5.229
77

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Niet van mijn belastingcenten

Open brief aan het College van B&W van Amsterdam

Kerstavond 2013

Geacht college,

De eerste belastingaanslag die ik mocht ontvangen, bestreek het jaar 1969. Sindsdien heeft de fiscus mij niet vergeten. Elk jaar weer draag ik mijn steentje bij aan de samenleving en ben ik mede verantwoordelijk voor de financiering van de Algemene Bijstandswet. De uitkeringen die de gemeente Amsterdam verstrekt worden mede door mij betaald, want U ontvangt jaarlijks van het Rijk een groot bedrag om Uw sociale taak in dezen uit te voeren.

In de Volkskrant van dinsdag 24 december staat een groot artikel over de manier waarop U dat doet. U verstrekt uitkeringen slechts op de voorwaarde dat de gerechtigden 32 uur per week werk verrichten, zoals het ontnieten van dossiers en het natellen van de velletjes, het poetsen van schoenen en het verrichten van allerlei reinigingswerkzaamheden. Dit alles geschiedt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Andrée van Es, directeur van de Dienst Werk en Inkomen Eric ten Hulsen en manager van het werkbedrijf Herstelling Youri van der Lugt.

De heer Van der Lugt benadrukt in het artikel dat van verdringing geen sprake kan zijn omdat het hier werkzaamheden betreft die anders niet zouden worden gedaan.

Met andere woorden de gemeente Amsterdam stelt burgers verplicht te werk zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Zij worden immers betaald uit de mede door mij en alle andere belastingbetalers van Nederland gevulde bijstandspot. Zo kunnen dingen gebeuren waarvoor het bestuur geen geld over heeft.

In de middeleeuwen deden ze dat ook. Dat heette herendiensten. Als belastingbetaler maak ik bezwaar tegen het misbruik dat U van mijn (ja, ook van mijn) bijstandsgerechtigden maakt. Daar betaal ik niet voor.

Ik verwacht van mijn overheid (de mijne is de Schiedamse maar dat is geen reden om mij niet te richten tot de edelmogenden van de wijd vermaarde koopstad Amsterdam) dat zij door middel van opleidingen en trainingen bijstandsgerechtigden de nodige eigentijdse vakkennis bijbrengt om ze een kans te geven op de arbeidsmarkt. In plaats daarvan laat U ze herendiensten verrichten om zo te kunnen besparen op de loonkosten bij projecten waarvoor U eigenlijk te besodemieterd bent om ze zelf te financieren. U maakt derhalve misbruik van de sociale voorzieningen.

Ik vorder U op dit laakbaar beleid met onmiddellijke ingang te staken en om zo nodig de betrokken ambtenaren tot de orde te roepen.

Met tekenen van verschuldigde hoogachting,

Han van der Horst
Belastingbetaler te Schiedam

Update: Inmidddels hebben zowel wethouder Andréé van Es als de Dienst Werk en Inkomen van Amsterdam gereageerd op het artikel in de Volkskrant. Lees die reacties hier.


 

Je kunt vanaf nu de opinies van Han ook beluisteren. Volg Han op Twitter voor de luisterlink

 

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (77)