560
10

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Ivan Wolffers (1948) studeerde af als arts. Sindsdien schrijft hij over medische onderwerpen, variërend van medicijnen tot zijn eigen prostaatkanker. Hij promoveerde in de medische antropologie en werd in 1989 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij tot zijn emeritaat in 2014 Gezondheidszorg en Cultuur doceerde.

Nieuw ongezond beroep: dominee

Iedere dag een gezond weetje. Vandaag: Het ongezonde leven van religieuze leiders

Heb je je wel eens zorgen gemaakt over de gezondheid van onze religieuze leiders? Onderzoekers van de Duke Universiteit wel en ze ontdekten dat die vaker chronische ziekten hebben en ook vaker depressief zijn.

Is het dan zo´n zwaar beroep? Via focusgroepenonderzoek onder Methodistische dominees in North Carolina kwamen de onderzoekers erachter dat die vaker vetzucht hebben (40% tegen een gemiddelde van 29%) en ook hebben ze vaker diabetes, astma, verhoogde bloeddruk en artritis. Bovendien hadden ze twee keer zo vaak last van depressie als het nationale gemiddelde.

Wat is dan wel het probleem? Ze schijnen te geloven dat de noden van anderen belangrijker zijn dan die van henzelf. Bovendien geloven ze dat ze gezonder zijn dan in werkelijkheid het geval is. Weinig realistische jongens en meisjes dus.

Krijgen ze wel een vermoeden dat er iets met ze aan de hand is dan ondernemen ze niets omdat ze vinden dat voor zichzelf zorgen egoïstisch is. Het heeft me moeite gekost om niet na elke zin een voor de hand liggende grap te maken. Bovendien roept zo´n onderzoek meer vragen op dan antwoorden.

Leidt het beroep misschien tot een bepaalde leefstijl die samengaat met meer ziektes en hebben die dominees dat door waardoor ze het een beetje als straf zien en er daarom niets aan doen? Is het bij een ander geloof heel anders? Zorgen Boeddhistische priesters misschien juist heel goed voor zichzelf? Wie zal het zeggen? In elk geval niet de vrolijke wetenschap.

Ivan Wolffers’ gezonde weetje van vrijdag: Het goede huwelijk


Laatste publicatie van IvanWolffers

  • Broer van God

    Oktober 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (10)