581
11

PvdA-raadslid in Rotterdam

Fouad el Haji (1969) is politicus en schrijver. Hij is voor de PvdA lid van de Rotterdamse gemeenteraad, maar schroomt niet om zich met landelijke issues te bemoeien. Landelijk bekend zijn diens NOVA-optreden uit maart 2006 over de allochtone stem binnen de PvdA en zijn optreden in Pauw & Witteman uit september 2008 over de Marokkaanse lange arm in Nederland. Van zijn hand verschijnen regelmatig opiniestukken in diverse landelijke dagbladen en tijdschriften. In Rotterdam is hij evenwel bekend vanwege zijn wekelijkse column Linkse Soep die hij enkele jaren voor de Rotterdamse PvdA schreef. Eerder schreef hij al enkele mee aan toneelstukken van het Rotterdams Centrum voor Theater. Zijn literair debuut kunnen we lezen in het januarinummer van Passionate.

Onbevoegde, minderjarige leraar is onverantwoord

Afwijkende godsdienst van een leraar is geen reden om deze te vervangen door kinderdocenten

In Rotterdam zetten we alles op alles om de onderwijsresultaten te verbeteren. Niet voor niets hebben we ons voor de komende jaren ten doel gesteld om de cito-scores en de schooluitval flink te verbeteren. In de plannen Beter Presteren en Aanval op de Uitval hebben de Rotterdamse politiek en de onderwijssector met elkaar afgesproken om de schouders onder deze opgave te zetten. De politiek schept daarbij de randvoorwaarden, maar het spreekt voor zich dat het vele werk vooral door de onderwijzers wordt verzet.

Het moet gezegd: De start ziet er veelbelovend uit, zolang iedereen er de schouders onder wil zetten.

Maar wat we daarbij niet kunnen gebruiken is een school die een zestienjarige voor de klas zet. Afgelopen week werd bekend dat de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad in Rotterdam, met goedkeuring van de onderwijsinspectie, een zestienjarige voor de klas zet om wiskundeles te geven.

De school zegt tot deze oplossing te zijn gekomen omdat het haar niet lukt een bevoegde docent te vinden die aan de religieuze identiteit van de school voldoet. Vreemde gang van zaken omdat het probleem lijkt voort te komen uit een bewust gemaakte keuze om geen andere docenten te benoemen dan zij met dezelfde religieuze overtuiging als die van de school. De school zegt hiermee eigenlijk: we hebben liever kinderdocenten dan bevoegde docenten met een afwijkende godsdienst in onze klas.

Ook de onderwijsinspectie slaat naar mijn mening de plank volledig mis. Deze inspectie, die juist moet toezien op de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van onderwijsbevoegdheid op scholen, zegt het voor de klas zetten van een zestienjarige een creatieve oplossing te vinden en geeft hiermee een volstrekt verkeerd signaal af. Het benoemen van zo’n 16 jarige jongen lijkt ongetwijfeld ‘heel creatief’, maar naar mijn gevoel iets té creatief, want deze jongen hoort les te krijgen en niet les te geven. Zelfs als die jongen goed is in wiskunde, vind ik dit naar de ouders toe onbehoorlijk en onprofessioneel.

Zowel de scholengemeenschap als de onderwijsinspectie lijken met hun gezamenlijke actie hun kop in het zand te willen steken. Het tekort aan docenten wiskunde is namelijk een groter en reëel probleem dat zich niet laat oplossen door het inzetten van minderjarigen. Niet voor niets lezen we in het net verschenen rapport ‘De staat van het Rotterdams onderwijs’: “Het grootste aantal lesuren moet worden opgevangen bij Nederlands, Wiskunde en Engels. Voor Nederlands zijn binnen 10 jaar circa 200 docenten, voor wiskunde 170 docenten en voor Engels 120 docenten nodig. Voor Rotterdam specifiek geldt dat de vraag naar Wiskunde docenten groter is dan voor Nederlands.”

Let wel, het is niet eens zozeer de Scholengemeenschap Randstad waar ik mij zorgen om maak, want deze school presteert verder uitstekend, maar juist een stad als Rotterdam telt al teveel onbevoegde docenten voor de klas, en laten wij ons juist hebben voorgenomen om daar een einde aan te maken.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)