2.987
82

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Noord-Holland wijst Thomas von der Dunk bang de deur

Update: Naschrift over Vonder Dunk en Bleker bij Pauw & Witteman ... De totale statenvergadering van Noord-Holland gaat af. Als een gieter

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de historicus Thomas von der Dunk afbesteld. Hij mag bij nader inzien de Willem Arondeuslezing van het jaar 2011 toch niet houden. Het organiserend comité vond de tekst van zijn toepspraak “te partjjpolitiek”.

Statenlid Hero Brinkman stuurde meteen een juichende tweet de wereld in: “Van der Dunk wilde, in strijd met afspraken, ouderwets PVV bashen. Hulde bestuur. Afgang Van der Dunk!”.

De afgang is niet voor Von der Dunk. De afgang is voor de staten van Noord-Holland die zich van hun bangelijkste zijde hebben laten zien. De volksvertegenwoordiging heeft op laffe wijze gecapituleerd voor wat ze denkt dat de tijdgeest is.

Beweren en bewijzen zijn twee. Welnu dan: hier het bewijs:
Bewijsstuk 1.  Met het instellen van de Willem Arondeuslezing wilde de statenvergadering van Noord-Holland  laten zien dat ze voor geen kleintje vervaard was, dat ze  prikkelende en controversiële uitspraken niet schuwde, dat het met de hoofdstad Amsterdam en de mediastad Hilversum binnen de grenzen niet tot het grijze muizendom behoorde. De naamgever Willem Arondeus was een principieel verzetsstrijder die zich met woord en daad tegen de Nazis verzette. Hij publiceerde verzetsteksten en nam onder meer deel aan de beroemde en heldhaftige poging om de bevolkingsadministratie van Amsterdam in brand te steken. Vervolgens is hij gearresteerd en gefusilleerd.

Dat is niet alles. Willem Arondeus was iemand die in het leven principieel zijn eigen keuzes maakte. Hij trok zich van niets of niemand iets aan. Hij kwam op voor ieders recht om datzelfde te doen. Arondeus was in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw openlijk homoseksueel. Toen kon je daarvoor nog achter de tralies komen. Arondeus was bovendien een productief kunstenaar en daarnaast ook nog een kunsthistoricus. Kortom: een man waar je als niet-doorsnee-provincie die voor vrijheid staat en het recht om eigen keuzes te maken in het leven, die uit democratische overwegingen juist tegenspraak uitlokt, tevoorschijn kunt komen. Willem Arondeus was het prototype van het soort helden waar wij Nederlanders trots op horen te zijn.

Bewijsstuk 2. Dr. Thomas von der Dunk zelf. In vakkringen staat hij bekend als een productief onderzoeker die vaak te vinden is op het snijvlak van de historie en de kunstgeschiedenis. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in zijn recente bundel architectuurhistorische studies die ik iedereen met belangstelling voor Nederlandse stedenbouw van harte aanbeveel. Titel:  Hollands Heiligdom; de moeizame architectonische eenwording van Nederland (2007) ISBN 978-90-351-3059-3.

Dit is echter slechts één aspect van Thomas von der Dunk. Hij is ook nog een fervent motorrijder die dan ook op afspraken van allerlei aard gewoon in leer gehuld verschijnt, de helm nog onder de arm. Op het podium of in de krant maakt hij van zijn linkse hart geen moordkuil. Net als Arondeus is hij  zelfbewust homoseksueel. Die jongen spuwt vuur, dachten ze bij de provincie, die Von der Dunk moeten we hebben. Die is geknipt voor een Arondeus-lezing, tot en met zijn persoonlijk leven.

Bewijsstuk 3. Het bericht waarmee de Staten van Noord-Holland de komst van Thomas von Den Dunk met zijn prikkelende denkbeelden aankondigden. Dat wordt zostraks van de site gehaald. Daarom heb ik bewijsstuk 3  gekopieerd. We zien hier dat Thomas von den Dunk van plan was te leveren waar hij voor gevraagd was: een betoog tegen de verstikkende gewoonte om “godwin, godwin” te roepen als iemand zekere parallellen met een zeker verleden ontdekt. Aan de toon en de stijl van het persbericht kun je zien dat ze op het provinciehuis handenwrijvend de strafrede van Thomas afwachtten. Lees de tekst:

Cultuurhistoricus en publicist Thomas von der Dunk houdt de Willem Arondéuslezing 2011.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en publicist. Hij schrijft columns voor de Volkskrant, HP/DeTijd en de Gelderlander. Vanwege zijn confronterende schrijfstijl en veelvuldig gebruik van op personen gerichte argumentatie, roept hij vaak controverses op.

“Er is een nieuw taboe op ‘De Oorlog'”

“Al sedert decennia wordt steevast rond 4 en 5 mei in toespraken bezworen dat ‘het nooit meer mag gebeuren’ en we ‘waakzaam moeten blijven’. Lessen trekken uit het verleden! Tegelijk wordt er steeds verkrampter gereageerd als iemand daadwerkelijk lessen uit het verleden probeert te trekken door over een onderwerp een parallel tussen heden en verleden te reconstrueren. Praten over zo’n parallel is het nieuwe taboe op ‘De Oorlog’ en de daaraan voorafgaande jaren dertig. De vraag is waar dat taboe vandaan komt. Daarop zal ik in de Arondéuslezing van 26 april een antwoord pogen te geven.”

Arondéuslezing: ‘tegen de mores in’

Jaarlijks nodigen Provinciale Staten van Noord-Holland iemand uit de wereld van kunst, wetenschap of religie uit de Willem Arondéuslezing te houden. Willem Arondeus (1894-1943) was een eigenzinnig mens die geheel tegen de mores van die dagen in, openlijk voor zijn homoseksuele geaardheid uitkwam. Dat was gedurfd en ongewoon, zelfs in de liberale kunstenaarskringen waarin hij verkeerde. In de bezettingsjaren ‘40-‘45 was hij actief in het kunstenaarsverzet.

De lezing wordt gehouden op dinsdag 26 april in het Provinciehuis te Haarlem.

Alles keurig. Persbericht de deur uit. Mooie webpagina gemaakt op de site. En toen herinnerde iemand zich plots wie ook weer de statenverkiezingen gewonnen had. Dat was de PVV onder leiding van Hero Brinkman. Deze fractie zou zeker mishaagd zijn, alleen al door de aanwezigheid van Thomas von der Dunk.

PVV-ers en internetschrijvers van het type “reaguurder” reageren op zijn stukken ímmers als een stier op een rode lap. Thomas von der Dunk staat bij hen in  het rijtje schurken die ons mooie Nederland willens en wetens uitleveren aan de islam. En – zo zal blijken als hij zijn lezing straks op het internet pleurt – hij was van plan Wilders en misschien zelfs Fortuyn ten tonele te voeren.

Het volgende kan ik niet bewijzen, maar wel aannemelijk maken, zodat u net als een rechter tot de innerlijke overtuiging komt dat het de waarheid is, de zuivere waarheid. Ze deden aan zelfcensuur in Noord Holland. Hero en zijn fractie hebben bij de staten een interne censor wakker gemaakt. Aanhangers van de nieuwe Messias weten waar ik het over heb: zij beschuldigen journalisten, cabaretiers en publieke persoonlijkheden er altijd van dat zij zichzelf uit angst voor de moslims censureren. Hier echter hebben wij een authentiek voorbeeld van zulke zelfcensuur. Niet getriggered door de moslims maar door de PVV.

Dat is mácht als je dat voor elkaar krijgt, dat is mácht hoor. Dat voelt goed bij de woordvoerders namens Henk en Ingrid. Daarom stuurde Hero Brinkman  zijn genietend en triomfantelijk tweetje de wereld in.

Hém hoeven we niets kwalijk te nemen. Hij weet niet beter. Maar de totale statenvergadering van Noord-Holland gaat af. Als een gieter.

De studies van Thomas von der Dunk zijn bij de goede boekhandelaar verkrijgbaar.

Nadchrift:

Donderdagavond was Thomas von der Dunk bij Pauw en Witteman te gast om zijn mening te geven over het feit dat hij de Arondeuslezing niet mocht houden. Aan tafel zat ook de vader van het huidige kabinet, staatssecretaris en paardenfokker Henk Bleker. Hij gaf daar een prachtig staaltje spin doctoring weg dat voor oplettende kijkers en kritische burgers heel leerzaam is. Ik onthul voor U de truc van Bleker.

Als trouw CDA-er probeerde hij natuurlijk zijn partijgenoten in Noord-Holland uit de wind te houden. Dat kun je natuurlijk doen door met Thomas von der Dunk in discussie te gaan over zijn standpunten en de inhoud van zijn afgewezen lezing. Dat kost tijd en je hebt kans dat het mis gaat omdat Thomas natuurlijk veel beter in de materie zit dan jij.

Dat is niet de hoofdreden. De hoofdreden is dat je in een TV-programma dat staat of valt bij sound bytes geen serieus gesprek kunt aangaan ook al omdat een groot deel van het publiek niet aandachtig kijkt. Veel effectiever en beklijvender is het om je tegenstander af te kammen. Dus niet proberen met argumenten te winnen. Argumenten doen er niet meer toe in deze tijd. Afkammen. Als het ware menie op zijn jasje smeren. Een ongunstige karakteristiek geven. Die een paar keer met een ernstig smoelwerk herhalen. Blijft altijd hangen.

En dus zei Bleker dat hij de lezing bombastisch vond. Hij herhaalde een paar maal dat je niet op die bombastische manier…..en tenslotte dat je Wilders met het fileermes moest aanpakken en niet op die bombastische manier….

En zo deed hij de volstrekt onbewezen mening postvatten dat Thomas von den Dunk een bombastisch verhaal had voorbereid. Wie inmiddels kennis heeft genomen van de lezing, weet dat bombastisch voor deze tekst een absoluut verkeerde karakteristiek is.

Maar dat doet er niet toe. Het blijft hangen. Je krijgt het net als menie ook met een paar keer wassen niet uit je kleren.

Mooi voorbeeld van het moderne spin doctoren en het manipuleren van de massa. Goed dat Henk Bleker zo duidelijk demonstreerde hoe men tegenwoordig het publiek bij de neus neemt.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (82)