PNR-opslag onderzocht zien.

Ondertussen worden aan het nut en de noodzaak van weer een nieuwe databank maar weinig woorden vuil gemaakt. De Europese Commissie beroept zich op het feit dat er in de EU maar liefst veertienduizend misdaden worden begaan per honderdduizend inwoners. Alsof de politie inbrekers en verkrachters alleen kan vangen door te zoeken in een databank van vliegtuigpassagiers… Daar komt bij dat de EU-landen voor hun grenscontroles al kunnen beschikken over naam, adres, geboortedatum en nationaliteit van alle vliegtuigpassagiers. Waarom zouden we een nog grotere hooiberg aan privacygevoelige gegevens scheppen, waarin de speld vervolgens niet meer te vinden is? Wanneer er een concrete verdenking bestaat tegen een vliegtuigreiziger, kunnen politie en inlichtingendiensten diens passagiersgegevens al opvragen bij luchtvaartmaatschappijen. Waarom is het nodig om verder te gaan en alle burgers tot potentiële verdachten te maken?

Het Europees Parlement beslist mee over de PNR-databank. Wat mij betreft komt die er niet.

Geef een reactie

Laatste reacties (20)