Laatste update 10:14
6.064
126

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Nieuw rechts preekt een etnisch collectivisme dat Europa te gronde zal richten

Wat identitairen bepleiten, zal op den duur altijd moeten uitdraaien op het scheiden van de bokken en de schapen, dus op een etnische zuivering

Afgelopen zondag liet VPRO’s Tegenlicht het Nederlandse publiek kennis maken met enkele extreemrechtse intellectuelen die momenteel in Duitsland enige furore maken. Zij noemen zichzelf patriotten omdat zij Duitsland en het Duitse willen beschermen tegen buitenlandse invloeden en immigranten. Leon de Winter, schrijver en columnist van De Telegraaf, was onder de indruk van wat hij zag en noemde de geportretteerden keurige rechtse mensen.

Pegida
Een van hen was de voormalige Pegida-activiste Tatjana Festerling, die zich inmiddels in Bulgarije heeft gevestigd omdat zij het in Duitsland niet ziet zitten. Daar maakt zij als hobby deel uit van een particuliere militie die langs de Turkse grens zwerft om vluchtelingen tegen te houden. Festerling zit nu al een jaar in Bulgarije, maar de taal leren, daar is geen sprake van. Met het barpersoneel converseerde zij in het Engels. Dat is een typisch karaktertrekje van uiterst rechtse Europeanen: regels gelden voor anderen, niet voor henzelf. Tatjana Festerling vestigt zich doodgemoedereerd in een vreemd land, waar zij niet integreert maar ze loopt wel te patrouilleren om anderen tegen te houden die dat volgens haar ook willen.

Cc-foto: Guido van Nispen

De uitzending was zorgwekkend omdat we een aantal meningsvormers zagen die geen enkel begrip hadden voor de autonomie en de vrijheid van het individu. Zij denken in groepen. Je maakt deel uit van het Duitse volk of niet. Je identiteit wordt niet door je persoonlijkheid bepaald maar door je huidskleur, je moedertaal en wat ze in Duitsland je Heimat noemen. Je identiteit wordt dus aangegeven door je groep, of liever gezegd door de groep waarbij de aanhangers van deze ideologie jou indelen. Dat maak je niet zelf uit. Dat doen zij wel voor je. Dit is een oud gerecht uit het extreemrechtse kookboek dat tegenwoordig overal in Europa wordt opgedist. De Duitse aanhangers van deze vorm van collectivisme noemen zich ‘Identitairen’, een term die ze ontleend hebben aan Franse geestverwanten. Zo kan er gewerkt worden aan de raszuiverheid van het volk. Er zijn immers volksvreemde elementen, die de maatschappij en het land uit moeten.

Beschaafde rechtse mensen
Een van De Winters beschaafde rechtse mensen zei dat hij niet bang was van de akelige beelden die zouden verschijnen als de verdrijving van hele gezinnen eenmaal begonnen was. Eigenlijk lijkt deze manier van denken heel sterk op die van radicale moslims: het maakt voor de praktijk niet zoveel uit of je identiteit afhangt van het soort islam dat je belijdt of van je genetische samenstelling. In beide gevallen kun je slechts tot uiting komen als onderdeel van een aan jouw opgelegd geheel en als je het anders wilt, ben je een vreemd element dat terzijde geschoven dient te worden. Deze vormen van etnisch en religieus collectivisme zijn een grote bedreiging voor de vrijheid en voor de verdere sociale en economische ontwikkeling van ons werelddeel.

Tatjana Festerling bepleitte in de uitzending van de VPRO de oprichting van een IJzeren Gordijn waarachter Europa zich tegen het vreemde diende te verschuilen. Een samenleving waarin de ontwikkeling van de persoonlijkheid aan zulke strenge grenzen wordt gebonden als die waar de identitairen van dromen, zal statisch worden, haar creativiteit verliezen, achterop raken.

Wat identitairen bepleiten, zal op den duur altijd moeten uitdraaien op het scheiden van de bokken en de schapen, dus op een etnische zuivering. Daarvan hebben we in de vorige eeuw op ons werelddeel veel voorbeelden gezien en die hebben alleen maar leed en grote schade veroorzaakt, behalve voor de volksmenners die de bom af lieten gaan nadat ze die met voldoende haat hadden gevuld.

Rijkdom verplicht
Europa staat momenteel voor grote uitdagingen. Het kan zich niet achter een Ijzeren Gordijn verschuilen. De Europese Unie telt ongeveer een half miljard inwoners, die bij elkaar tot de rijksten behoren op de hele planeet. Dat oefent een magnetische aantrekkingskracht uit op onze directe omgeving die geteisterd wordt door armoede, burgeroorlog of allebei. Rijkdom verplicht net als adel. De Europese regeringen zullen de bereidheid moeten hebben om een deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor wat zich buiten de grenzen afspeelt.

Schouderophalend de grenzen zoveel mogelijk sluiten om de blik te werpen op de navel van het Heimatgevoel biedt geen oplossing. Het recept van de identitairen is het ultieme wegkijken. Het getuigt van een enorm gebrek aan visie. Het is uitstelgedrag. Men verliest zich in de mythe van een natiestaat, die in de gedroomde vorm nooit heeft bestaan, en hoopt zo de eenentwintigste eeuw te overleven.

Als de identitaire beweging aan de macht komt, zal de Europese beschaving dan ook zeker te gronde gaan. Die is immers gebaseerd op de vrijheid van het individu, ieders recht om het eigen lot in handen te nemen en te zijn wie je wilt zonder dat je anderen belemmert om hetzelfde te doen. Alle experimenten met collectivisme, politiek, religieus en etnisch, zijn mislukt. Loop niet in de fuik die de identitairen zetten.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (126)