771
28

Oud-Kamerlid GroenLinks

Kees Vendrik (1963) was van 1998 tot in 2010 lid van de Tweede Kamer. Hij is politicoloog en afgestudeerd in internationale economische betrekkingen en hij stond aan de wieg van de Economische Commissie van GroenLinks. Van 1993 tot 1998 werkte hij bij politiek-cultureel centrum De Balie en van 1988 tot 1993 was Vendrik medewerker van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Vendrik is lange tijd de financiële woordvoerder van de fractie geweest. Sinds 2008 was hij ook woordvoerder op het gebied van milieu.

Nee tegen kolencentrales, ja tegen groene energie

Energiebedrijven willen in Nederland vier nieuwe kolencentrales neerzetten. Samen zouden die evenveel CO2 uitstoten als alle auto's in Nederland bij elkaar

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een initiatiefwet van GroenLinks, die de bouw van nieuwe kolencentrales tegen moet houden. Energiebedrijven willen in Nederland vier nieuwe kolencentrales neerzetten. Samen zouden die evenveel CO2 uitstoten als alle auto’s in Nederland bij elkaar.

De hoge CO2-uitstoot is niet het enige nadeel. Kolencentrales drukken ook groene stroom van de markt. De bouw van kolencentrales zorgt namelijk voor een overproductie aan grijze stroom, waardoor er op het energienet nauwelijks nog plaats over blijft voor duurzame energie. Een hoge CO2-uitstoot en een ernstige belemmering voor de productie van groene stroom. Kortom, de bouw van nieuwe kolencentrales legt een bom onder het klimaatbeleid.

Het is zaak dat we investeren in een duurzame energievoorziening. Als we nu werk maken van zon en wind, dan kunnen we vanaf 2050 volledig draaien op groene energie. Dan heb je kolencentrales dus niet meer nodig. Landen als Duitsland, Denemarken en Spanje bewijzen dat een duurzame energiepolitiek niet alleen goed is voor het milieu, maar ook nog eens een hoop banen oplevert. Elke windmolen die we bouwen levert zeven banen op. Als we nu werk maken van een groene economie, dan kunnen we de komende jaren zeker honderdduizend nieuwe banen creëren. Banen die we in deze economische crisis hard nodig hebben.

Toen het kabinet Balkenende IV aantrad, spraken de coalitiepartijen CDA, PvdA en CU mooie woorden over het vergroenen van onze energievoorziening. Deze kabinetsperiode zouden er belangrijke stappen gezet worden om van Nederland één van de schoonste en efficiëntste energievoorzieningen van Europa te maken. Mooie woorden, maar in de praktijk is daar helaas weinig van terecht gekomen. Groene praatjes vullen geen klimaatgaatjes. Wat we nodig hebben zijn concrete maatregelen om onze economie te vergroenen.

In Europa lopen we hopeloos achterop. We halen slechts 4% van onze energie uit duurzame bronnen. Daarmee blijven we ver achter op de Europese koplopers. We zijn één van de slechtste jongetjes van de klas. Ook internationaal blijven we ver achter op het terrein van investeringen in groene innovatie. We doen het zelfs slechter dan landen als India en Slowakije. We missen op dit moment kans na kans. Dat moet anders.

Om te beginnen moeten we nee zeggen tegen nieuwe kolencentrales. GroenLinks heeft meermaals aan het kabinet gevraagd om maatregelen te nemen, maar die zijn helaas uitgebleven. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om deze wet in te dienen. In onze initiatiefwet stellen we voor om een hoge belasting in te voeren op het gebruik van kolen. Na 2012 gaan exploitanten van kolencentrales minimaal €50,- per ton CO2 betalen. Zo maken we kolenenergie duur en investeringen in groene technieken aantrekkelijk. 

Energiebedrijven hoeven nu geen belasting te betalen over de kolen die ze gebruiken in de energiecentrales. Die vrijstelling op de kolenbelasting is in feite een verkapte subsidie aan vervuilers. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. De vervuiler moet juist betalen. Dan worden schone alternatieven, zoals energie uit zon en wind, sneller rendabel.

Ons wetsvoorstel kan waarschijnlijk op een meerderheid rekenen. Ik reken op de steun van D66, PvdD, PvdA, SP en CU. Samen hebben we precies 76 zetels. Het zou geweldig zijn als onze wet het haalt. Dan kunnen we eindelijk beginnen met het bouwen aan een groene energievoorziening.

Geef een reactie

Laatste reacties (28)