5.523
55

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Nieuw standpunt VS over nederzettingen Israël is een complete farce

Amerika heeft nu voor één land een verschoningsclausule op het internationale recht bedacht.

De bijbel wordt eindelijk serieus genomen. Dat was de reactie van Amerikaanse christenen op de verklaring van minister van Buitenlandse zaken Pompeo, dat het officiële standpunt van de Amerikaanse regering met betrekking tot de bezetting van de Westbank is gewijzigd. De veroordeling van bezetting van de Westbank door Israël op grond van de internationaal recht vormt niet langer een hoeksteen van het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid.

Mike Pompeo | cc-foto: United States Department of State

Het volgen van het internationale recht had geen vrede opgeleverd en was daarom contraproductief, aldus Pompeo. Een bizar argument lijkt me want dat zou betekenen dat het internationale recht volgens de Amerikaanse regering alleen van waarde is als het tot resultaten leidt. Een onthutsende constatering eens te meer, als de reden daarvoor ligt in het feit dat Amerika gewoon al 50 jaar lang weigert om het internationale recht met betrekking tot Israël te handhaven. Zowel binnen als buiten VN-verband.

Het internationale recht gaat over wat landen juridisch mogen en wat ze niet mogen. Amerika heeft nu voor één land een verschoningsclausule op het internationale recht bedacht.

Dat deze koerswijziging een knieval is voor de zwaargelovige ‘evangelicals’ in Trumps achterban, lijkt voor de hand te liggen. Trump heeft ze nodig om de verkiezingen te winnen. Zij lijken de inwoners van Israël als oerchristenen te beschouwen. Terwijl de christenen op de Westbank evenveel rechten hebben als de Palestijnen. Op zijn minst merkwaardig lijkt me.

Dat deze verschoningsclausule voor het internationale recht alleen voor Israël en de Westbank geldt, werd door Pompeo nog benadrukt. Dat maakt het een complete farce. Waarom? Omdat zeer recent, en met overweldigende meerderheid door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wet is aangenomen, de Hongkong Human Rights and Democracy Act, die de mensenrechten en het internationale recht op Hongkong van toepassing verklaart. Mensenrechten en internationaal recht gelden voor Amerika wel in Hongkong maar niet op de Westbank en voor de Palestijnen.

Dat Amerika voor zichzelf op meerdere terreinen van het internationale recht een uitzonderingpositie heeft bedongen blijkt ook wel uit de Invade The Hague Act: een wet die voor het geval wij een Amerikaan voor het Internationale Strafhof te Den Haag zouden brengen, Amerika het recht geeft om “The Hague” aan te vallen.

Het heeft er echt alle schijn van dat Amerika alleen het internationale recht wenst te handhaven als het haar uitkomt. Ik vind deze gang van zaken beangstigend. De gebeurtenissen brengen bij mij één van de parels van zinnen uit “Animal farm” van George Orwell in herinnering: “All pigs are equal, but some pigs are more equal than others”.

Die zin geeft precies weer wat hier gebeurt, en niemand is meer verbaasd of verontwaardigd. Onze regering die Nederland als bakermat van het internationale recht koestert zou zich hier zeker over uit moeten spreken. Is ambassadeur Hoekstra al ontboden?


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (55)