265
3

Tweede Kamerlid PvdA

Tanja Jadnanansing is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Zij voert voor de partij de portefeuille hoger onderwijs. Ze studeerde Rechten aan de Universiteit en was programmamaker bij de NOS.

Niet-goed-geld-terug-regeling voor hoger onderwijs

Het wordt tijd dat het kabinet gehoor geeft aan de aangenomen kamermotie

Staatssecretaris Zijlstra moet ons voorstel voor een niet-goed-geld-terug-regeling binnen het Hoger Onderwijs snel uitvoeren. Al in 2007 kreeg de Partij van de Arbeid een Kamermeerderheid achter een motie, die ervoor moet zorgen dat studenten hun collegegeld kunnen terugkrijgen als ze kunnen aantonen dat hun onderwijsinstelling onvoldoende kwaliteit biedt. Ik vind het bijzonder jammer dat het kabinet hier nog geen werk van gemaakt heeft.

Juist nu is dit een regeling die kan helpen wanneer studenten van mening zijn dat de kwaliteit van hun opleiding in het hoger onderwijs achterblijft bij wat verwacht mag worden.

In de eerste plaats zie ik natuurlijk het liefst dat de kwaliteit bij onderwijsinstellingen op het afgesproken niveau is. Maar wanneer dit toch niet het geval blijkt te zijn, moeten studenten in ieder geval in staat zijn om op een eenvoudige manier hun collegegeld terug te krijgen. Laat dit ook meteen een stok achter de deur zijn voor onderwijsinstellingen die nu niet de kwaliteit leveren die we met zijn allen afgesproken hebben.

Het voorstel voor een niet-goed-geld-terug-regeling (de zogenaamde restitutieregeling) voor studenten werd al in 2007 gedaan door toenmalig PvdA-Kamerlid Marianne Besselink en kreeg de steun van de Tweede Kamer. De uitwerking in een wetsvoorstel in 2009 was echter nog onvoldoende en er werd een voorstel aangenomen door de Kamer om tot een nieuwe, verbeterde uitwerking te komen.

Ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA stond opgenomen dat de partij wil dat studenten hun collegegeld terug kunnen vorderen als een opleiding qua niveau of organisatie beneden de maat blijkt.

Hoewel de Kamer voor stemde, is de uitwerking van deze maatregel tot op de dag van vandaag uitgebleven. Ik wil dat het kabinet hier alsnog werk van maakt, zeker nu er veel discussie is over de kwaliteit van verschillende opleidingen.

Studenten, de onderwijsinspectie en ook politici spreken zich negatief uit over hoe het gaat bij sommige instellingen in het hoger onderwijs en willen dat studenten het onderwijs krijgen dat ze beloofd wordt. Dan vind ik dat we ze ook middelen moeten bieden om goed onderwijs af te dwingen.

Geef een reactie

Laatste reacties (3)