3.831
70

eindredacteur Joop

Francisco van Jole is journalist en eindredacteur van Joop.
Verder is hij politiek commentator bij De Nieuws BV en presentator van Draad, een politieke talkshow in Arminius te Rotterdam.

Regeerakkoord: niets geleerd van de PvdA

Echt triest om te zien hoezeer D66 en CU, die zeggen het midden te vertegenwoordigen, naar rechts zijn opgeschoven

cc-foto: Ian Clark

Dat onder de ontzielende leiding van Buma de C van het CDA van Christelijk is veranderd in Conservatief is genoegzaam bekend. Echt triest is het om te zien hoezeer twee andere partijen, die zeggen het midden te vertegenwoordigen, naar rechts zijn opgeschoven. Ik sloeg Henk, Ingrid en Alexander, het boek uit 2012 waarin Pechtold weerwoord tracht te bieden aan Wilders, er nog eens op na. Wat schrijft hij over vluchtelingen? Toch iets anders dan nu in het akkoord staat. Pechtold geeft op over zijn Leidse verleden. “Die stad afficheerde zich van oudsher als stad van vluchtelingen.” Het staat bij nader inzien niet voor niets in de verleden tijd geschreven.

Pechtold is de afgelopen tien jaar in de Kamer – terecht – stevig tekeer gegaan tegen Wilders. Ik durf te stellen dat hij een groot deel van de 16 zetels die hij sinds 2006 wist te winnen daar aan te danken heeft. Door te hameren op gelijkheid, op de rechtstaat. En nu is er dan een akkoord waarin vluchtelingen tot tweederangs burgers worden gedegradeerd. Tot mensen die eerst in de rats moeten zitten over de vraag of ze toegelaten zullen worden. En dat zonder dat ze een beroep kunnen doen op rechtsbijstand, een voorziening die essentieel is in een rechtstaat. Als ze dan eenmaal toegelaten zijn breekt er nog geen opluchting aan. Dan mogen ze zich zorgen gaan maken over de vraag of ze na 5 jaar niet alsnog uitgezet zullen worden. Dankzij een regeerakkoord dat heet ‘Vertrouwen in de toekomst’. Hoe cynisch kun je zijn?

Liberalisme staat voor het recht op het najagen van geluk, zonder dat de overheid je daar te veel in beperkt. Als het om vluchtelingen gaat, geldt dat niet meer. Hun geluk, of liever gezegd gebrek daaraan, gaat bepaald worden de overheid. Waarom heeft D66 daarmee ingestemd, met maatregelen die tegen alle principes indruisen? Waarom tekent Pechtold een regeerakkoord waar Wilders aan mee heeft geschreven? Want Wilders is de enige reden dat het er in staat.

“De coalitie hoopt met de beperking van burgerrechten tegemoet te komen aan het breed levende idee onder Nederlanders dat nieuwkomers meer profiteren van de verzorgingsstaat dan zij. Om draagvlak voor vluchtelingenopvang te behouden is het verstandig rekening te houden met deze gevoelens,” schreef de Volkskrant zaterdag. We hadden eerst de PVV-light van Halbe Zijlstra die malicieuze asielfabeltjes rondstrooide, als dat oorlogsvluchtelingen naar Nederland komen om hier gratis borstvergrotingen te ondergaan. En nu moeten de rechten van die mensen ingeperkt worden omdat burgers dit soort onzin ook echt zijn gaan geloven?

Bij de ChristenUnie is het nog erger. Ook die partij heeft zich geprofileerd, met een christelijke houding ten opzichte van vluchtelingen. Gert-Jan Segers beweerde bij het eerste mislukken van de onderhandelingen nog stoer “over geld kun je onderhandelen, over principes niet.” Nou, die principes zijn mooi het raam uitgegooid met dat krankzinnige zinnetje “wij geloven in verschillen, niet in tegenstellingen”. Lees het twee keer en het komt wel heel erg in de buurt komt van de taal van Orwell “iedereen is gelijk maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen”. Een populair gezegde onder christenen die geconfronteerd worden met dilemma’s luidt ‘what would Jesus do’? Ik ben geen theoloog maar Jezus zou zijn handtekening niet onder dit akkoord gezet hebben.

Daarnaast zijn er de maatregelen die de ongelijkheid in Nederland vergroten. Bedrijven hoeven geen dividendbelasting meer te betalen terwijl arme mensen door de btw-verhoging wel meer moeten meer betalen voor hun levensonderhoud. Iedereen weet of kan weten dat ongelijke samenlevingen slechter functioneren dan gelijke. En dat in Nederland, waar gelijkheid en het streven daarnaar tot de volksaard wordt gerekend. Van je kop niet boven het maaiveld uitsteken tot de vermogenden die lang niet zo rijk zijn als in het buitenland. Dat werd ons tenminste bezworen toen de Franse econoom Piketty de Kamer bezocht. Nee, in Nederland zijn we niet zo. Excuus, waren we niet zo.

Nederland heeft rechts gestemd dus we krijgen een rechts kabinet, luidt de algemene spin nu. D66 en CU profileren zich beiden echter niet als rechts maar centrum en op veel punten zelfs links daarvan. Ze leveren een derde van de Kamerzetels die dit kabinet nodig heeft om te overleven. Dit is kortom niet het kabinet waar hun kiezers voor gekozen hebben. De PvdA weet wat er gebeurt als je zo met kiezers om gaat. D66 en CU zijn te stom om daar wat van te leren. En maar roepen dat we vertrouwen moeten hebben. Als er een paard was dat Vertrouwen heette zou ik daar nu m’n geld op zetten.

Geef een reactie

Laatste reacties (70)