2.981
21

Voorzitter dierenrechtenorganisatie Bite Back

Olifant Buba wordt zorg ontzegd

Waarom wil het circus Buba niet laten gaan?

Bite Back

Het is alweer 5 jaar geleden dat het voor circussen verboden werd om dieren zoals olifanten te gebruiken in hun shows. Een mooie dag voor dierenbeschermers die hier al lang voor ijverden. Circussen met olifanten kregen echter al snel ontheffing, omdat er geen opvangplaats voor deze dieren zou zijn. Aanvankelijk was dit het geval, maar eind 2019 kwam daar verandering in.

De opvang Elephant Haven in Frankrijk maakte toen aan het ministerie van LNV bekend dat ze in 2020 olifant Buba van circus Freiwald zouden kunnen opvangen. Dierenorganisaties, waaronder Bite Back, en de Partij voor de Dieren riepen de minister op hier werk van te maken. Hoewel het erg traag ging en de situatie met betrekking tot corona ook niet meehielp, is het ministerie er inmiddels uit: de beste plek voor Buba is de opvang in Frankrijk. Er zijn geen redenen om dit tegen te houden. Helaas worden dieren nog steeds als bezit gezien, waardoor het circus uiteindelijk beslist. Ze kunnen of meewerken of vluchten.

Waarom wil het circus Buba niet laten gaan? Het heeft er vooral mee te maken dat ze het dier niet in een opvang willen zien. Ook al biedt dat de meest specialistische zorg voor Buba, die een traumatisch verleden heeft en eerder al gedragsproblemen heeft vertoond. Mogelijk heeft Buba dus ook een vorm van PTSS. Het is daarom van het grootste belang dat Buba naar de opvang gaat die veel kennis heeft én een netwerk om met zo’n olifant om te kunnen gaan. Het is echter de trots van het niet willen ‘verliezen’ wat in de weg staat van het pensioen voor Buba.

Buba kan in de opvang – naast specialistische zorg – enorm veel ruimte krijgen, goede voeding en veterinaire zorg. Momenteel zijn er een hoop financiële vraagtekens rondom het circus. Kan het circus nog wel voldoende voeding bieden? Zelfs voor de coronacrisis waren ze al erg afhankelijk van de barmhartigheid van mensen uit de buurt van waar ze stonden. Het is een extra reden om Buba in een opvang te brengen met een stabiele financiële situatie.

Het circus probeert een verhuizing naar Elephant Haven nu te belemmeren door zogezegd andere opties te overwegen. Een dierentuin in Italië bijvoorbeeld. Echter deze plekken zijn niet reëel als we uitgaan van wat de beste optie voor Buba is. Een circus verruilen voor een dierentuin is geen oplossing gezien de specialistische zorg die Buba nodig heeft. En kans bestaat dat ze dan nog steeds gebruikt en uitgebuit gaat worden voor vermaak.

Het circus zegt vaak dat Buba een familielid is. Maar net als met andere geliefden, zoals bijvoorbeeld een oma, opa of ziek familielid, is het soms nodig om hen vooruit te helpen door hen onder te brengen op een plek die kan voorzien in de behoefte en de zorg die nodig is. Waarom zou dit niet voor Buba moeten gelden als ze als familielid gezien wordt? Voor Buba is er een kans op een beter, rijker leven en perspectief op leven met soortgenoten. Het is dus tijd dat circus Freiwald gaat loslaten. Niet om toe te geven aan dierenactivisten, maar in het belang van Buba.

Geef een reactie

Laatste reacties (21)