1.053
73

PvdA-Tweede Kamerlid

Jetta Klijnsma (1957) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Klijnsma was van 18 december 2008 tot 23 februari 2010 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was zij medewerker van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en wethouder van welzijn en volksgezondheid en (sinds 2006) van cultuur en financiën voor de PvdA in Den Haag. Als Kamerlid houdt Klijnsma zich bezig met cultuur, ouderen, gehandicapten en medische ethiek.

Onbereikbare kunst en duizenden werklozen

Dit kabinet stelt zich uitermate onverschillig op naar de cultuursector en haar publiek!

Het beleid van staatssecretaris Halbe Zijlstra maakt kunst en cultuur, mede door de btw-verhoging en afschaffing van de Cultuurkaart, weer iets voor de elite. Hij bezuinigt draconisch op de podium- en beeldende kunsten en blijft vooral de topinstituten steunen. De keuze om productiehuizen grotendeels te laten verdwijnen, betekent dat de voedingsbodem onder de cultuursector wordt weggeslagen. Bovendien belanden tienduizenden hierdoor in de werkloosheid.

Ik zou liever zien dat als er dan toch bezuinigd moet worden, het kabinet de bezuinigingen uitsmeert. Dan krijgen de instellingen meer tijd om andere financieringsbronnen te vinden. Helaas doet dit niets af aan de reusachtige omvang van de bezuinigingen, die ik buiten alle proporties vind. Het totaalpakket aan bezuinigingen is veel te omvangrijk. Het gaat om een bezuiniging van 200 miljoen euro, die vooral de podiumkunsten en de beeldende kunst raakt.

Het kabinet kiest ervoor vooral de topkunst te blijven subsidiëren. Vrijwel alle productiehuizen zien hun subsidie verdwijnen. Dat betekent, dat de voedingsbodem voor kunst en cultuur in ons land wordt weggeslagen. Die “tussenlaag” is broodnodig om ook de topgezelschappen en toporkesten steeds van nieuwe mensen en ideeën te kunnen voorzien.

Door deze bezuiniging gaat een groot deel van de muziek-, theater- en dansgezelschappen teloor. Ook de film en de beeldende kunst krijgen enorme klappen. Het is goed om de cultuursector weer eens tegen het licht te houden, dat zou de PvdA ook hebben gedaan, maar niet met zulke kille, oneerlijke en buitenproportionele bezuinigingsvoorstellen. Dit kabinet stelt zich uitermate onverschillig op naar de cultuursector en haar publiek!

Geef een reactie

Laatste reacties (73)