2.582
151

Journalist, publicist

Uitgever en hoofdredacteur van www.amerika.nl

No win situaties: niet in meegaan

Het debat over de moskee in New York is een no win situatie voor iedereen met gezond verstand en redelijke argumenten

Obama is zo onverstandig geweest om zich te laten meeslepen in het moskeedebat. Zijn oorspronkelijke standpunt was, net als burgemeester Bloomberg, dat als je aan de vergunningen voldoet je mag bouwen wat je wil.

Slechte smaak of onverstandig manoeuvreren is niet aan de orde. Zo ongeveer zoals een minderheidskabinet met een meerderheid in de kamer smakeloos, ondemocratisch en onverstandig is maar niet in strijd met het staatsrecht.

Later modificeerde Obama dat door te zeggen dat het bouwen van die moskee hem niet zo verstandig leek. Dom, dom, dom. Waar is zijn politieke gevoel gebleven?
Hij wist natuurlijk van tevoren de scherpslijpers als domme Sarah en gemene Gingrich daar gebruik van zouden maken. Zoals die hele moskee affaire een opstapje is voor de haatzaaiers om moslims in het algemeen aan te vallen. Vandaar dat Grote Leider Wilders er zo welkom is en vandaar dat hij het ziet als een puike gelegenheid om zijn belegen praatjes een brede platform te geven, dit keer ook namens, jazeker CDA, namens de Nederlandse regering.

De ene smakeloosheid heft de andere niet op. Dit is een no win situatie voor iedereen met gezond verstand en redelijke argumenten. Je wint het nooit van de irrationele haatzaaiers. De Anti Defamation League, de joodse lobby die het protest tegen de moskee heeft aangejaagd, heeft daar nu al spijt van. Ook bij hen geldt dat zij degenen waren die onverstandig handelden. Juist een joodse lobbyclub zou zich verre moeten houden van dit soort opgefokte conflicten.

Ondertussen kan iedereen met een verstandige opinie er beter het zwijgen toe doen en burgemeester Bloomberg het woord laten voeren. Hij doet dat helder en eloquent. Alle andere verliezen het in de clash van gebrek aan civilisatie.

Dit artikel verscheen ook op Amerika.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (151)