1.993
18

Dagelijks bestuurder FNV

Niet alleen de Koning heeft recht op meer loon

De miljoenen hardwerkende mensen kunnen een minimumloon van 14 euro- en een loonsverhoging van 5% nog veel beter gebruiken in deze onzekere tijden.

TroonredeDe afgelopen maanden zagen we veel terechte waardering voor de werknemers in cruciale beroepen. Ook de Koning stond hier vorige week uitgebreid bij stil. Bij de zorgwerkers, medewerkers in het OV, politieagenten, leraren, schoonmakers en al die anderen die tijdens de lockdown door bleven werken en ons land draaiende hebben gehouden. Het zijn echter juist deze cruciale beroepen waar de lonen lager liggen dan gemiddeld. Sterker nog: in de cruciale beroepen werken 1 miljoen mensen die het minimumloon of nét iets meer krijgen. Krijgen. Niet: verdienen. Want ze verdienen natuurlijk meer dan dat.

Mijn verbolgenheid was dan ook groot toen deze week bij de algemene beschouwingen bleek dat Rutte III niet van plan is boter bij de vis te doen door alle mooie woorden en applaus voor de cruciale beroepen om te zetten in échte waardering. Rutte III kiest er niet voor om geld vrij te maken voor het structureel verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de publieke sectoren. Werknemers zijn de ruggengraat van onze economie. Zij zijn de motor van onze economie die samen voor welvaart zorgen in Nederland. En tóch kiest Rutte III er níet voor om in hen te investeren.

Dit kabinet kiest wél voor de werkgevers. Het kabinet is namelijk van plan om ‘een investeringscadeautje’ van structureel 2 miljard euro aan bedrijven te geven. In plaats van bedrijven die prima omzetten draaien cadeaus te geven, zou het meer op zijn plaats zijn om een extra solidariteitsbijdrage te vragen van goed verdienende bedrijven en vermogenden. Een coronaheffing van 1% op het vermogen vanaf 1 miljoen en 2% vanaf 10 miljoen. Wat zouden we wel niet kunnen doen met 2 miljard structureel geld en de opbrengsten van die coronaheffing? In ieder geval meer geld naar de mensen die dat het hardst nodig hebben. Hoger minimumloon, hogere uitkeringen en meer geld naar de zorg. Zij verdienen pas een investeringscadeau. Niet de grote bedrijven die in de pre-corona tijden al hebben laten zien dat ze enkel kiezen voor kortetermijnwinsten en zo goedkoop mogelijke arbeidskosten om de aandeelhouders te paaien en hun eigen zakken te vullen.

Ingrid Thijssen, de nieuwe voorzitter van VNO-NCW sprak deze week haar zorgen uit over het imago van werkgevers en riep hen op om hun ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ te nemen. Daar sluit ik me volmondig bij aan. Werkgevers zijn nu aan zet om hun imago daadwerkelijk te verbeteren. Ik roep ze dan ook op: geef mensen zekerheid en betaal ze een fatsoenlijk en leefbaar loon van ten minste 14 euro per uur. Dit is niet alleen eerlijk, maar ook goed voor onze economie. Onze minima en mensen met modale inkomens geven het geld direct uit als ze meer te besteden hebben. Daar profiteert de lokale mkb’er ook van en zo behoud je banen.

Als je erover nadenkt, is het belachelijk dat werknemers van bedrijven die wel elk jaar dividend aan hun aandeelhouders kunnen uitkeren, zo’n laag uurloon betalen dat we vervolgens belastinggeld moeten rondpompen in de vorm van allerlei toeslagen. Alleen zo kunnen deze werkenden hun rekeningen betalen. Iedereen moet van zijn salaris kunnen leven in plaats van overleven.

Het wordt hoog tijd dat de koek eerlijker verdeeld wordt. Juist en vooral voor al die werknemers waar we als samenleving zo ongelooflijk op hebben geleund gedurende de lockdown, en nog steeds. De campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen lijken te zijn begonnen als we zien hoe de politici zich aan het profileren zijn. De komende maanden gaan we zien wie zich echt gaat inzetten voor de mensen en wie het enkel laat bij mooie woorden en zijn oren naar de grote bedrijven laat hangen. Daarnaast gaan we een hete winter tegemoet als de goed verdienende bedrijven hun werknemers geen eerlijker deel van de koek gaan geven. Niet alleen de koning heeft recht op 5% meer loon. De miljoenen hardwerkende mensen kunnen een minimumloon van 14 euro- en een loonsverhoging van 5% nog veel beter gebruiken in deze onzekere tijden. Die waardering verdienen ze gewoon. Daar hebben ze recht op.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)