482
20

Econoom & Bedrijfsadviseur

Ad Broere, van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie.

Nu alsnog een publiek debat over het Europese noodfonds?

'Towards a stronger European economic governance' stelt de Europese Commissie. Binnen het kader van een goed functionerende democratie en uitgevoerd door democratische instituten zou hiervoor wat te zeggen zijn. Maar daarvan is weinig te merken in de EU

De behandeling van de ratificatie van het ESM-verdrag in de Tweede Kamer zou op 1 maart op de agenda worden gezet. Dit blijkt nog niet uit de agenda van de Tweede Kamer, maar het zou een dezer dagen kunnen worden ingelast als spoedeisend agendapunt. Inmiddels blijkt, dat er na maanden van stilzwijgen en het hoegenaamd ontbreken van publiek debat in Nederland en de andere eurolanden, nu toch bezwaren tegen het ESM beginnen te komen uit onverwachte hoek. De rekenkamers van meerdere eurolanden hebben opgemerkt dat de besteding van het belastinggeld dat aan het ESM wordt overgeboekt, niet controleerbaar is. Hopelijk is dit – beter laat dan nooit – het begin van een publiek debat in de eurolanden over het ESM.

De petitie aan de leden van de Tweede Kamer om het ESM verdrag niet te ratificeren kan nog worden ondertekend. Laat u de kans niet ontnemen om uw stem te laten horen. Deel dit bericht zoveel mogelijk!

Omdat er hoegenaamd geen publiek debat is geweest en wij als burgers van de eurolanden ons niet hebben kunnen uitspreken over een instituut dat ons allen betreft (en treft!), vanwege de grote sommen aan geld die naar het ESM moeten worden overgeboekt, ligt er een enorme verantwoordelijkheid bij de leden van de Tweede Kamer om zich goed op de hoogte te stellen van de tekst van het ESM verdrag en de implicaties ervan zorgvuldig in overweging te nemen. Hieronder (red. zie weblog Ad Broere) staan de mailadressen van de Tweede Kamerleden. Uw mail om hen hieraan te herinneren helpt!

Op basis van voortschrijdend inzicht werd het ESM verdrag gewijzigd en opnieuw getekend door vertegenwoordigers van zeventien de Eurolanden op 2 februari 2012. Dit verdrag wordt op korte termijn aangeboden aan de Tweede Kamer ter ratificatie.

De belangrijkste bezwaren tegen het ESM betreffen het ondemocratische karakter van het instituut, de prominente rol die ECB en IMF hierin gaan spelen en voor Nederland de volstrekt marginale positie in het ESM. Door 5,7% van de stemrechten te hebben, speelt Nederland geen enkele rol van betekenis, want vrijwel alle belangrijke besluiten kunnen met 80% van de stemmen worden genomen en de ophoging van het ESM kapitaal met 85%. Er is geen sprake van een vetorecht voor het Nederlandse parlement, want Nederland kan geen enkele beslissing zelfstandig tegenhouden, zelfs niet verhogen van het kapitaal of versnelling van de afdracht aan het ESM!

‘Towards a stronger European economic governance’ stelt de Europese Commissie. Binnen het kader van een goed functionerende democratie en uitgevoerd door democratische instituten zou hiervoor wat te zeggen zijn. Maar daarvan is weinig te merken in de EU. Alleen al het ontbreken van een publiek debat in de eurolanden over de komst van een instituut dat zich rechtstreeks gaat bemoeien met begrotingen, belastingen en bezuinigingen van de eurolanden en dus alle burgers van deze landen treft, bewijst dat.


Laatste publicatie van Ad Broere

  • Geld komt uit het niets

    De financiële goocheltrucs ontmaskerd

    2012


Geef een reactie

Laatste reacties (20)