2.274
21

Voorzitter Jonge Democraten

Neutrale gender: labels zijn er voor producten, niet voor mensen

'Op verschillende plekken in de wereld worden stappen gezet om de rechten voor transgenders en intersekspersonen te verbeteren, maar in Nederland blijft het angstvallig stil'

De afgelopen weken hebben de Jonge Democraten (jongeren gelieerd aan D66) op verschillende stations in het land gender-neutrale wc’s geopend. Met deze ludieke actie willen zij aandacht vragen voor de rechten van mensen die zich niet thuis voelen bij het hokje man of vrouw.

Begin vorige maand werd bekend dat in Duitsland ouders van interseksuele baby’s de mogelijkheid krijgen hun kind te laten registreren zonder geslacht. Intersekse is een overkoepelende naam voor aangeboren condities waarbij de ontwikkeling van het geslacht (chromosomaal, gonadaal of anatomisch) verschilt van de maatschappelijke norm. Bij baby’s met een intersekse-conditie is bij de geboorte niet altijd duidelijk hoe het kind zich later zal identificeren. Doordat tot nu toe altijd een keuze gemaakt moest worden, ondergaan deze kinderen vaak cosmetische chirurgie om aan de maatschappelijke norm te voldoen, met alle gevolgen van dien.

De Jonge Democraten zijn blij met deze stap van Duitsland maar zien ook dat er een veel langere weg afgelegd moet worden om echt een verschil te kunnen maken. In oktober 2012 namen zij een motie aan op hun congres die oproept tot een neutrale gender-optie op paspoorten en officiële documenten. Dat betekent dat niet alleen mensen met een intersekse-conditie zich als ‘neutraal’ kunnen laten registreren, maar dat ook transgenders deze keuze krijgen. Het plan van de Jonge Democraten is niet nieuw. Al in september 2011 werd het in Australië mogelijk gemaakt om je als ‘neutraal’ te registreren. Op deze manier wilde de Australische regering discriminatie van intersekspersonen en transgenders terugdringen.

Er gloort dus hoop aan de horizon voor hen die zich niet als man of vrouw identificeren. Op verschillende plekken in de wereld worden belangrijke stappen gezet om de rechten voor transgenders en intersekspersonen te verbeteren. Maar in Nederland? In Nederland blijft het angstvallig stil. De Jonge Democraten vinden dat verontrustend. We mogen graag geloven dat we een open minded land zijn en dat we een voortrekkersrol hebben op gebied van LHBT-rechten. Qua rechten voor homo’s in Nederland (het eerste land waar het homohuwelijk werd ingevoerd) hebben we, zeker nadat vorige week de wet voor lesbisch ouderschap is aangenomen, inderdaad het meeste voor elkaar. De slag voor homo’s moet nog gemaakt worden op gebied van acceptatie en emancipatie, maar er ligt een goede basis waar we trots op mogen zijn.

Wanneer we kijken naar de rechten voor transgenders, dan komen we er minder heldhaftig uit. Inmiddels is de sterilisatie-eis voor transgenders gelukkig komen te vervallen maar van een voortrekkersrol is zeker geen sprake. De Jonge Democraten vinden dat jammer en willen het liefst zo snel mogelijk een inhaalslag maken, door een neutrale gender-optie op officiële documenten in te voeren. Met de acties op stations willen we de hokjescultuur aan de kaak stellen en dit belangrijke debat nieuw leven in blazen!

Dit artikel werd geschreven door Suzan Kemperman, Jonge Democraat, en Stefan de Koning, voorzitter van de Jonge Democraten. 

Geef een reactie

Laatste reacties (21)