Laatste update 17:43
3.835
45

Vicevoorzitter FNV

Vicevoorzitter FNV

Oldboys-network verhindert diversere samenleving

Op zich is er niks mis met oude witte jongens die in het corps hebben gezeten, behalve dat ze zo’n enorme invloed hebben op hoe onze samenleving eruit ziet

Het is vandaag de eerste dinsdag van oktober, de dag waarop ook wij als FNV aandacht besteden aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Om onder de aandacht te brengen dat verbondenheid van mensen met verschillen in culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen positief is en meerwaarde heeft voor een bedrijf en de samenleving. Een dag van verbondenheid. Voor de FNV is het meer dan dat en iets waar we ons dag in dag uit voor inzetten.

diversiteit
cc-foto: Johannes Ortner

Arbeidsmarktdiscriminatie van ouderen en mensen van kleur is aan de orde van de dag. Alleenstaande moeders, statushouders en vijftigplussers zijn oververtegenwoordigd in de bijstand. Sectoren zoals zorg en onderwijs waar vooral vrouwen werkzaam zijn blijven achter in salaris. Onzekere contracten met een bijbehorend onzeker inkomen worden vooral gegeven aan jongeren, vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking. En gisteren maakte de ETUC bekend dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland pas in 2051 is overbrugd als we in dit tempo doorgaan.

Oldboys-network
Er moet nog een hoop gebeuren om de fundamentele ongelijkheid te beslechten en een dag als vandaag doet een dappere poging om daaraan bij te dragen. Dat kan met workshops, best practices en bewustwording. In principe een goede zaak. Maar laten we niet naïef zijn. De ongelijkheid blijft in stand zolang beleidsmakers en beleidsbepalers nog steeds, zij het stap voor stap minder, worden geleverd door het elitaire oldboys-network.

Karig salaris
Op zich is er niks mis met oude witte jongens die in het corps hebben gezeten, behalve dat ze zo’n enorme invloed hebben op hoe onze samenleving eruit ziet. Dat hun gebrek aan begrip voor de minder bevoordeelden in onze samenleving hun hardvochtige houding bepaalt als het om mensen in de bijstand gaat. Zijzelf hebben het immers ook ‘gemaakt’ en dus moeten mensen in de bijstand door middel van negatieve financiële prikkels (jargon voor korten op het inkomen tot onder een fatsoenlijk bestaansminimum) aan het werk worden gejaagd, op straffe van extra sancties. Kunnen ouders met kinderen die in armoede leven hoogstens op geld voor een fiets rekenen, niet op structurele verbetering van hun inkomen; minimumloon en uitkeringen zijn te laag om fatsoenlijk van rond te komen. Interesseert het hen totaal niet op welke manier de door vrouwen bevolkte zorg- en welzijnssector met een karig salaris de tweede coronagolf moet doorstaan. De arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking kan ze eigenlijk gestolen worden.

Wie betaalt rekening?
Ondertussen slepen de topmanagers wel miljarden aan subsidies binnen voor hun eigen bedrijven. Geld uit de schatkist dat uiteindelijk weer moet worden terugbetaald. En de praktijk van de laatste decennia is dat bezuinigingen die dan nodig blijken, de mensen aan de basis van de samenleving het hardst raken. En drie keer raden wie zich daar vooral bevinden: mensen met een migratieachtergrond, jongeren, vrouwen en mensen met een arbeidsbeperking.

Alternatieve ontgroening
Het thema van diversiteit en inclusie kan en mag niet gereduceerd worden tot een onderwerp in de marge; het is feitelijk niets minder dan een moderne klassenstrijd. Hoe wordt de arbeidsmarkt er één voor echt iedereen? Die bewustwording moet breder doorklinken. Laten we beginnen met workshops, best practices en bewustwording. Voor de elite. De mensen die uitgesloten worden van participatie aan de arbeidsmarkt en het meedelen in de welvaartskoek zijn zich immers allang bewust van hun situatie. Een workshop hoe te solliciteren als je Fatima heet, een best practice mee te maken van hoe een alleenstaande moeder de eindjes aan elkaar knoopt, en bewustwording van het feit dat als je een handicap hebt, je alleen nog op je economische loonwaarde wordt beoordeeld. Misschien een ideetje voor studentencorpsen als alternatieve ontgroening.

Met je ‘meebewegen’.

Geef een reactie

Laatste reacties (45)