5.393
170

Journalist

Nooit meer (Ibn Ghal) doen

Als de bij Pauw & Witteman aanwezige Ibn-Ghaldoenouders representatief zijn, moeten we maar helemaal niet meer beginnen aan islamitische scholen

Ik moest opzoeken wie het eigenlijk was, die Ibn Ghaldoun. Hij bleek een belangrijk middeleeuws historicus, een invloedrijk filosoof, een machtig politicus, maar ook een onbetrouwbare draaier en een gewetenloze opportunist die bijna overal waar hij opereerde conflicten veroorzaakte. De gevangeniscel was geen onbekende omgeving voor hem. De stichters van Nederlands’ enige islamitische middelbare school hadden geen betere naamgever kunnen kiezen.


Zelden zal de slachtofferkaart zo onbeschaamd zijn getrokken en gespeeld op de Nederlandse televisie. De bij Pauw & Witteman uitgenodigde ouders van de Rotterdamse scholengemeenschap negeerden alle feitelijke kritiek en gingen frontaal in de aanval. Niet het financiële wanbeheer, niet de onbevoegde, nauwelijks Nederlands sprekende leraren, niet eens de grootste examenfraude uit de vaderlandse geschiedenis, waren debet aan de dreigende sluiting van “hun” school. Nee, het was de o zo Nederlandse islamofobie die Ibn Ghaldoun de das om had gedaan.

Oprichter, voormalig bestuursvoorzitter en fraudeur Belgacem Naas (onder wiens bewind subsidiegelden voor snoepreisjes naar Saoedi-Arabië – het Mekka van de islam – werden misbruikt) ontkende glashard de door de onderwijsinspectie geconstateerde wantoestanden op zijn school. Zijn verhaal kwam neer op: er zijn geen problemen, ze zijn niet onze schuld en bovendien zijn ze inmiddels opgelost. Logica waar de filosoof Ibn Ghaldoun radeloos van was geworden, maar waar de intrigant in hem waarschijnlijk tevreden over zou hebben gegniffeld.

Naas vertelde ook nog maar eens heel duidelijk waarom moslimkinderen per se naar dito scholen moeten, anders moeten ze misschien wel eens handen schudden met vrouwen. Bismillah, handen schudden met vrouwen! En dat in Nederland in het jaar 2013 (al vermoed ik dat Belgacem Naas zich meer thuis voelt in de islamitische jaartelling waar het nu 1434 is). Dat moeten we niet willen met z’n allen, al die gelijkheid tussen de seksen en zo.

Middeleeuws
Maar Naas was niet eens de meest middeleeuwse van de Ibn-Ghaldouners die gisteravond ouderwets boos zaten te zijn in de Westergasfabriek. Gevraagd naar wat zij zouden doen als de school inderdaad op 1 november wordt gesloten, zei één van hen dat hij zijn zoon waarschijnlijk naar Turkije zou sturen om daar zijn eindexamenjaar (!) te doen. Hij had dit eerder al met zijn dochter gedaan, voegde palief eraan toe (we weten niet waarom, maar ik vermoed dat het arme meisje ondanks Ibn-Ghaldounindoctrinatie te veel van die verderfelijke, westerse gewoontes had overgenomen).

Logisch toch? Hoor eens, het belang van een goede opleiding voor je kinderen is één ding, maar dat kan natuurlijk niet zwaarder wegen dan de slaafse liefde voor je denkbeeldige vriendje Allah. Stel je voor, je kind tussen allemaal van die mondige, vrije, zeg maar gerust Nederlandse (bah!) kinderen. Nee, dan houden we ze liever thuis en gaan ze maar helemaal niet naar school, vond de vader. De rest keek nors, maar instemmend.

Ik heb nog nooit zo’n geweldig argument tegen islamitisch onderwijs in Nederland gezien. Onbedoeld toonden de ouders van de Ibn-Ghaldounscholieren waarom hier geen ruimte zou mogen zijn voor dit soort op middeleeuwse woestijnwaanideeën gebaseerd onderricht: de school dient een plek te zijn waar westerse invloeden worden buitengehouden, waar integratie wordt voorkomen, waar voor denkbeelden over vrijheid en gelijkheid geen ruimte is.

Madrassa
Sorry, maar zelfs zonder financiële problemen, examenfraude en onbevoegde leraren zou een beschaafd land zo’n omhooggevallen madrassa moeten sluiten. Onze regering heeft de mond vol van burgerschap, maar een mooier staaltje van het tegendeel hiervan hadden Pauw & Witteman ons niet kunnen tonen. Waarvoor dank, na de Deventer pedojaagtokkies zijn nu de Rotterdamse haatbooslimouders ontmaskerd.

En ja, bij soortgelijke omstandigheden zou een christelijke school ook dicht moeten. Of nog beter: laat de overheid alleen openbare, seculiere scholen bekostigen. Wil je je kinderen leren dat homo’s viespeuken (“minder dan varkens”, zei een aan de Ibn Ghaldoun verbonden imam ooit) en vrouwen minderwaardig zijn, of dat de aarde 6000 jaar oud is en dat Jezus een dinosaurus bereed, dan betaal je dat maar lekker zelf. Kortom, het Franse systeem, er heeft mij nog nooit iemand kunnen uitleggen wat daar mis mee is. Weg met dat malle Artikel 23 van de Grondwet, ooit bedacht om in een verzuild land scholieren op te leiden.

Natuurlijk is het triest voor de kinderen die nu naar een andere school moeten, maar misschien is dat op de lange termijn wel het beste dat hen kon overkomen. Een weliswaar gedwongen, maar kennelijk broodnodige stap op weg naar integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Op een openbare of desnoods zelfs op een christelijke school. Zoals Paul Witteman gisteravond o zo terecht de discussie afsloot: “En dan de Koran thuis maar bestuderen.”

Lees ook: Han van der Horst: Een Ibn Ghaldoun is niet het probleem maar de inspectie

Geef een reactie

Laatste reacties (170)