919
14

Publicist

Diederik Mallien is afgestudeerd in de bachelor Wijsbegeerte en heeft daarnaast Spaanse taal en cultuur en Politicologie gestudeerd. Ook is hij een groot liefhebber van schrijven, het maken van muziek en het blijven leren van nieuwe talen. Op het moment is hij hoofdredacteur van De Druppel, het magazine van de Jonge Democraten Amsterdam. Via zijn blog Diegomallien.com schrijft hij over politieke zaken en actualiteiten.

Noem ze gewoon Eerste Kamerverkiezingen

Mensen voelen zich alleen betrokken bij iets als ze het herkennen en 'Eerste Kamer' is veel herkenbaarder dan 'Provinciale Staten'. 

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er weer aan. Verkiezingen die van directe invloed zijn op de landelijk politiek en dus erg belangrijk zijn. Toch is de opkomst altijd erg laag. Tot 1966 was er een opkomstplicht (voor alle verkiezingen) en was de opkomst van elke verkiezingen bijna 100%. Sinds de opkomstplicht is afgeschaft is de opkomst gedaald van 68.9% in 1970 naar 55.9% in 2011, met een dieptepunt van 45.6% in 1999.

Daarentegen zien we dat de Tweede Kamerverkiezingen wel veel mensen trekken. Tot 1970 was de opkomst ook hier nagenoeg 100% en daarna is de gemiddelde opkomst rond de 80% gebleven, met als dieptepunt 73.3% in 1998. Dit is een veel hogere opkomst dan die bij de Provinciale Staten.

Oorzaak
Wat is de oorzaak van dit enorme verschil in opkomst, terwijl het belang van beide verkiezingen in principe even groot is voor de landelijke politiek? Onderzoek wijst uit dat dit te maken heeft met de betrokkenheid van de burger, of ze denken dat hun stem ertoe doet. Als de Tweede Kamerverkiezingen er aankomen, dan zit iedereen op het puntje van zijn stoel omdat mensen weten dat wat hier beslist wordt hen direct aangaat: iedereen kent ‘de Tweede Kamer’ en gaat daarom naar de stembus.

Ook al weten men misschien eigenlijk niet eens wat het is, het klinkt bekend en daarom is er betrokkenheid. Het woord ‘Provinciale Staten’ is echter een ander verhaal. Mensen hebben hier over het algemeen weinig mee op, omdat niemand weet wat het nou eigenlijk is. ‘Ja, iets met de provincies. Maar wat maakt mij dat nou uit, het gaat toch om Den Haag?’. Wat mensen niet weten is dat wij dan wel stemmen voor de provincie, maar dat hierdoor via getrapte verkiezingen de Eerste Kamer wordt verkozen.

Strategie
Tot nu is de strategie en de slogan altijd geweest ‘mensen beter informeren’. Dat is een mooi voornemen, maar het werkt niet. Mensen laten zich nou eenmaal niet snel informeren en zeker bij iets dat moeilijk klinkt, zoals ‘Provinciale Staten’, haken velen al gauw af. Als je dit een negatieve visie vindt, kijk dan maar naar de cijfers. Hoe lang zijn we al niet bezig met informeren? Toch blijven de cijfers dalen of steken rond een laag percentage.

Hoe beter mensen iets herkennen, hoe meer ze zich erbij betrokken voelen en hoe meer ze zullen denken dat hun stem ertoe doet. Daarom stel ik voor om ‘Provinciale Staten’ te vervangen door ‘Eerste Kamerverkiezingen’. Deze naam is net zo toepasselijk als de huidige. Alleen het belang van de Eerste Kamer is uiteindelijk, zeker voor de landelijk politiek, een stuk groter. Ook zullen mensen alleen stemmen als ze het gevoel hebben dat hun stem er toe doet en zich ergens bij betrokken voelen.

Mensen voelen zich alleen betrokken bij iets als ze het herkennen en ‘Eerste Kamer’ is veel herkenbaarder dan ‘Provinciale Staten’. Daarom zullen de ‘Eerste Kamerverkiezingen’ veel meer mensen trekken dan de ‘Provinciale Statenverkiezingen’.

Geef een reactie

Laatste reacties (14)